Жаровська Ірина Мирославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жаровська Ірина Мирославівна
Kaf TeoPrav Zharovska.jpg
д.юр.н., професор
Дата народження 30 серпня 1979 року
Alma mater Львівська комерційна академія
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка С.С.
Вчене звання доктор
Поточне місце роботи кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка» права]], Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Жаровська Ірина Мирославівна — доктор юридичних наук, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівської комерційної академії (2001 р.).

З 2001 до 2005 року навчання в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького (м.Київ).

Захистила дисертацію у 2006 році на тему: «Доступність права: теоретико-правові проблеми» в Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого (м.Харків),

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор Заєць Анатолій Павлович, Державне агентство України з інвестицій та інновацій, перший заступник Голови.

у 2011 присуджено наукове звання доцента кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова природа державної влади: теоретико-правове дослідження» в Інституті законодавства Верховної Ради України (м. Київ).

Професійна діяльність

Загальний педагогічний стаж — понад 14 років, у «Львівській політехніці» працює з 2012 року.

Є членом Спеціалізованої вченої ради К 35.052.19 із захисту дисертацій на здобуття вченого звання кандидата юридичних наук.

У 2008 році отримала премію Львівської обласної ради для молодих науковців.

У 2015 р. нагороджена премією та нагрудним знаком НУ «Львівська політехніка»

У 2015 р. визнана переможницею наукових праць у галузі правознаства Міжнародної глобалізаціної організації (м. Давос).

Коло наукових інтересів

Стосуються теоретичних проблем державної влади та державотворення у процесі глобалізаційних змін сучасності та взаємодії громадянського суспільства та влади.

Навчальні курси

 • «Теорія держави та права».

Наукова діяльність

Вибрані публікації

Автор більш ніж 70 наукових доробок, серед яких 4 монографії, посібник «Міжнародне гуманітарне право» з Грифом МОН та ряд статей у фахових виданнях України та закордону.

 1. Жаровська І. М. Теорія влади: навчальний посібник / І.М. Жаровська. – Х.: Право, 2016. – 240 с. (13,95 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 2. Правова глобалізація : монографія / І. М. Жаровська, (Н. В. Ортинська), Р. Я. Шай. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 188 с. (10,93 д. а.) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 3. Правова глобалістика: монографія / І. М. Жаровська, Р. Я. Шай, О. В. Дякович. – Львів: Сполом, 2017. – 246 c. (14,3 д.а. ) (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 4. Жаровська І. М. Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2017. – № 855. – C. 193–198. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 5. Жаровська І. М. Правова глобалістика: до постановки проблеми / Жаровська І. М., Дякович О. В. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - №3. 2017. - С. 7-13. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 6. Жаровська І. М. Реалізація права людини на справедливий суд / І.М. Жаровська , Н.М. Грень // Актуальні проблеми відчизняної юриспруденції. .- 2017.- Вип. 5.- С. 3-6 (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 7. N. Bortnyk I. Zharovska, N. Ortynska, I. Khomyshyn Administrative Mechanisms for Fighting Corruption in Ukraine the Journal of Eastern European Law– 2017. – № 46. // http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/bortnyk_zharovska_ortynska_khomyshyn_461.pdf (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356) (ACM Digital Library, Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ)
 8. Жаровська І. М. Соціальна концепція праворозуміння / І. М. Жаровська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 квітня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – C. 18 – 21. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 9. Жаровська І. М. Правова соціалізація через призму «філософії серця» / І. М. Жаровська // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (м. Львів, 19 травня 2016 року). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 30 – 34. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 10. Жаровська І. М. Глобалізація правової реальності // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 року). – 2017. – C. 11–14. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 11. Жаровська І. М. До питання процедури легітимізації державної влади // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2017 року). – 2017. – C. 109–110. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 12. Жаровська І. М. Інтегративність психологічних та правових чинників соціалізації індивіда // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси в контексті державотворення в процесі євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 року). – 2016. – C. 131–132. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)
 13. Жаровська І. М. Правове регулювання економічних відносин у демократичній державі: до питання межі ефективності // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали Третьої науково-практичної конференції (Львів, 19 травня 2017 року). – 2017. – C. 63–66. (ТФП-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР №0113U001356)

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua