Дорошкевич Катерина Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дорошкевич Катерина Олегівна
Дорошкевич1.jpg
к.е.н., доц.
Дата народження 17 січня 1986 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Галузь наукових інтересів Інформаційне забезпечення використання стратегічних карт машинобудівних підприємств
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Дорошкевич Катерина Олегівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка». , заступник завідувача із навчально-методичної та профорієнтаційної роботи.

Загальна інформація

Дата народження: 17 січня 1986 року у м. Львові.

Вищу освіту здобула в 2007 році, закінчивши з червоним дипломом Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування і використання стратегічних карт машинобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04. – Економіка і управління підприємствами. Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва. Науково-педагогічний стаж складає 12 років.Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Економетрика у міжнародному бізнесі»;
  • «Міжнародний економічний аналіз»;
  • «Економічна діагностика митної діяльності»;
  • «Економічний аналіз митної діяльності»;
  • «Міжнародне інвестування»;
  • «Міжнародний фондовий ринок».Наукова робота

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Наукові інтереси: стратегічне управління підприємством, управління інноваційною діяльністю підприємств, кластеризація національної економіки, мотивування працівників підприємств, міжнародне інвестування в умовах фондового ринку тощо.


Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано близько 100 робіт.

Серед них:

1. Shpak, N., Doroshkevych, K., Shpak, Y., Salata, I., Sharko, M. Strategy and tactics of international digitalization and intellectualization of economic relations CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2870, pp. 1477–1487 (наукометрична база Scopus)

2. Doroshkevych, K., Maslak, O., Motorniuk, U., ...Terebuh, M., Malinovska, O. The choice of tactical approaches to the implementation of enterprise strategy in terms of innovative development Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(7) (наукометрична база Scopus)

3. Doroshkevych, K., Maslak, O., Voronovska, V., Salata, І. (2020) Use of markov chains for modeling processes of strategic planning of innovative activity of the enterprise. WSEAS Transactions on Environment and Development. 16, pp. 440-447. (наукометрична база Scopus)

4. Shpak, N., Odrekhivskyi, M., Doroshkevych, K., Sroka, W. (2019). Simulation of Innovative Systems under Industry 4.0 Conditions. Soc. Sci. 8, 202. DOI: 10.3390/socsci8070202. (наукометрична база Scopus)

5. Kuzmin O., Zhyhalo O., Doroshkevych K., Maslak O. An integral method of evaluating the innovative capacity of enterprises // International Journal of Industrial Engineering and Production Research. – 2020. – Vol. 31, iss. 4. – P. 637–646. (наукометрична база Scopus)

6. Vysotska, V., Bublyk, M., Vysotsky, A., ...Chyrun, L., Doroshkevych, K. 2020 Methods and Tools for Web Resources Processing in E-Commercial Content Systems IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 1, pp. 114–118, 9321950 (наукометрична база Scopus)

7. Doroshkevych K.O., Maslak O.O. Enchantment of the information component of innovation development of industry. Scientific Bulletin of National Mining University. 2 (152/2016). – 139-144. (наукометрична база Scopus)

8. Дорошкевич К.О. Мотивування працівників підприємств: сутність, сучасні моделі, особливості / К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська, Т.Є. Удовиченко // Економічний простір: збірник наукових праць. – №83. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2014. – С. 178–183. (фахове видання, яке індексується в наукометричних базах: IndexCopernicus, РИНЦ).

9. 10. Дорошкевич К. О., Івасюк В. В., Іськів О. В. Стратегія і тактика інноваційного розвитку підприємств: cутність і взаємозв’язок понять. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 88–94. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-88-94 17

11. Дорошкевич К. О., Шпак Ю.Н. Інформаційна діяльність як чинник підвищення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств. Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 15-річчю кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 20 травня 2018 р., Дніпро. Ч. 2. 2018. C. 254–256.

12. Станасюк Н. С., Грицай О. І., Дорошкевич К.О., Шпак Ю. Н. Управління інноваційною компонентною промислового потенціалу підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2019. № 2. С. 65–72.

