Дмитрів Василь Тарасович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дмитрів Василь Тарасович
Дмитрів Василь Тарасович.jpg
д.т.н., професор, завідувач кафедри ПЕМ
Дата народження 15.09.1963 р.
Місце народження с. Утішків, Буський р-н., Львівська обл.
Громадянство Україна
Національність Українець
Alma mater Львівський сільськогосподарський інститут; Національний науковий центр „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність Механізація сільського господарства
Галузь наукових інтересів Механіка середовищ, автоматизація та роботизація технологічних систем, адаптивні системи керування; моделювання технічних систем.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Фененко А.І., ННЦ „ІМЕСГ”
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», кафедра проектування та експлуатації машин


Дмитрів Василь Тарасович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

У 1988 р. закінчив з відзнакою Львівський сільськогосподарський інститут, кваліфікація інженер-механік з механізації сільського господарства.

1991–1995 рр. – аспірант аспірантури Інституту механізації та електрифікації сільського господарства Української академії аграрних наук, тема дисертації “Обґрунтування параметрів вимірювача потоку молока в процесі машинного доїння”, спеціальність 05.20.01, захист 12.1995 р.).

2016 р. доктор технічних наук за спеціальністю 133-галузеве машинобудування, спеціалізована вчена рада ННЦ "ІМЕСГ" НАН України, тема дисертації “Механіко-технологічні основи підвищення ефективності доїльних установок”,

З 2018 р. – професор кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

З квітня 2021 р. – професор кафедри проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

З травня 2021 р. - завідувач кафедри проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Розрахунок та проектування машин;
 • Динаміка та надійність підйомно-транспортних систем;
 • Динаміка та точність роботів;
 • Промислова робототехніка;
 • Основи розрахунку та конструювання підйомно-транспортних систем;
 • Схемотехніка систем керування;
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка.

Автор понад 80 навчальних та навчально-методичних праць, в тому числі: 18 навчальних посібників і підручників, з них 5 з грифом Міністерства

Вибрані підручники і посібники

 1. Дмитрів В., Ланець О. Динаміка і точність роботів: навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. - 200 с.
 2. Дмитрів В.Т., Вантух З.З., Дмитрів І.В. Об’ємні гідроприводи. Будова й особливості функціонування. Навчальний посібник. - Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 184 с.
 3. Дмитрів В.Т., Ланець О.С., Дмитрів І.В. Мікропроцесорна техніка: лабораторний практикум. Навчальний посібник. - Львів: СПОЛОМ, 2019. - 112 с.
 4. Дмитрів В.Т. Схемотехніка систем керування: навчальний посібник. Львів : СПОЛОМ, 2019. 636 с.
 5. Дмитрів В.Т., Ванько В.М., Лаврик Ю.М., Гонсьор О.Й., Банга В.І. Мікроконтролери і мікроконтролерні системи : лабораторний практикум. Львів : СПОЛОМ, 2017. 176 с.
 6. Скорик О.П., Полупанов В.М., Науменко О.А., Дмитрів В.Т. і ін. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва. Учбовий посібник/ За ред. Скорика О.П., Полупанова В.М. – Харків, ХНТУСГ, 2009. 429 с.
 7. Дмитрів В.Т. Основи теорії машиновикористання у тваринництві. Львів: Афіша, 2008. 260 с.
 8. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електроніка і мікросхемотехніка. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2006. 175 с.

Наукова робота

Напрям наукових досліджень

 • механіка середовищ;
 • моделювання технічних систем;
 • автоматизація та роботизація технологічних систем;
 • адаптивні системи керування.

Автор понад 300 наукових праць, в тому числі: 9 монографій; понад 40 патентів України на винаходи та авторських свідоцтв; понад 250 наукових статей, з них понад 60 - в міжнародних виданнях, в т.ч. що входять до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus.

Наукові профілі

"Google Scholar"
"Web of Science (Researcher ID: N-8752-2017)"
"Scopus Author ID: 57195526600"
"ORCID ID 0000-0001-9361-6418"

Керівництво аспірантурою

Готує науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації за спеціальністю 133 - Галузеве машинобудування.

