Дудок Катерина Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дудок Катерина Степанівна
Дата народження 7 лютого 1978 року
Громадянство Україна
Національність українка
Галузь наукових інтересів Формування системи мотивації праці у перехідний період та період становлення соціально орієнтованої ринкової економіки
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Дудок Катерина Степанівна - асистент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 7 лютого 1978 року

Сфера наукових інтересів:

Формування системи мотивації праці у перехідний період та період становлення соціально орієнтованої ринкової економіки

Перелік навчальних дисциплін

Галузі соціологічного знання (Соціологія народонаселення)

Соціологія територіальних спільнот

Соціологія економіки

Вибрані публікації

Тематика та методичні рекомендації з написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, О.Б. Іванкова-Стецюк, С.К. Андрейчук, А.В. Грендиш, К.С. Дудок, В.І. Когут, Р.О. Савчинський, Н.А. Уманець, М.В. Школяр, І.І. Яцишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 40 с. — Бібліогр.: с. 37 (25 назв).