13. Дорошкевич К. О., Вороновська М. М., Салата І. З. Підходи до забезпечення менторингової діяльності на підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 4. С. 47–49.

14. Дорошкевич К. О., Вороновська М. М., Івасюк В. В. Процес менторингової діяльності на підприємствах в умовах інноваційного розвитку // Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – C. 377–382.

15. Doroshkevych K.O. Peculiarities of management of information activity of enterprises using the Scrum / K.O. Doroshkevych, Yu.N. Shpak // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2018. – № 1 (3). – С. 32-39.

16. Дорошкевич К. О., Івасюк В. В., Салата І. З. Factors that determine the mentoring activity of enterprises in the conditions of innovative development // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». – 2018. – т. 20, № 91. – С. 79–83.

17. Дорошкевич К. О., Вороновська М. М., Салата І. З. Особливості менторингової діяльності на підприємствах в умовах інноваційного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – т.28 №9. – С. 44–48.

18. Дорошкевич К.О. Визначення внутрішньої мотивації при стимулюванні інноваційної діяльності працівників підприємств/ К.О. Дорошкевич, О.О.Пшик-Ковальська, М.М. Вороновська // Демократичне врядування : наук. вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 13. – Львів : ЛРІДУ НАДУ – 2014. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik13/index.html. (електронне фахове видання).

19. Дорошкевич К.О. Використання бально-факторного методу оцінювання посад працівників підприємств / К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і перспективи розвитку». – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – № 790. – С. 8–13. (фахове видання).

20. Дорошкевич К.О. Конкурентоспроможність регіону а умовах кластеризації національної економіки: сутність та перспективи розвитку / О.О. Маслак, В.В. Овчарук, К.О. Дорошкевич // Економічний простір: збірник наукових праць. – №85. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2014. – С. 72 –82. (фахове видання, яке індексується в наукометричних базах: IndexCopernicus, РИНЦ).

21. Shpak, N., Doroshkevych, K., Dvulit, Z., Dzvonyk, R., Bosak, A. Intelligent Systems for Assessment and Development of Personnel: Mentoring Study. CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3171, pp. 1488–1498

22. Shpak, N., Maznyk, L., Dvulit, Z., ...Dragan, O., Doroshkevych, K. Influence of Digital Technologies on the Labor Market of HR Specialists.CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3171, pp. 1475–1487.

23. Shpak, N., Doroshkevych, K., Dzvonyk, R., ...Dvulit, Z., Shpak, Y. Evaluation of Tactical Approaches to the Implementation of the Strategy of Innovative IT Projects. International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2021, 2, pp. 407–410.

24. Дорошкевич , К.; Вороновська, М.; Івасюк, В. Стратегія і тактика державно-приватного партнерства у зовнішньоекономічній діяльності. Фінансовий простір, 2022, 1, с. 35-44.


Scopus профіль за посиланням https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190166089&zone=Монографії та навчальні посібники:


1. Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Тодощук А.В., Скибінський О.С. Економічна діагностика митної діяльності. Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2021. 59 с.

2. Митне обслуговування зовнішньоекономічних операцій: прикладний аспект / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Мукан О.В., Рогальський Р.Б. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 148 с.

3. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Мукан О.В., Дорош О.І. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 128 с.

4. . Дорошкевич К.О., Удовиченко Т. Є., Маслак О. О. Інноваційно-інформаційні процеси у маркетингу: колективна монографія. Підр. 4.3. Необхідність дослідження закордонних сегментів ринку та залучення іноземних інвестицій при здійсненні маркетингової діяльності. Дніпро: Журфонд, 2019. С. 286–301.

5. Дорошкевич К.О. Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт: монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин, К.О. Дорошкевич. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 320с. (внесок автора – 150 с.).

6. Дорошкевич К.О. Конкурентоспроможність регіону в умовах кластеризації національної економіки: сутність та інструментарій оцінювання: [монографія] / Овчарук В.В., Маслак О.О., Дорошкевич К.О. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 196с. (внесок автора – 18 с.).

