Забокрицький Ігор Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Забокрицький Ігор Ігорович
Zabrodskyj.jpg
Дата народження 29.10.1990 р.
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка; Illinois Institute of Technology – Chicago-Kent College of Law (Chicago, USA)
Дата закінчення 2012 р. (ЛНУ ім. І. Франка); 2016 (Illinois Institute of Technology – Chicago-Kent College of Law)
Спеціальність магістр права (ЛНУ ім. І. Франка); LL.M. in U.S., International and Transnational Law (Illinois Institute of Technology – Chicago-Kent College of Law)
Галузь наукових інтересів конституційне право, міжнародне право, право Європейського Союзу
Науковий ступінь к. ю. н.
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи доцент, кафедра теорії права та конституціоналізму

Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Забокрицький Ігор Ігорович — к. ю. н., доцент кафедра теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • З вересня 2019 р. – докторант Національного університету «Львівська політехніка».
 • У 2016 р. здобув ступінь магістра права (LL.M.) за спеціальністю «Американське, міжнародне та транснаціональне право» (U.S., International and Transnational Law) як стипендіат програми імені Фулбрайта в Illinois Institute of Technology – Chicago-Kent College of Law (м. Чикаго, США).
 • У 2015 р. у спеціалізованій вченій Раді Ужгородського національного університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 (конституційне право; муніципальне право).
 • Тема дисертації: Міжнародно-правові акти як джерела конституційного права.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бєлов Дмитро Миколайович, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

 • У 2012 р. закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, диплом магістра права з відзнакою.
 • У 2013 р. закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, диплом бакалавра міжнародних відносин.


Тема дисертації: Міжнародно-правові акти як джерела конституційного права.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бєлов Дмитро Миколайович, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

 • У 2012 р. закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, диплом магістра права з відзнакою.
 • У 2013 р. закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, диплом бакалавра міжнародних відносин.


Професійна діяльність

 • З вересня 2013 р. до серпня 2014 р. — асистент кафедри адміністративного та інформаційного права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»
 • З вересня 2014 р. до серпня 2020 р. — асистент, доцент кафедри конституційного та міжнародного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»
 • З вересня 2020 р. – доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»
 • З червня 2017 р. – старший юридичний радник групи компаній «N-iX»


Професійна та інша діяльність

 • З вересня 2013 р. до серпня 2014 р. — асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
 • З вересня 2014 р. — асистент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
 • Координатор напряму електронних ресурсів та періодики ГО «Центр Конституційних Ініціатив» (з вересня 2013 р.).

Викладає курси:

 • державне (конституційне) право зарубіжних країн;
 • актуальні проблеми конституційного та міжнародного права;
 • міжнародне приватне право.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

Досліджує проблеми у сфері конституційного та міжнародного права, транснаціоналізації сучасного конституціоналізму, права Європейського Союзу.

Досліджує проблеми у сфері конституційного та міжнародного права, конституціоналізації джерел міжнародного права, права Європейського Союзу.

Науковий доробок

Авторка понад 50 наукових праць, зокрема англійською мовою в наукових фахових виданнях іноземних держав (Сполучені Штати Америки, Німеччина, Чехія).

Основні публікації

Забокрицький І.І. Конституціоналізація джерел міжнародного права: національні та наднаціональні аспекти: [монографія] / І.І. Забокрицький. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 232 с.

Наукові статті:

