Жовтанецька Оксана Омелянівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жовтанецька Оксана Омелянівна
Жовтан.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 8 червня 1955 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Державне регулювання економіки
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор географічних наук, старший науковий співробітник Іванух Роман Андрійович, Інститут регіональних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Жовтанецька Оксана Омелянівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 8 червня 1955 року

Тема дисертації: Економічне регулювання розвитку тваринницько-продуктового комплексу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Жовтанецька Оксана Омелянівна ; Львівська держ. академія ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2001. — 208 арк. — арк.177-192

Науковий керівник — доктор географічних наук, старший науковий співробітник Іванух Роман Андрійович, Інститут регіональних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Менеджмент
  • Інвестиційно-інноваційна інфраструктура національної економіки

Науково-дослідна робота

Коло наукових інтересів: Державне регулювання економіки

Вибрані публікації

  1. Національна економіка: прикладний аспект [Текст] : [навч. посіб.] / Кузьмін О. Є., Пшик-Ковальська О. О., Жовтанецька О. О., Жежуха В. Й. — Л. : Растр-7, 2010. — 212 с. : табл. — Бібліогр.: с. 197-199. — 300 экз. — ISBN 978-966-2004-43-4
  2. Державне регулювання цін в умовах фінансової кризи / О. О. Жовтанецька, У. І. Моторнюк // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облас. держ. адмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 110-114. — Бібліогр.: 4 назви.
  3. Проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище / У. І. Моторнюк, О. О. Жовтанецька // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 515-520. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 657). -Бібліогр.: 9 назв.
  4. Державне регулювання економіки : Метод. вказівки до проведення практ. занять з дисципліни «Держ. регулювання економіки» для студ. напряму 6.0501 «Економіка і підприемництво» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Н.Г. Георгіаді, І.С. Процик, О.Ю. Григор’єв, О.О. Жовтанецька. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. −40 с. — Бібліогр.: с. 39 (18 назв).
  5. Міжнародна економічна статистика : Метод. вказівки і завдання до викон. контрол. роботи для студ. спец. «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.» (заоч. форма навчання) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Р.В. Фещур, А.О. Босак, О.О. Жовтанецька, Н.Л. Іващук, Л.М. Сердюк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с.
  6. Міжнародна економічна статистика та інформаційне забезпечення зовнішньоеконо­мічної діяльності : Метод. вказівки і завдання до викон. контрол. роботи для студ. спец. «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.» (заоч. форма навчання) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Р.В. Фещур, А.О. Босак, О.О. Жовтанецька, Н.Л. Іващук, Л.М. Сердюк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с.
  7. Практикум з менеджменту для студентів всіх форм навчання напряму «Менеджмент» з дисципліни «Основи менеджменту» та напряму «Економіка і підприемництво» з дисципліни «Менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.Є. Кузьмін, Р.З. Дарміць, Х.С. Передало, І.С. Процик, О.О. Жовтанецька. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 112 с. — Бібліогр.: с. 109-111 (35 назв).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua