Ділай Ігор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ділай Ігор Володимирович
Дата народження 25 квітня 1962 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Синтез газових сумішей заданого складу.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Ділай Ігор Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 25 квітня 1962 р.

Основні курси

 • Математичні методи та моделі на ЕОМ
 • Автоматизація та оптимізація об’єктів дослідження в хімічних технологіях
 • Числові методи

Наукові інтереси

 • Синтез газових сумішей заданого складу.

Вибрані публікації

 1. Газодинамічний синтезатор для калібрування хроматографів на природній газ / 1. В. Ділай, З. М. Теплюх // Методи та прилади контролю якості. — 2009. — № 23. — С. 49-54. -Бібліогр.: 13 назв.
 2. Перспективи підвищення точності вимірювання витрати газу плівковим методом / З. М. Теплюх, І. В. Ділай, О. З. Парнета, Я. Г. Друль // Вимірювання витрати та кількості газу : Шоста всеукр. наук.-техн. конф., 20-21 жовт. 2009 р., Івано-Франківськ : зб. тез доп. -Івано-Франківськ, 2009. — С. 58-59.
 3. Перспективні газодинамічні засоби створення та дозування газових середовищ / І. В. Ділай, З. М. Теплюх, Р. Б. Брилинський, Я. Г. Друль // Міжнар. наук. конф. «Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот», Львів, 28-29 жовт. 2009 р. : наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Секція № 2 : Наукова діяльність Івана Фещенка-Чопівського та сучасні проблеми матеріалознавства. — С. 65.
 4. Плівковий витратомір з мікропроцесорним керуванням / З. М. Теплюх, І. В. Ділай, 0. З. Парнета, Ю. Б. Гірняк // Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання : матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2009, Львів, Україна / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Укр. технології, 2009. — С. 225-228.
 5. Плівковий витратомір з мікропроцесорною системою керування / О. Парнета, З. Теплюх, І. Ділай, Я. Друль // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» та ін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2009. — С. 125-126.
 6. Побудова подільників тиску для живлення газодинамічних дросельних синтезаторів /1. В. Ділай, З. М. Теплюх // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. С 120-128. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 659). — Бібліогр.: 11 назв.
 7. Пристрій для розчинення вибухонебезпечної газової суміші / В. П. Приміський, З. М. Теплюх, І. В. Ділай, Я. Г. Друль // Приладобудування 2009: стан і перспективи : зб. тез доп. VIII Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2009 р., Київ, Україна / Нац. техн. ун-т України. — К., 2009. — С. 142-143.
 8. Газодинамічні пристрої для задання кратних малих витрат / З.М. Теплюх, І.В. Ді-лай // Проблеми економії енергії : Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 8-12 жовт. 2003 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — С. 321-322.
 9. Пристрій для приготування штучного природного газу із заданими концентраціями компонентів / З.М. Теплюх, І.В. Ділай // Проблеми економії енергії : Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 8-12 жовт. 2003 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2003. — С. 319-320.
 10. Синтезатор основних складових компонентів природного газу для атестації хромато-графів / З.М. Теплюх, І.В. Ділай // Третя всеукр. наук.-техн. конф. «Вимірювання витрати та кількості газу і нафтопродуктів», 26-28 берез. 2003 р., Івано-Франківськ : Матеріали конф. -Івано-Франківськ, 2003. — С. 42.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 84

Tел. +38 (032) 258-25-16; +38 (032) 272-77-61