Жук Микола Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жук Микола Миколайович
Zhuk M.png
к.т.н., доцент
Дата народження 21 січня 1965 року
Місце народження с. Торки Радехівського району Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність Автомобільні шляхи
Галузь наукових інтересів Стала міська мобільність, розумний транспорт і міська логістика.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 09.10.2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 16.06.2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Жук Микола Миколайович (21 січня 1965) - кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

У 1982 р. вступив на перший курс до Львівського політехнічного інституту, який завершив у 1990 р. та отримав кваліфікацію інженер-будівельник.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Спеціальні властивості бетонів, модифікованих сіркою» (спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби, науковий керівник – д.т.н., професор Орловський Ю.І.)

У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних технологій (Атестат 02ДЦ №014567 від 16.06.2005 р.)

Досвід роботи

З 1990 р. по 1993 р. – інженер НДЛ-26 кафедри автомобільних шляхів

З 1993 р. по 1997 р. – аспірантура Львівський політехнічний інститут

З 1997 по 2004 – асистент, старший викладач, доцент кафедри автомобільних доріг Національного університету «Львівська політехніка».

З 2002 по 2011 та з 2013 по 2015 – заступник директора Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка»

З 2011 по 2013 – начальник управління транспорту і зв’язку Львівської міської ради.

З 2004 р. – доцент кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка».


Додаткова інформація щодо професійної та наукової активності

З 2004 р. по 2008 р. – заступник завідувача кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

З 2002 по 2011 та з 2013 по 2015 – заступник директора Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка»

З 2017- до 2021 р. – керівник проекту «Erasmus+» – Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG action “Capacity Building in higher education”, protocol 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2893/001-001).

З 22.09.2019 р. по 05.11.2019 р. – стажування в Університеті Риму «Тор Вергата» (м. Рим, Італія) (мобільності для викладачів) в рамках програми Erasmus+, проект «Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG», номер: 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

З 20.09.2021р. по 01.10.2021 р. - Стажування в Сілезькому Технологічному університеті (м. Катовіце, Польща) (мобільності для викладачів) в рамках програми Erasmus+, проект «Master in SMArt transport and LOGistics for cities / SMALOG», номер: 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.

З 2018 р. і до нині – член спеціалізованої вченої ради К 35.052.20 із захисту дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка»

Керівник шістьох аспірантів, п’ятеро з яких (Ковалишин В.В., Бойків М.В., Постранський Т.М., Афонін М.О. та Півторак Г.В.) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

• Логістика – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

• Транспортне планування міст – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

• Розумний транспорт та логістика – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

• Міський пасажирський транспорт – другий (магістерський) рівень вищої освіти;

• Інтелектуальні транспортні системи – другий (магістерський) рівень вищої освіти;

• Інтелектуальний транспорт і міська логістика – другий (магістерський) рівень вищої освіти;

• Системний аналіз на транспорті – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти;

• Інтелектуальні транспортні системи – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти;

• Поведінка та надійність роботи водія – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Наукові інтереси

Стала міська мобільність, розумний транспорт і міська логістика.

Публікації

Наукові статті

1. Жук М.М. Інформаційне навантаження як чинник впливу на безаварійну роботу водія / М.М. Жук, В. В. Ковалишин, І.А. Кисіль // Наукові нотатки. Луцький Національний технічний університет. - 2016. - № 55. - С. 148-151.

2. Жук М.М. Оцінка тривалості посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту в залежності від кількості маршрутів / Жук М.М., Півторак Г.В. Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» — Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - № 1(5). - С.73 – 77.

3. Жук М.М. Оцінка регулярності руху транспортних засобів на міському автобусному маршруті з точки зору пасажира за допомогою програмного модуля в середовищі Python. / Жук М.М., Півторак Г.В. Вісник НУ «ЛП». Серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» — Львів:, 2016. - № 836. - С.168 – 173.

4. Zhuk M.M. Research on drivers’ reaction time in different conditions / Zhuk M.M, Kovalyshyn V.V., Royko Yu.Ya., Barvinska Kh. A. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No 2/3(86). – p. 24-31. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

5. Жук М. Аналіз тривалості руху громадського транспорту (на прикладі м. Львів)/ Ковалишин В.В., Жук М.М.// Державний університет інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 34. – К.: ДУІТ. – 293-301с.