Вибрані публікації

Монографії

 1. Дмитрів В.Т. Механіко-технологічні основи систем доїльних установок. Теорія та практика : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2017. 350 с.
 2. Дмитрів В. Т., Адамчук В. В., Лаврик Ю. М., Дмитрів І. В. Енергоощадний пневмоелектромагнітний пульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент: монографія. Львів : СПОЛОМ, 2016. 180 с.
 3. Адамчук В. В., Дмитрів В. Т., Дмитрів І. В., Лаврик Ю. М. Адаптивний мікропульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2016. 152 с.
 4. Банга В.І., Дмитрів В.Т., Сиротюк В.М., Городняк Р.В. Автоматизований роздавач-дозатор комбікормів для індивідуальної нормованої годівлі корів : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2017. 234 с.
 5. Адамчук В.В., Фененко А.І., Дмитрів В.Т. і ін. Механизация и автоматизация производства молока. Монографія; под. общ. ред. В.В. Адамчука, А.И. Фененка. – Нежин: Издатель ЧП Лисенко Н.М., 2013. 324 с.

Патенти

 1. Патент України на винахід № 91457, Україна МПК А23N17/00, G01N11/00 (2009.01). Стенд для дослідження руху зрідженої маси комбікорму / Дмитрів В.Т., Городняк Р.В.; заявник і патентовласник Дмитрів В.Т., Городняк Р.В.; заявл. 05.05.2009; опубл. 26.07.2010, Бюл. №14.
 2. Патент України на винахід № 97118, Україна МПК B01F7/16, B01F3/18, B01F15/04 (2006.01). Дозатор-змішувач / Дмитрів В.Т., Городняк Р.В.; заявник і патентовласник Дмитрів В.Т., Городняк Р.В.; заявл. 13.04.2009; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.
 3. Патент на винахід 90633, Україна, МПК (2009) А01J5/00. Доїльний апарат / Дмитрів В. Т., Лаврик Ю. М.; заявники і патентовласники Дмитрів В. Т., Лаврик Ю. М. – № а200905820; заявл. 09.06.2006; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
 4. Патент на винахід 89416, Україна, МПК А01J5/14 (2009.01). Електромагнітний пульсатор попарної дії / Дмитрів В. Т., Лаврик Ю. М., Дмитрів І. В., Банга В. І.; заявник та патентовласник Дмитрів В. Т. – № а200801847; заявл. 12.02.2008; опубл. 25.01.2010, Бюл. №2.
 5. Патент на винахід № 86414, Україна, МПК А01J5/04 (2006.01). Електромагнітний пульсатор доїльного апарата / В. Т. Дмитрів, Р. С. Ткачишин, В. І. Банга; заявник і патентовласник В.Т. Дмитрів – № а200613002; заявл. 11.12.2006; опубл. 27.04.2009 р. Бюл. № 8.
 6. Деклараційний патент на винахід 49127А, Україна, МПК А01J7/00. Регулятор вакуумметричного тиску / Сиротюк В. М., Сиротюк С. В., Дмитрів В. Т., Кондур С. М.; заявники і патентовласники Сиротюк В. М., Кондур С. М.; заявл. 15.11.1999; опубл. 16.09.2002, Бюл. № 9.

