Домарадзька Галина Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Домарадзька Галина Сергіївна
Domaradzka.jpg
к.ек.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості»
Галузь наукових інтересів Моделювання макроекономічного розвитку в умовах інтеграції України в світову економіку.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра міжнародної економіки, Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Домарадзька Галина Сергіївна — кандидат економічних наук,доцент кафедри міжнародної економіки,Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості»;

Аспірантура на економічному факультеті Львівського політехнічного інституту, захищена дисертація кандидата економічних наук;

Стажування у Львівському Інституті Регіональних досліджень Національної академії наук України.

Професійна діяльність:

Ждановський завод «Тяжмаш», інженер-економіст;

Львівське відділення Інституту економіки Академії наук України — молодшийнауковий співробітник;

Львівський політехнічний інститут — асистент, ст. викладач, доцент;

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка» — з 1999 року по 2011 рік — завідувач кафедри міжнародної економіки;

З 2011 року — доцент кафедри міжнародної економіки та Голова методичної комісії Інституту з економіки і підприємництва.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Міжнародна економіка,
 • Прогнозування і макроекономічне планування,
 • Бізнес-планування,
 • Економіка і організація виробництва,
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Наукові інтереси

Моделювання макроекономічного розвитку в умовах інтеграції України в світову економіку.

Вибрані публікації

 1. «Моделювання прогнозування і макроекономічного планування розвитку економіки», Регіональні перспективи, Науково- практичний журнал Полтавського державного технічного університету № 5-6 (18-19), 2001, с 236-238.
 2. «Економіка виробничого підприємництва», — Навчальний посібник, 2-ге видання перероблене і доповнене К.: Т-во «Знання»,2002.
 3. «Стратегія зайнятості та навчання населення Львівської області на 2002 — 2005 роки» : Монографія / ЮрійПетрович Туранський, Ірина Олександрівна Будіщева, Галина Сергіївна Домарадзька, Надія Сергіївна Любомудрова; В.о. М-во Великобританії у справах міжнар. розвитку, Партнерство Сприяння Зайнятості у Львівській області; За заг.ред. Юрій Петрович Туранський.— Львів : Світ, 2003.— 184 с.ISBN 5-7773-0457-5
 4. «Прогнозування і макроекономічне планування [Электронный ресурс] : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М.Гладун, Р. В. Фещур. — Львів : Магнолія-2006, 2007. — 211 с. — (Вища освіта в Україні).»,
 5. «Прогнозування соціально-економічних наслідків інтеграції України в світову економіку», Вісник Національного університету «Львівська політехніка» ,«Менеджмент та підприємництво в Україні, 2007.
 6. «Причини та футурологія сучасної світової валютно-фінансової кризи», Вісник Національного університету «Львівська політехніка» , «Менеджмент та підприємництво в Україні», 2009.
 7. «Проблеми розвитку машинобудуванняв Україні за умови реалізації «концепції сталого розвитку», Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Менеджмент тапідприємництво в Україні, 2010.
 8. «Регіональні чинники розвитку машинобудування (на прикладі Львівської області)», Вісник Національного університету «Львівська політехніка»,«Менеджмент та підприємництво в Україні, 2010.
 9. «Міжнародні фінанси»: 1001 тест : зб. тест. завдань / Олег Євгенович Кузьмін, Галина Сергіївна Домарадзька, Тетяна Миколаївна Гладун, Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 269 с.—Бібліогр.: с. 247-250 .ISBN978-617-607-167-9
 10. «Дослідження основних елементів алгоритму вступу України до Європейського союзу». Збірник матеріалів VІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників та студентів — Львів, ІППТ,2011.
 11. «Суть та актуальність креативного менеджменту у міжнародній економіці», Збірник матеріалів VІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників та студентів —Львів, ІППТ,2011.
 12. Програма та методичні рекомендації проходження практик студентами напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 7.050103 «Міжнародна економіка», 2011.
 13. Методичні рекомендації щодо підготовки та складання комплексного державного іспиту за фахом «Міжнародна економіка» для студентів четвертого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання, 2011.
 14. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.050103 «Міжнародна економіка», 2011.
 15. Міжнародна економіка: методичні матеріали для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 2011.
 16. Методичні матеріали з дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» (денна форма навчання), 2011.
 17. Методичні матеріали з дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» (заочна форма навчання), 2011.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 307

Tел. +38 (032) 258-24-86 $+38 (032) 258-26-06

E-mail: mekafedra@gmail.com;