 1. Забокрицький І.І. Конституціоналізація джерел міжнародного права: національні та наднаціональні аспекти : монографія. Львів : Ліга-прес, 2015. 232 с.
 2. Ihor Zabokrytskyy. Modern Democracy as an Element of Constitutionalism and its Shift from the Procedural to Material Aspects. The Lawyer Quarterly 2/2020, p. 188-202.
 3. Zabokrytskyy I.I. The Use of Comparative Constitutional Interpretation Method in the Practice of Constitutional Court of Ukraine as a Feature of Modern Constitutionalism Transnationalization. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 45-51.
 4. Zabokrytskyy I.I. European Integration of Ukraine in the Context of Transnationalization of Modern Constitutionalism. Право і суспільство. 2020. № 1/2020, С. 42-51.
 5. Zabokrytskyy I.I. Trends of Human Rights Protection in the European Union as a Feature of Modern Constitutionalism Transnationalization. Право і суспільство. 2019. № 6. С. 23-30.
 6. Ihor Zabokrytskyy. The Formation of the Principle of Amicable Treatment of International Law in the Practice of the Constitutional Court of Ukraine. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 256-261.
 7. Zabokrytskyy I.I. Human Rights as an Element of European Union Policymaking in the Context of Modern Constitutionalism Translantionalization. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 59 том 1. С. 47-50.
 8. Zabokrytskyy, Ihor. Transnational Civil Society Influence on Anti-Corruption Courts: Ukraine’s Experience. Global Jurist, 20190010, ISSN (Online) 1934-2640, DOI: https://doi.org/10.1515/gj-2019-0010
 9. Забокрицький І.І. Принцип Верховенства права в Європейському Союзі як ознака транснаціоналізації сучасного конституціоналізму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. Випуск 55. Том 1. С. 23-26.
 10. Забокрицький І.І. Демократія як цінність, на якій побудований європейський союз: сучасні тенденції у світлі питання «дефіциту демократії»у Європейському Союзі. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 31-35.
 11. Забокрицький І.І. Транснаціональне громадянське суспільство як ознака транснаціоналізації сучасного конституціоналізму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2018. № 36. Т 1. С. 18-21.
 12. Забокрицький І.І. Використання інтердисциплінарного підходу в сучасних правових дослідженнях. Право і Суспільство. 2019. № 2.. С. 3-11.
 13. Забокрицький І. Соціологічний тип праворозуміння як основа сучасних правових досліджень та судова правотворчість: порівняльно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 22-28.
 14. Забокрицький І. Праворозуміння як основа сучасних правових досліджень. Право і Суспільство. 2019. № 1. С. 4-9.
 15. Забокрицький І. Порівняльна конституційна інтерпретація: досвід Верховного Суду США (на приклад справ Roper v Simmons, Washington v. Glucksberg). Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 6.С. 35-40.
 16. Забокрицький І. Rule of Law Framework як механізм забезпечення верховенства права в рамках європейського союзу. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 171-177.
 17. Забокрицький І.І. До питання основних характеристик сучасних Конституцій. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 50-54.
 18. Забокрицький І.І. Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. 2017. № 865. С. 521-530.
 19. Забокрицький І. І. Поділ влади як елемент сучасного конституціоналізму: український та зарубіжний досвід у контексті моделей організації влади. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія юридична. 2016. № 837. С.122-130.
 20. Забокрицький І.І. До питання правової природи соціально-економічних прав в контексті сучасної доктрини конституціоналізму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія юридична. 2016. № 837. С. 193-199.
 21. Zabokrytskyy I. Rule of Law and Constitutionalism: Modern Approaches. The Advanced Science Journal. Volume 2015, Issue 6, pp. 49-51. Режим доступу: http://advancedscience.org/2015/6/049-051.pdf DOI: 10.15550/asj.2015.06.049
 22. Забокрицький І.І. Допустимість існування «формальних» моделей конституціоналізму (на прикладі концепції «Ісламського конституціоналізму»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 15. Т. 1. С. 55-58.
 23. Забокрицький І.І. Конституціоналізм як продукт західної цивилізації: історичні аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4. С. 47-51.
 24. Забокрицький І.І. Основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія: юридичні науки. 2015. № 826. С. 53-60.
 25. Забокрицький І.І. Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія: юридичні науки. 2015. № 825. С. 69-78.
 26. Забокрицький І.І. Примат права ЄС та Верховенство Конституції: вирішення питань співвідношення на судовому рівні (на прикладі ФРН та Італії). Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 71. С.162-170.
 27. Забокрицький І.І. Роль Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. як конституційного інструменту. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 4. С. 64-69.
 28. Забокрицький І.І. Особливості конституційної природи основ права Європейського Союзу. Право і суспільство. 2014. № 6-1. С. 33-39.
 29. Zabokrytskyy I. Sovereignty as One of the Main Criteria for the Constitutionality of EU Law. The Advanced Science Journal. Volume 2014, Issue 6, p. 102-105. Режим доступу: http://advancedscience.org/2014/6/102-105.pdf.
 30. Забокрицький І.І. Jus Cogens як джерело конституційного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Вип. 24. Т. 1. С.131-136.
 31. Zabokrytskyy Ihor. The legal status of man as the subject of constitutional and international law. Legea Şi Viata. Nr. 2/2 (266) 2014. p. 99-102. Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/2-2.pdf
 32. Забокрицький І.І. Поняття джерел конституційного права: проблеми визначення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3. Т. 1. С. 54-58.


Контакти

E-mail: ihorzab@gmail.com