Жежуха Володимир Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жежуха Володимир Йосипович
ZhezhukhaINEM.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №065800)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №032731)Посада

Заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри з інформаційно-організаційного забезпечення


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту, 2006 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри із інформаційно-організаційного забезпечення; із 2013 р. також заступник декана базової вищої освіти, а з 2017 р. – заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

2011 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Ефективне лідерство»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2011 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.
 • ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.


Участь у госпдоговорах

 • ГД №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.
 • ГД № 599 «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтінгова група»», 2017 р.
 • ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.
 • ГД № 902 «Оптимізування витрат на формування та утримання виробничих запасів ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Марка», 2018 р.


Участь у грантах

 • Грант Львівської політехніки для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект "Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств:теоретико-прикладні положення", 2013 р.


Членство у спеціалізованих вчених радах

 • Спеціалізована вчена рада К 35.860.02 – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


Почесні звання та нагороди

 • Диплом Національного університету "Львівська політехніка", 2020 р.
 • Подяка Львівської митниці ДФС України, 2017 р.
 • Подяка Львівської міської ради, 2016 р.
 • Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і спеціаліст за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.)


Підвищення кваліфікації

2022 – навчання за програмою модуля «Основи контент-менеджменту для ведення сторінок у соцмережах» (сертифікат СТ ЛП / №0729-22 від 22.02.2022 р.)

2021 – навчання за програмою модуля «Якість вищої освіти (стандарти якості вищої освіти)» (сертифікат СТ ЛП / №0490-21 від 06.12.2021 р.)

2021 – навчання за програмою модуля «Публікаційна стратегія науковця» (сертифікат СТ ЛП / №0562-21 від 03.12.2021 р.)

2021 – Autumn School “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experiences”

2021 – Training Courses on Quality Assurance in Higher Education in Agreement with ESG Policies (training certificate No 068/31.01.2021)

2021 – курси підвищення кваліфікації за програмою «Управління трансформаціями в менеджменті та економіці» (сертифікат ОД 02071010 / 0176-21 від 16.04.2021 р.)

2021 – навчання за програмою модуля Н4М2 «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм» (сертифікат СТ ЛП / №0284-21 від 05.03.2021 р.)

2020 – навчання за програмою модуля Н1М3 «Диджиталізація навчального процесу» (сертифікат СТ ЛП / №0094-20 від 20.10.2020 р.)

2019 – курси підвищення кваліфікації за програмою «Моделювання бізнес-процесів за допомогою програмного забезпечення FlexSim»

2019 – стажування в Університеті Кінгстона (Лондон, Великобританія)

2017 – стажування у ТзОВ "КMB"

2012 – стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України (відділ ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва)

2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2010 – підвищення кваліфікації у Державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за напрямом 0502 «Менеджмент» (свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка №12СПК 427931)

2009 – підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка» за програмою «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle» (посвідчення про підвищення кваліфікації №55 від 02.06.2009 р.)


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: практикум: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, К.О. Дорошкевич, В.В. Овчарук, М.М. Томич. – К.: Каравела, 2011. – 280 с.
 • Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – К.: Каравела, 2011. – 400 с.
 • Жежуха В.Й. Національна економіка: прикладний аспект: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.О. Пшик-Ковальська, О.О. Жовтанецька, В.Й. Жежуха. – Львів: «Растр-7», 2010. – 212 с.
 • Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – Львів: «Новий Світ-2000», 2009. – 312 с.


Монографії

 • Crowdfunding systems: evaluation and government regulation in the conditions of reengineering: [monograph] / О. Kuzmin, O. Melnyk, O. Skybinskyi, О. Ugolkova, V. Zhezhukha. – Lviv: Galician Publishers Ltd, 2020. – 160 p. ІSBN 978-617-7809-42-4 https://manusbook.com/9053_NULP_Crowdfunding/index.html
 • Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.М. Бодарецька, В.Й. Жежуха. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 216 с. ІSBN 978-617-7809-44-8 https://manusbook.com/9057_NULP_Motuvyvannya/index.html
 • International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: [monograph] / Editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. (підрозділ 3.8 «Інструментарій стрес-менеджменту в системах реінжинірингу управлінських процесів підприємств» / О.Є. Кузьмін, М.Ф. Гончар, В.Й. Жежуха. – С. 315-332).
 • Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства: [монографія] / За заг. ред. В.П. Ільчука. – Чернігів: Чернігівський нац. технол. ун-т, 2016. (підрозділ 1.4 «Управлінський супровід удосконалення мотиваційних технологій на інжинірингових підприємствах у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки» / В.Й. Жежуха, О.М. Бодарецька. – С. 54-68).
 • Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: [монографія] / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. (підрозділ 3.5 «Термінологічні проблеми інжинірингу в діяльності інжинірингових підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 189-197).
 • Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів: економічні важелі та полівекторний аспект: [монографія] / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, О.Г. Мельник, В.Й. Жежуха. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 278 с.
 • Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: [колективна монографія]. У 2 т. – Т.1. / За заг. ред. Савчук Л.М. / Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 436 с. (підрозділ 4.9 «Методичні положення щодо прийняття управлінських рішень в інжиніринговому ціноутворенні» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 354-365).
 • Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «НТМТ», 2014. – 296 с. (підрозділ 2.4 «Вітчизняний досвід інжинірингу й інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 37-43).
 • Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: [монографія] / За ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с. (підрозділ «Формування доходів інжинірингових підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська, О.О. Горячка. – С. 320-326).
 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.]; за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с. (підрозділ 4.2.1 «Керівна та керована підсистеми» / В.Й. Жежуха. – С. 99-108; підрозділ 4.2.3.2 «Технологічні методи процесно-структурованого менеджменту / В.Й. Жежуха. – С. 130-138; підрозділ 8.5 «Діагностика інноваційності технологічних процесів підприємств в межах процесно-структурованого менеджменту» / В.Й. Жежуха. – С.401-410).
 • Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [колективна монографія у 4 томах] / За ред. О.А. Паршиної. – Дніпропетровськ: Герда, 2013.– Т. 2 – 334 с. (підрозділ 2.16 «Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах забезпечення інноваційності технологічних процесів / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха. – С. 135-142; підрозділ 2.21 «Полікритеріальна діагностика як підґрунтя для забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств» / О.Г. Мельник, В.Й. Жежуха, Д.А. Панасенко. – С. 175-182)
 • Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. - Львів: Видавництво ТзОВ«Тріада плюс», 2012. – 464 с.
 • Інновації: проблеми науки та практики: [монографія] / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2011. – 276 с. (підрозділ «Інноваційна складова технологічних процесів підприємств машинобудування») / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха. – С. 122-148.
 • Жежуха В.Й. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / В.О. Маслак, О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 204 с.


Наукові статті

 • Ugolkov I., Karyy O., Skybinskyi O., Ugolkova O. and Zhezhukha V. (2020). The evaluation of content effectiveness within online and offline marketing communications of an enterprise. Innovative Marketing, 16 (3), 26-36. http://dx.doi.org/10.21511/im.16(3).2020.03
 • Ortynska N., Kuzmin O., Ovcharuk V., Zhezhukha V. (2020) Assessment of the Formation of Administration Systems in the Enterprise Management. In: Kryvinska N., Greguš M. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 30. Springer, Cham, pp. 161-178. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19069-9_6
 • Zhezhukha V. Economic evaluation of administration systems in the context of management business processes reengineering / О. Kuzmin, V. Ocharuk, V. Zhezhukha // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Vol. 6. – Number 1. – P. 1-12.
 • Zhezhukha V. 2019. Simulating and Reengineering Stress Management System—Analysis of Undesirable Deviations / O. Kuzmin, M. Honchar, V. Zhezhukha, V. Ovcharuk. In: Kryvinska N., Greguš M. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 20. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94117-2_13
 • Zhezhukha V. Revisiting the issue of development of the legal framework for cluster development / O. Kuzmin, O. Maslak, N. Petryshyn, V. Zhezhukha // Проблеми економіки. – 2018. – №1. – C. 101-107.
 • Жежуха В.Й. Індикатори активізування діяльності працівників комунікаційної системи у контексті реінжинірингу інформаційних потоків підприємств / Ю.Б. Малиновська, Н.Я. Петришин, В.Й. Жежуха // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2018. – №1. – С. 89-92.
 • Жежуха В.Й. Логістично-постачальницька діяльність: особливості здійснення, адміністрування та реінжинірингу / О.Б. Телішевська, В.В. Овчарук, В.Й. Жежуха // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Випуск 24. – С. 149-152.
 • Zhezhukha V. Stress management in enterprise: implementation features and ways of development / O. Kuzmin, O. Melnyk, M. Honchar, V. Zhezhukha // International Economics Letters. – 2016. – Vol. 5, Issue 1. - P. 9-16.
 • Жежуха В.Й. Сутнісна характеристика та основні принципи фандрайзингу / В.Й. Жежуха, Н.В. Стасів, О.О. Горячка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2016. – №858. – С. 108-114.
 • Жежуха В.Й. Модель установлення ключових показників ефективності HR-підрозділу в мотивуванні персоналу інжинірингових підприємств / В.Й. Жежуха, О.М. Бодарецька // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Випуск 5 (05). – Частина 1. – С. 84-88.
 • Zhezhukha V.Y. Stress management in enterprise: implementation features and ways of development / O. Kuzmin, O. Melnyk, M. Honchar, V. Zhezhukha // International Economics Letters. – 2016. – Vol. 5, Issue 1. – P. 9-16.
 • Жежуха В.Й. Критерії вибору зовнішніх консультантів під час удосконалення мотиваційних інструментів на інжинірингових підприємствах / В.Й. Жежуха, О.М. Бодарецька // Інтелект-XXI: науковий економічний журнал. – 2016. – №5. – С. 63-66.
 • Жежуха В.Й. Система бізнес-індикаторів діагностики ефективності стратегічного планування / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, В.Й. Жежуха // Економіка, фінанси, право. – 2016. – №4/1. – С. 41-44.
 • Жежуха В.Й. Поняття технологій мотивування персоналу підприємств / О.Г. Мельник, О.М. Бодарецька, В.Й. Жежуха // Економіка, фінанси, право. – 2015. – №11. – С. 7-11.
 • Жежуха В.Й. Установлення верхньої межі доходу інжинірингової компанії від реалізації інжинірингових проектів / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Бізнес Інформ. – 2014. – №9. – С. 215-218.
 • Жежуха В.Й. Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 334-339.
 • Жежуха В.Й. Установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – С. 373-377.
 • Жежуха В.Й. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 240-245.
 • Жежуха В.Й. Методологічні положення з формування системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств / В.Й. Жежуха // Бізнес Інформ. – 2014. – №1. – С. 204-208.