Дурягіна Зоя Антонівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дурягіна Зоя Антонівна
Duryagina Zoya.jpg
Науковий ступінь д.т.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів

Дурягіна Зоя Антонівна (*8 червня 1950) — український науковець, інженер-матеріалознавець, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Біографічні відомості

Народилася у Львові. У 1972 році закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Фізика металів» і вступила до аспірантури на кафедру «Фізика металів та матеріалознавство». Після закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником НДЛ-13, згодом на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри. З 2006 року — професор кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики. З 2012 року — завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Наукова і навчально-методична робота

Обкладинка монографії проф. каф. ПМОМ Дурягіної З. А.
Сплави з особливими властивостями каф. ПМОМ Дурягіної З. А.
Структурно-енергетичний стан внутрішніх та зовнішніх меж поділу у металевих системах каф. ПМОМ Дурягіної З. А.
Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине каф. ПМОМ Дурягіної З. А.
Прикладне матеріалознавство. Збірник конкурсних завдань каф. ПМОМ Дурягіної З. А.
Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки каф. ПМОМ Дурягіної З. А.

У 1978 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук — «Вплив структури нержавіючих сталей на корозійну тривкість та схильність до розтріскування в умовах сіркоплавильного виробництва».

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук — «Закономірності створення бар’єрних шарів з регульованим структурно-фазовим станом для оптимізації властивостей конструкційних матеріалів енергетичного обладнання».

Читає лекції як з загальнотехнічних: «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство», так і з професійно-орієнтованих дисциплін: «Сплави з особливими властивостями», «Фізика та хімія поверхні», «Основи наукових досліджень», «Стандартизація, сертифікація та акредитація».

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням структурно-енергетичного стану поверхневих шарів конструкційних матеріалів під час експлуатації; використання методів інженерії поверхні для цілеспрямованої зміни хімічного складу, фазового стану та структури поверхневих шарів; нанесення на поверхню матеріалів функціональних покриттів; моделювання та синтезування нових багатокомпонентних функціональних матеріалів з прогнозованою структурою та властивостями. Отримано 20 патентів України, опубліковано більше 180 наукових праць, в тому числі монографій та навчальних посібників:

 • Дурягіна З. А. Фізика та хімія поверхні Монографія / З. А. Дурягіна. — Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. — 208 с. — ISBN 978-966-553-826-4.
 • Сплави з особливими властивостями / З.А. Дурягіна, О.Я. Лизун, В.Л. Пілюшенко // Навчальний посібник з грифом міністерства освіти та науки України Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, Львів, 2007. - 236 с.
 • Корозія та захист металів від корозії / З.А. Дурягіна, В.І. Алімов // Навчальний посібник, Вид-во ТОВ «Східний видавничий дім», Донецьк, 2012. – 326 с.
 • Структурно-енергетичний стан внутрішніх та зовнішніх меж поділу у металевих системах // З.А. Дурягіна, В.Ю. Ольшанецький, Ю.І. Кононенко // Монографія. Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2013. – 455с.
 • Modelling and optimization of manufacturing processes // Дурягина З., Марынович А., Махоркин И. / Manufacturing processes. actual problems. Vol.2. / Ed. by: M.Gajek, O.Hachkevych, A.Stanik-Besler / Studia i monigrafie z. NR 365, Opole 2013. – 619 s.
 • Формирование ультрадисперсных структур на поверхности специальных сплавов плазменным и лазерным излучением // Дурягина З.А., Беспалов С.А., Зубрилин Н.Г., Уваров В.Н., Тепла Т.Л. // Раздел монографии - Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине. – НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2014. – 768 с. (С. 405 – 411). ISBN 978-966-360-260-8
 • Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: - торговельного підприємництва. Монографія. / за наук. ред. д-ра екон. наук С. В. Князя. Розділ 1.7. Матеріалознавство і товарознавство у системі розвитку торгівельного підприємництва /З.А. Дурягіна, А.М. Тростянчин, Т.Л. Тепла / – С. 318 - 389. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. ISBN 978-617-607-791-6.
 • Прикладне матеріалознавство: збірник конкурсних завдань. Навчальний посібник / Богун Л.І., Дурягіна З.А. та інші – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 с. ISBN 978-617-607-783-1. Applied Materials Science: Revied of the tasks. Textbook

Публікації за останні 5 років:

Статті:

 • Duriagina Zoia. Interstitial Сr impurities in iron: multiferroic properties / Z. Duriagina, N. Pavlenko, N. Szcherbovskykh // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. – 2011. – Т. 9, - №2. – С. 441 - 452.
 • Дурягіна З.А. Магнітометричний аналіз поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т після іонно- променевого азотування / З.А. Дурягіна, С.А. Беспалов, А.К. Борисюк, В.Я. Підкова // Металлофизика и новейшие технологи. – 2011, – Т. 33, №5, – С. 615 – 622.
 • Дурягіна З.А. Вплив лазерного легування з порошкових сумішей на структуру та мікромеханічні властивості сталі 12Х18Н10Т / З.А. Дурягіна, С.А. Беспалов., Н.В. Щербовських // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – Т. 33, №7. – С. 969 – 975.
 • Дурягіна З.А. Дослідження діелектричних шарів на конструкційних матеріалах сформованих гібридною іонно-плазмовою розрядною системою / З.А. Дурягіна, С.А.Беспалов, В.Я. Підкова, Д. Полоцький // Металлофизика и новейшие технол., 2011, – Т.33, С. 393 - 400.
 • Дурягіна З.А. Вплив термоциклічної обробки на фазовий склад іонно-азотованих поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т / З.А. Дурягіна, Борисюк А.К., Беспалов С.А., Підкова В.Я. // * * Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – №3. – С. 94 - 98.
 • Дурягіна З.А. Особливості будови шарів нітриду алюмінію, сформованих іонно-плазмовою розрядною системою / З.А. Дурягіна, В.Я. Підкова // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2013.— №3.—С. 74 - 79.
 • Duriagina Zoia. Structure peculiarities and properties of magnesium oxide layers formed by a hybrid ion-plasma discharge system / Z. Duriagina, V. Pidkova, S. Oleshevska // Functional Materials, Vol. 20, №2, 2013. – P.192 - 197.
 • Duriagina Zoia. Thermal imaging research of structural features and thermophysical stability of protective oxide layers, applied by the ion-plasma spraying method / Z. Duriagina, S. Prokhorenko, B. Stadnyk, M. Wozny, V. Pidkova, K. Maś, S. Olshevska, N. Hots // Miesięcznik Naukowo-Techniczny “Pomiary Automatyka Kontrola”, nr. 9. – 2013. - Р. 942 – 945.
 • Дурягина З.А. Автоматизированный широкодиапазонный магнитометр для магнитного фазового анализа сплавов: разработка и применение / З.А. Дурягина, Р.Л. Голяка, А.К. Борисюк // Научный журнал «Успехи физики металлов».– том.14, №1, 2013. – С.33 - 67.
 • Дуряіна З.А. Використання методу анігіляції позитронів для вивчення будови дієлектриячних шарів / Дуряіна З.А., Підкова В.Я., Петчак Р. - Металознавство та обробка металів. - 2013, № 1. - С. 33 - 38.
 • З. А. Дурягіна Діагностика водневого макророзшарування в стінці гину труби системи магістральних газопроводів / Л.Є. Харченко, О.Е.Кунта, О.І.Звірко, Р.С.Савула / Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2015.- № 4. С. 84 – 90. Diagnostics of hydrogen delamination in the wall of a gas transmission pipeline systems. /Physicochemical Mechanics of Materials. ISSN 0430-6252.
 • Duriagna Z. Innovation technologies in training specialists in engineering materials science / Zoya Duriagna, Lidiya Bohun, Eduard Pleshakov, Tetiana Tepla //Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. - 2015. - Volume 1, Number 1. - P. 8-18. ISSN 2411-8001.
 • Duriagna Z. Modification of special alloys surfaces by nitrogen for power engineering / Zoya Duriagna, Tetiana Tepla // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. - 2015. - Volume 1, Number 1. - P. 19-26. ISSN 2411-8001.
 • З. А. Дурягина, Т.М. Ковбасюк, С.А. Беспалов / Анализ конкурентноспособных методов повышения эксплуатационных свойств функциональных слоев плоских нагревательных элементов // Успехи физ. мет./ Usp. Fiz. Met. 2016, т.17, сc. 29 – 51.

Патенти:

 • Спосіб обробки сталі / З.А. Дурягіна, Н.В. Щербовських // Патент №62427 UA; С22С 28/00. МПК (2011.01). Опубл. 25.08.2011, Бюл. №16.
 • Спосіб обробки сталі / З.А. Дурягіна, Н.В. Щербовських // Патент № 62980 UA; С22С 28/00. МПК (2011.01). Опубл. 26.09.2011, Бюл. №18.
 • Пристрій для випробувань на корозійне-ерозійне зношування / З.А. Дурягіна, В.І. Алімов, Н.В. Цигилик, В.Я. Підкова, М.В. Георгіаду, С.О. Ольшевська // Патент №80394 UA; G01N 17/00. МПК (2013.01). Опубл. 27.05.2013, Бюл. №10.
 • Спосіб оцінювання електричної міцності діелектричних шарів / З.А. Дурягіна, В.Я. Підкова, С.О. Ольшевська, Н.В. Цигилик // Патент № 81674 UA; МПК (2006.01) G01R 31/12. Опубл. 10.07.2013, Бюл. №13.
 • Спосіб отримання діелектричної плівки на основі оксиду алюмінію / З.А. Дурягіна, А.П. Оксенюк, В.Я. Підкова, С.О. Ольшевська, Н.В. Цигилик // Патент №81673 UA; МПК (2013.01) С23С 14/00. Опубл. 10.07.2013, Бюл. №13.
 • Спосіб отримання електроізоляційного покриття на основі ситалоцементу / З.А. Дурягіна, Т.М. Ковбасюк, Т.Л. Тепла, А.П. Оксенюк, О.Ю. Грималяк //Патент № 102986 UA, МПК C23C 20/00 (2015.01). / – № u2015 05645; опубл. 25.11.2015.
 • Спосіб отримання електроізоляційного покриття для нагрівних елементів на основі оксиду магнія / З.А. Дурягіна, Т.М. Ковбасюк, Т.Л. Тепла, О.Ю. Грималяк // Патент № 102872 UA, МПК C23C 4/00 (2015.01). /– № u201504625; опубл. 25.11.2015.

Джерела