Наукові статті у журналах

 1. Дмитрів В.Т., Дмитрів І.В., Яцунський П.П. Дослідження пневмо-електромагнітного пульсоколектора доїльного апарата методом планованого експерименту // Науковий журнал “Інженерія природокористування”. – Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2019. - №2 (12). – С. 66-720.
 2. Dmytriv V., Dmytriv I., Borovets V.M., Horodetskyy I.M. et all. Analytical-experimental studies of delivery rate and volumetric efficiency of rotor-type vacuum pumps for milking machine // INMATEH - Agricultural Engineering, 2019. Vol. 58, No.2, pp.57-62, Bucharest/Romania; DOI: 10.35633/INMATEH-58-06
 3. Дмитрів В.Т., Дмитрів І.В., Красниця Б.С. Аналітична модель дійкової гуми з попередніми навантаженнями // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. 2019. Вип. № 9 (108). – Глеваха, ННЦ „ІМЕСГ”, 2019. С. 99-106.
 4. Дмитрів В.Т., Микийчук М.М., Дмитрів І.В., Дмитрів Т.В. Аналітична модель вимірювача термоанемометричного типу кінетичних параметрів двофазного пульсуючого потоку // Вимірювальна техніка та метрологія: Науковий журнал. 2019. Вип. 80, № 3. С. 46-52.
 5. Dmytriv V., Dmytriv I., Horodetskyy I., Dmytriv T. Analytical Dynamic Model of Coefficient of Friction of Air Pipeline Under Pressure // Diagnostyka. 2019. Vol. 20(4). Pp. 89-94. DOI: 10.29354/diag/114334
 6. Дмитрів В.Т., Стоцько З.А., Дмитрів В.Т. Моделювання пограничного шару за ламінарного й турбулентного режимів руху ньютонівської рідини у гнучкому трубопроводі // Технологічні комплекси. Науко¬вий журнал. 1(16), 2019. C. 73-84. DOI:10.36910/2312-0584-16-2019-008
 7. Dmytriv V.T., Dmytriv I.V., Yatsunskyi P.P. Experimental Pulse Generator Combined With the Milking Machine Collector // INMATEH - Agricultural Engineering, 2019. Vol. 59, No.3, pp.219-226, Bucharest/Romania; DOI: 10.35633/INMATEH-59-24
 8. Dmytriv V. Model of forced turbulence for pulsing flow // Diagnostyka. 2020. Vol. 21(1). Pp. 89-96. DOI: 10.29354/diag/118651
 9. Брагінець В.М., Дмитрів В.Т., Хмельовський В.С., Богомолов О.В., Богомолов О.О. Моделювання процесу сепарації насіння ріпаку сепаратором ударної дії // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No 2, 157-164
 10. Dmytriv V.T., Dmytriv I.V., Horodetskyy I.M., Yatsunskyi P.P. Adaptive cyber-physical system of the milk production process // INMATEH - Agricultural Engineering, 2020. Vol. 61, No.2, pp.199-208, Bucharest/Romania; DOI: 10.35633/inmateh-61-22
 11. Dmytriv V., Lypchuk V. Management of technological process optimisation // Engineering Management in Production and Services, 2020, Vol. 12, No 3, pp. 103-115. Bialystok/Poland; DOI: 10.2478/emj-2020-0022
 12. Дмитрів В., Стоцько З., Ланець О., Дмитрів В. Метод експериментального дослідження коефіцієнта тертя пневмопроводів // Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», 2020, Вип. 54, Львів: НУ ЛП. С. 26-36.
 13. Lanets O.S., Dmytriv V.T., Borovets V.M., Derevenko І.A., Horodetskyy І.М. Analytical Model of the Two-Mmass Above Resonance System of the Eccentric-Pendulum Type Vibration Table // International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2020, Vol. 25, No.4, pp.116-129. Zielona Gуra/ Poland. DOI: 10.2478/ijame-2020-0053
 14. Дмитрів В.Т., Ланець О.С., Серпутько Р.С. Моделювання пружного елемента тримасової коливальної системи з ефектом «нульової жорсткості // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів [Науковий журнал] . – Харків : ХНТУСГ, 2020. – № 21. – С. 50-62.
 15. Дмитрів В.Т., Дмитрів І.В., Стоцько З.А. Система експрес-діагностики якості паливо-мастильних матеріалів // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів [Науковий журнал] . – Харків : ХНТУСГ, 2020. – № 22. – С. 27-36.
 16. Vasyl Dmytriv, Ihor Dmytriv, Yurij Lavryk, Ivan Horodeckyy. Models of adaptation of the milking machines systems. Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering. BIO Web of Conferences, Vol.10, 2018. Article Number 02004. Kraków, Poland, September 25-27, 2017. DOI:10.1051/bioconf/20181002004