6. M. Zhuk. Development of a multinomial logit-model to choose a transportation mode for intercity travel / M. Zhuk, H. Pivtorak, V. Kovalyshyn, I. Gits // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – №3/3 (105). – Р. 69 – 77. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

7. Жук М.М. Вплив дозвільних сигналів світлофорів різних типів на час реакції водія / М.М. Жук, В.В. Ковалишин, Р. М. Цір // Тези доповідей другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання». – Львів : НУЛП, 2017. – С. 97-98.

8. Жук М.М. Визначення тривалісті компонент часу реакції водія з використанням комплексу «Нейроком» / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Збірник тез доповідей LXXІІІ -ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К. : НТУ, 2017. – С. 543.

9. M. Zhuk. Investigating bus travel time and predictive models: a time series-based approach / A. Comi, M. Zhuk, V. Kovalyshyn, V. Hilevych // Transportation Research Procedia. Volume 45, 2020, Pages 692-699. (включене у наукометричні бази даних Scopus)

10. M. Zhuk. Master Program SmaLog: An Integrated Vision for Improving Transport in Cities / A. Comi, , M. Zhuk, V. Kovalyshyn, V. Hilevych // 11th ICEBE & 7th ICIE & PEESA III International conference on engineering and business education, innovation and entrepreneurship and capacity building in higher education. –2018. – P. 35-40

11. Жук М.М. Особливості застосування програми «COPERT» для оцінки викидів транспорту/ Жук М.М., Ковалишин В.В., Берянич О.//Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. – Київ – Львів – Бережани – Гомель, 2018. – Вип. 3. ‒ 403-407 с.

12. Жук М.М. Оцінка тривалості перебування автобуса на зупинці залежно від попиту на перевезення / Жук М.М., Ковалишин В.В., Головнич А. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 28-29 листопада 2019 р. Рівне : НУВГП, 2019. – 97-98 с. Електронне видання.

13. Zhuk Mykola, Topological analysis of efficiency of transportation network (at the example of Lviv city) / Zhuk Mykola, Pivtorak Halyna. ІІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання»: тези доповідей, 28 – 30 березня 2019 року – Львів, НУ «ЛП», ст. 50 – 51.

14. Жук М.М. Особливості формування баз даних для моделей частоти поїздок в маршрутних мережах міста / Жук М.М., Півторак Г.В. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення»: тези доповідей, 22 – 24 травня 2019 року – Одеса, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Одеський національний морський університет, ст. 228 – 230.

15. Zhuk M. Using relative neighborhood graphs for analyzing the network of external transport hubs (at the example of Lviv city) / Zhuk M., Pivtorak H. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: збірник тез І міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції, (Рівне, 21–23 травня 2019 року). – 2019. – С. 71–73.

16. Жук М. Визначення характеристик міських поїздок Львова / Жук М., Півторак Г. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: збірник тез Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції, (Рівне, 28–29 листопада 2019 року). – 2019. – С. 51–52.

17. Жук М.М. Оцінка притягуючої здатності вузлів зовнішнього транспорту Львова / Жук М.М., Півторак Г.В. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69), № 6 - 2019. - С. 162 – 169.

18. Жук М.М. Прогнозування вибору виду транспорту у разі міських переміщень на основі класифікаційних дерев рішень / Жук М.М., Півторак Г.В., Гіць І.І., Козак М.М. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 31 (70), № 4 - 2020. - С. 221 – 226.

Навчально-методичні праці

1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Логістика», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №01537), Номер та дата реєстрації: Е41–178–36/2016 від 18.04.2016 р.

2. Формування ланцюга постачань мережі торгових центрів: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Логістика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: М.М. Жук, Г.В. Півторак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 28 с.

3. Оцінка психофізіологічних показників водія: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів базового напряму «Транспортні технології» спеціальностей «Організація перевезень і управління на транспорті» та «Організація і регулювання дорожнього руху» / Укл.: В.В. Ковалишин, М.М. Жук, М.В. Бойків, М.О. Афонін, Т.М. Постранський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 51 с.


Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 203

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-24-89

Електронні адреси: mykola.m.zhuk@lpnu.ua