Добуш Юрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Добуш Юрій Ярославович
Dobush.jpg
старший викладач
Дата народження 10 листопада 1983 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність маркетинг
Галузь наукових інтересів Маркетинг рекреаційної сфери, планування і прогнозування на ринку рекреаційних послуг
Кваліфікаційний рівень магістр з маркетингу.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Добуш Юрій Ярославович — старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 10 листопада 1983 року

Національний університет «Львівська політехніка» (2000-2005), отримав диплом магістра з маркетингу.

Досвід роботи: 2005-2008 асистент кафедри маркетингу і логістики,

2007-2010 — навчання в аспірантурі

Тема дисертації: Регіональний маркетинг розвитку бальнеологічних курортів : дис. ...канд. економічних наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Добуш Юрій Ярославович ; Луцьк. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014 .

Захист відбувся в грудні 2014 року.

Приймав участь у тренінгах з маркетингових досліджень, стратегічного управління, управління маркетингом і логістикою.

Брав участь у розробленні Програми соціально-економічного розвитку смт. Великий Любінь.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетингова товарна політика
 • Економіка і управління підприємством
 • Економіка і управління енерговикористанням підприємства
 • Соціально-етичний логістичний менеджмент
 • Маркетингове моделювання
 • Економіка та організація виробництва

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Маркетинг рекреаційної сфери, планування і прогнозування на ринку рекреаційних послуг.

Вибрані публікації

Автор 24 наукових праць: 9 статей, 15 тез доповідей

 1. Особливості комплексу маркетингу бальнеологічного курорту / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . — 2012 . — N735: Логістика . — С. 72-78.
 2. Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій / Ю. Я. Добуш // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 54-58. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 669). — Бібліогр.: 9 назв.
 3. Критерії сегментації національного ринку рекреаційних послуг / Ю. Я. Добуш // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 240-247. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 10 назв.
 4. Маркетингові стратегії розвитку рекреаційних територій / Ю. Я. Добуш // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 21-24 квіт. 2010 р., Київ / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Асоц. випускників НТУУ «КПІ», Каф. ЮНЕСКО «Вища техн. освіта, приклад. систем. аналіз і інформатика», Наук. т-во студ. та аспірантів. — К., 2010. — С. 61.
 5. Структуризація ринку рекреаційних послуг / Ю. Я. Добуш // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 144-146. — Бібліогр.: 1 назва.
 6. Критерії формування рекреаційного кластеру / Ю. Я. Добуш // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 96-98. — Бібліогр.: 1 назва.
 7. Особливості формування кластерів у рекреаційній сфері / Ю. Добуш // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. Шостої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. [Тернопіль, 26­27 лют. 2009 р.] / Терноп. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчен. — Т. : Екон. думка, 2009. -Ч. 1. — С. 183-184.
 8. Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг / Ю. Я. Добуш // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 50­63. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). — Бібліогр.: 12 назв.
 9. Формування природно-продуктового ланцюга як передумова вирішення проблеми раціонального природокористування у рекреаційній сфері / Ю. Я. Добуш // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з економіки / Донец. екон.-гуманіт. ін-т МОН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2009. — № 2. — С. 58-60. — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua  ; yuriy.dobush@gmail.com