7. Дорошкевич К.О. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation : [collective monograph]. – Vol. 2. VerlagSWGimexGmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 392 p. – V. 2 / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич, М. М. Вороновська, І. З. Салата. Підрозділ 4.13. «Використання матеріальних стимулів при мотивуванні працівників за результатами інноваційної діяльності машинобудівних підприємств». – С. 259–266. (наукове видання, що входить до міжнародної наукометричної бази РИНЦ ScienceIndex, внесок автора – 7 с.).

8. Дорошкевич К.О. Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика: [колективна монографія : у 2 т.] / колектив авторів ; ДонНУЕТ. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – [т. 1.]. – 334 с. / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич, М. М. Вороновська, І. З. Салата. Підрозділ 2.2. «Самомотивація працівників та напрями її розвитку». – С. 110–120. (внесок автора – 5 с.).

9. Дорошкевич К.О. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних системах: від теорії до практики: [колективна монографія : у 2 т.]. – Павлоград : Арт Синтез – Т, 2014. – [т. 1.] – 436 с. / О. Є. Кузьмін, К. О. Дорошкевич, М. М. Вороновська, І. З. Салата. Підрозділ 5.4. «Мотиваційне ядро інноваційної діяльності працівників машинобудівних підприємств». – С. 409–415. (внесок автора – 5 с.).

10. Пріоритетні напрямки регіональної політики в економічній сфері [колективна монографія : у 2 т.]. – Павлоград : Арт Синтез – Т, 2014. – [т. 1.] – 370 с. / О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич. Підроділ 3.6. «Фінансові ресурси створення та розвитку кластерів». – 196-205.

11. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум: [навч. посібник] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, К.О. Дорошкевич, В.В. Овчарук, М.М. Томич. – К.: Каравела, 2011. – 280 с. (внесок автора – 45 с.) Рекомендовано МОН України, лист №1/11-10364 від 09.11.2010 р.

12. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [практикум] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич. – К.: Знання, 2013. – 454 с. (внесок автора – 35 с.) Рекомендовано МОН України, лист №1/11-5775 від 26.04.2012 р.

13. Митна справа: [навч. посібник-практикум] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Книш, О.О. Маслак. - Київ: Каравела, 2014. – 232с. (внесок автора – 23 с.) Рекомендовано МОН України, лист №1/11-7035 від 16.04.2013 р.

14. Doroshkevych K.O. Innovative approaches in the management of competitiveness of business: (In addition to the question of the development of the innovative-legal field of clutering) / Doroshkevych K.O., Maslak О.O., Petryshyn N.Ya. // ISMA University. - Riga “Landmark” SIA, 2016. – 188 p. – p. 26-35.

15. Розвиток субʼєктів господарювання україни: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М.Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. (підр. 1.3. Моделі забезпечення кластеризації національної економіки в умовах інноваційного розвитку / Дорошкевич К.О., Маслак О.О., Удовиченко Т.Є.).

16. Економічна кібернетика:моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. (підр. 6.3. Управління кластерамияк відкритою системою / Кузьмін О.Є., Маслак О.О., Дорошкевич К.О.)

17. Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук, Daniel Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. (підр. 1.1. Інноваційний розвиток національної економіки: сутність, умови забезпечення та складові елементи / Кузьмін О.Є., Маслак О.О., Дорошкевич К.О.)

18. Дорошкевич К.О. Оцінювання інформаційної діяльності як додаткового джерела фінансування підприємств / К.О. Дорошкевич, Ю.Н. Шпак // Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. Дніпро: Пороги, 2018. — 460 с. – С.378-391.

19. Дорошкевич К.О. Кластеризація національної економіки: сучасний стан та оцінювання / Дорошкевич К.О., Маслак О.О., Удовиченко Т.Є.// Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2018. — 364 с. – С.13-146.

20. Дорошкевич К.О. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі) : моногр. / за ред. Л. М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 472 с. Підр. 5.4. Менторингова діяльність підприємств в умовах інноваційного розвитку: сутність, різновиди та принципи реалізації.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: kateryna.o.doroshkevych@lpnu.ua