Дьяченко Наталія Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дьяченко Наталія Богданівна
Dyachenko1.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 2 листопада 1969 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Автоматизація та розподіл електричної енергії».
Галузь наукових інтересів Методи аналізу та синтезу інтелектуальних систем керування, інтелектуальні технології для ідентифікації, оптимізації та керування режимами електричних мереж.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Данилюк Олександр Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» ,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Дьяченко Наталія Богданівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 2 листопада 1969 року

 • 1992 р. — закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація та розподіл електричної енергії».
 • 2008 р. — захистила кандидатську дисертацію.

Тема дисертації: Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних мереж енергопостачальних компаній за умов невизначенності [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Дьяченко Наталія Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка»». — Л., 2007. — 166 арк. — арк. 142-162

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Данилюк Олександр Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

На кафедрі електричних систем та мереж працює з 1993 року.

Науково-педагогічна діяльність

Напрям наукових досліджень

 • Методи аналізу та синтезу інтелектуальних систем керування, інтелектуальні технології для ідентифікації, оптимізації та керування режимами електричних мереж.

Педагогічний стаж — 21 рік.

Навчальні курси

 • Електричні системи та мережі
 • Технічна експлуатація ліній та підстанцій електричних мереж
 • Основи технічної творчості
 • Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики
 • Проектування підстанцій і ліній електричних мереж


Вибрані публікації

Автор 29 наукових та 10 навчально-методичних публікацій, серед яких 1 навчальний посібник та 1 патент.

Серед них:

 1. Основи технічної творчості та наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Н. Б. Дьяченко ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 375, [5] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 310. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-281-2
 2. Данилюк О.В., Батюк Н.Б., Зуєва Н.В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка.—Київ. −1998. -С.36-41.
 3. Р. Ткаченко, О. Данилюк, Н. Батюк, І. Юрчак, А. Козовий. Застосування технологій штучних нейронних мереж для визначення втрат електричної енергії в електричних мережах енергопостачальних компаній.// Вісник Державного університету «Львівська політехніка». «Проблеми економії енергії». — № 1.-1998. -С. 114-117.
 4. В. Грицик, О. Данилюк, Р. Ткаченко, І. Юрчак, Н. Батюк. Оперативна ідентифікація режимів навантаження фрагментів електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» "Проблеми економії енергії«.- № 2.-1999. -С.143-147.
 5. Данилюк О.В., Батюк Н.Б., Андрощук О.В. Моделювання технологічних витрат електричної енергії в енергопостачальних компаніях на основі штучної нейронної мережі з синтезом додаткових входів. // Вісник ДУ «Львівська політехніка» "Електроенергетичні та електромеханічні системи«.- № 418.-2001.-С. 43-49.
 6. Данилюк О., Батюк Н., Юрчак І., Матвіїшин В. Моделювання на основі штучних нейронних мереж з функціональним синтезом додаткових входів. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». -№ 450.-2002.-С. 10-17.
 7. Батюк Н.Б. Нейроматематична модель електричної мережі, неоглядної засобами телеметрії для оперативної ідентифікації її режимів. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» "Електроенергетичні та елект-ромеханічні системи«.-№ 449.-2002.-С. 10-17.
 8. Данилюк О.В., Бахор З.М., Батюк Н.Б., Романишин В.В. Оперативна діагностика режимів електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Інформаційні технології та системи. -Т.4, -№ 1-2.-2001. -С.73-77.
 9. Данилюк О., Батюк Н., Майоров А., Михайляк М. Передбачення режимів нава-нтаження електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Інформаційні технології та системи. -Т.4, -№ 1. −2001. -С.100-103.
 10. Данилюк О., Батюк Н., Матвіїшин В., Майоров А. Моделювання електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Технічні вісті. −2002/1(14), 2(15). -С.62-68.
 11. O.V.Yu.V.N.B. Batyuk, V.Ye.Neuromathematical Emulation of Electrical Networks’ Modes. // Proceedings of the XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. July 4-7.- 2005.- Lviv, Ukraine. -P.131-133.
 12. Грицик В.В., Данилюк О.В., Батюк Н.Б., Майоров А.Ю. Візуалізація плинних режимів електроенергетичних систем на основі нейроматема-тич-них ситуаційних карт особливостей. // Праці Міжнародної конферен-ції з управління «Автоматика-2000»: -Львів.-2000.-Т.7. -С.23-27.
 13. Батюк Н.Б. Ідентифікація режимів електричної мережі неоглядної засобами телеметрії в масштабі реального часу. // Доповіді 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Управління енерговикористанням». 3-6 жовтня Україна.-Львів.-2001.- С.31-32.
 14. Батюк Н.Б. Ідентифікація режимів електричних мереж за даними телеметрії. // Проблеми економії енергії: Зб. матеріалів ІІІ Міжн. Наук.-техн. конф. -Львів. — 2001. — С. 183-183.
 15. Патент № А Україна. Спосіб оперативного управління режимом електроенергетичної системи. /Данилюк О.В., Журахівський А.В., Козовий А.Б., Батюк Н.Б., Дьяченко С.В. -№ 2001075472; Заявлено 31.07.2001; Опубл. 17.06.2002; Бюл. № 6, −3с.
 16. Дьяченко Н.Б. Система самонавчання комп’ютерного симулятора з управління електричною частиною енергоблоку ТЕС /Н.Б. Дьяченко, П.М. Баран, В.П. Кідиба, Я.Д. Пришляк //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2016. – № 840. – С. 43–48. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 17. Дьяченко Н.Б. Дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання / Н.Б. Дьяченко, Б.І. Дурняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2016. – № 840. – С. 48–52. (За іншою тематикою)
 18. Дьяченко Н.Б. Спрощений аналіз усталеного режиму роботи однокаскадного трансформатора струму за розкорочення його вторинної обмотки /Н.Б. Дьяченко, Ю.А.Кенс***, Р.Я. (Ференсович)** // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – 2015. – № 834. – С. 26–32. (За іншою тематикою)

Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 308 а,б

Tел. +38 (032) 258-25-00; +38 (032) 258-22-60