Дрималовська Христина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дрималовська Христина Василівна
Дрималовська.JPG
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Дрималовська Христина Василівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта: Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з міжнародної економіки, 2012 р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук (2016) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Міжнародна економіка»
  • «Вступ до фаху «Міжнародні економічні відносини»»
  • «Менеджмент».

Науково-дослідна робота

Коло наукових інтересів: міжнародна економічна політика, розвиток диверсифікації на підприємствах в умовах міжнародних економічних відносин.

Публікації

1. Дрималовська Х. В., Жигадло О. І., 2019. Сучасні тенденції розвитку стартапів: вітчизняний та міжнародний досвід. Причорноморські економічні студії, вип. 40, с. 93–98.

2. Дрималовська Х. В., 2019. Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти. Бізнес Інформ, № 7, с. 108–114.

3. Дрималовська Х. В., Бублик М. І., Дуляба Н. І., Петришин Н. Я., 2018. Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти. Економічний аналіз : збірник наукових праць Тернопільський національний економічний університет, Т. 28, № 1, с. 30–39.

4. Дрималовська Х. В., Бублик М. І., Жук Л. В., 2018. Досвід формування стратегій розвитку закладів вищої освіти в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, вип. 21, ч. 1, с. 31–34.

5. K. Drymalovska, M. Bublyk, L. Zhuk, N. Duliaba, N. Petryshyn, 2018. Innovative bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic higher education institutions. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна, т. 28, № 9, с. 35–39.

6. Дрималовська Х.В., Кузьмін О.Є., Фещур Р.В., 2015. Концепція та інструменти проектного піходу до диверсифікації видів діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки, №12(174, с. 415-422.

7. Дрималовська Х.В., Завербний А.С., 2013. Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету “Наука й економіка”, випуск 4(32), т.1, с. 118-123.

8. Дрималовська Х. В., Стельмах Х. П. 2020. Роль бізнес-планування у розвитку інвестиційної діяльності підприємств в умовах глобалізації. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, т. 25, вип. 1 (80), с. 116–121.

9. Дрималовська Х. В. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика: колективна монографія / Х. В. Дрималовська, О. І. Бала. (Підрозділ 1.1. Характерні особливості забезпечення розвитку корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах: вітчизняний та міжнародний досвід с. 7-13) – Полтава: Астрая, 2020. – 243 c.

10.Дрималовська Х. В., Бала Р. Д. Державна соціальна політика: сутність, моделі, напрями // Проблеми економіки. – 2021. – № 1 (47). – С. 178–184.

11.Дрималовська Х. В., Кирилюк Р. О. Основні риси сучасного світового ринку страхових послуг // Бізнес Інформ. – 2021. – № 4. – С. 36–41.

12.Дрималовська Х.В. Міжнародний ринок трудових ресурсів: Конспект лекцій / І. С. Процик, Х. В. Дрималовська, Н. І. Кара. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 81 c.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 307 Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;
+38 (032) 258-27-24 ;
+38 (032)258-23-63.