Дольнікова Любов Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дольнікова Любов Василівна
Dolnikova.jpg
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів структурування змісту навчальних дисциплін у процесі формування фахових компетенцій випускника ВНЗ. Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Науковий керівник кандидат педагогічних наук Кміт Ярослав Михайлович, Львівський науково- практичний центр психології і педагогіки професійної освіти АПН України
Дата присвоєння н.с. 2001р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Дольнікова Любов Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Тема дисертації " Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту природничих дисциплін у медичних коледжах"- 13.00. 04 – теорія і методика професійної освіти./ Дольнікова Л.В.; Тернопільський державний педагогічний університет ім.. Володимира Гнатюка .- Тернопіль, 2001. – 275с. – Бібліогр. – 251-275.

Науковий керівник кандидат педагогічних наук Кміт Ярослав Михайлович , Львівський науково- практичний центр психології і педагогіки професійної освіти АПН України

Основні курси

 • Основи педагогіки і психології
 • Методика викладання у вищій школі.
 • Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі.
 • Педагогіка і методика викладання у вищій школі.
 • Педагогіка і психологія вищої школи

Наукові інтереси

структурування змісту навчальних дисциплін у процесі формування фахових компетенцій випускника ВНЗ.

Вибрані публікації

 1. Дольнікова Л. Структурування навчального матеріалу з природничих дисциплін // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1997. - №3-4, частина 2.-С.11-16
 2. Дольнікова Л. нтегративні дидактичні одиниці як засіб структурування змісту навчального матеріалу у вищій школі. // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1999. - № 1. С.110-114.
 3. Дольнікова Л.Критерії структурування змісту навчального матеріалу з природничих дисциплін // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1999. - №4, -С.127-132
 4. Дольнікова Л.В. Особливості інтегративно-диференційованого підходу до структурування змісту природничих дисциплін у медичних коледжах (теорія та практика): Навчально-методичні рекомендації за ред.. Кміта Я.М.- Львів. 2000. – 24с.
 5. Дольнікова Л. Інноваційні науково-педагогічні підходи до формування системи інтегрованих знань студентів, як передумови підвищення їх фахових компетенцій. // Сучасні тенденції проблеми інновації виробництва товарів і надання послуг. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Львів. 2008.- С.78-81.
 6. Дольнікова Л. Структурування змісту навчальних дисциплін: системний, інтегративний і диференційований підхід // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2008. - №1.С.73-81
 7. Дольнікова Л. Структурування навчального матеріалу з природничих дисциплін // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1997. - №3-4, частина 2.-С.11-16
 8. Дольнікова Л.В. Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту природничо-математичних дисциплін, як передумова формування професійного мислення під час підготовки фахівців.// Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів . Збірник статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції . – Львів. – 2010. С.39-43.
 9. Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика: монографія / За ред. І Козловської та Я. Кміта. – Львів: Сполом, 2004. – С.115-126.
 10. .Любов Дольнікова. Інтегративно-диференційований підхід як засіб єдності теорії та практики у структуруванні змісту навчання. //Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць / Ред..кол.: М.І. Кляп(відпов. редактор), С.Г.Борзенко, Є.А. Іванченко та ін. –Вип.2.-Ужгород: ЗакДУ, 2011. – С.49-56.
 11. Дольнікова Любов Василівна Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту природничих дисциплін у медичних коледжах. //Інтегративні процеси у професійній освіті: Львівська наукова школа: збірник наукових праць. //укл. Б.Т. Камінський, І.Я.Пастирська// - Львів. – Сполом, 2010.- С.201-208.
 12. Дольнікова Л.В., Цубова О. Л.Структурування змісту навчальних дисциплін як важлива передумова підвищення якості підготовки фахівців. // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №767, 2013. – С. 379-382.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua

E-mail: ipp-dc@polynet.lviv.ua