 17. Дмитрів В.Т., Адамчук В.В., Дмитрів І.В. Модель бістабільної стрибкоподібної мембрани, як елемент системи керування. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів [Науковий журнал] . – Харків : ХНТУСГ, 2018. – № 12. – С. 154-161.
 18. Vasyl Dmytriv, Ihor Dmytriv, Taras Dmytriv. Recearch in thermo-anemometric measuring device of pulse flow of two-phase medium. 17th International Scientific Conference: ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Jelgava, Latvia, University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering. Proceedings, Vol. 17, May 23-25, 2018. Pр. 898-904. DOI: 10.22616/ERDev2018.17.N200 ISSN : 1691-5976
 19. Дмитрів В., Дмитрів Г. Математична модель продуктивності біогазової установки як альтернативного джерела енергії. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. – Львів: Львів. нац. аграр. університет, 2017. - №18. –С.28-33.
 20. Дмитрів В.Т., Дмитрів І.В. Моделювання коливання тиску вакуумної системи доїльної установки. Механізація сільськогоcподарського виробництва : Вісник Харківського національного технічного університету с.г. ім. Петра Василенка. Харків, 2017. Вип. 180. С. 115-123. URL : http://www.khntusg.com.ua/node/785
 21. Дмитрів В.Т., Дмитрів І.В. Дослідження транспортування молоко-повітряної суміші доїльним апаратом на основі теоріїї розмірностей. Механізація та електрифікація сільського господарства : [загаль-нодержавний збірник]. Глеваха, ННЦ“ІМЕСГ”, 2017. Вип. 5(104). С. 160-166. URL: http://imesg.gov.ua/info/index.php?id=26
 22. Дмитрів В.Т., Городняк Р.В., Дмитрів Г.М. Моделювання динаміки переміщення сипкого матеріалу по конусному диску, що обертається. Науковий журнал “Інженерія природокористування”. Харків : Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2017. №2 (8). С. 45-50. URL : http://enm-journal.at.ua ISSN 2311-1828
 23. Dmytriv V.T., Dmytriv I.V., Lavryk Y.M., Krasnytsia B., Bubela T.Z., Yatsuk V.O. Study of the pressure regulator work with a spring-damper system applied to milking machine. INMATEH - Agricultural Engineering. Bucharest/Romania, 2017. Vol. 52, No.2. Р.61-67. URL : http://www.inmateh.eu/index_eng_Page2500.htm
 24. Дмитрів В.Т. Моделювання роботи регулятора вакуумметричного тиску з демпферною мембраною. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів [Науковий журнал] . Харків, 2015. № 3. С. 27-33. URL : http://www.khntusg.com.ua/node/1323
 25. Адамчук В.В., Дмитрів І.В., Дмитрів В.Т. Результати експериментальних досліджень доїльного апарата з адаптивним пневмоелектромагнітним пульсатором. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів [Науковий журнал] . Харків, 2016. № 5. С. 238–245. URL : http://www.khntusg.com.ua/node/1323
 26. Дмитрів В.Т., Адамчук В.В., Дмитрів І.В. Experimental studies of duration of air pumping out from the "TEAT CUP - PULSATOR" system. 2015 / An International quarterly journal on economics in technology, new technologies and modeling processes. - Lublin-Rzeszow, Vol 4, № 4. Р. 3-6.

Тези доповідей

 1. Дмитрів В., Яцунський П. Генератор імпульсів доїльного апарата // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків У Львові (м. Львів, 23-24 травня 2019 р.) : - Львів : КІНПАТРІ, 2019. – С. 152-154.
 2. Дмитрів В., Дмитрів І. Динамічні моделі регуляторів тиску // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків У Львові (м. Львів, 23-24 травня 2019 р.) : - Львів : КІНПАТРІ, 2019. – С. 70-72.
 3. Дмитрів В.Т., Ланець О.С., Дмитрів І.В. Метантенк з барботажним перемішуванням субстрату // Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (Львів,4-5 квітня 2019р.): Зб. наук. статей. – Львів: НУ “Львів¬сь¬ка політехніка”, 2019. – С. 84-87.
 4. Dmytriv V., Lanets O., Dmytriv I. Thermoanemometric measuring device of pulse flow of the two-phase medium // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering: Book of abstracts/ III International Scientific-Technical Conference, 7-9 February 2019, Kielce : Kielce University of Technology, Poland. – P.83. http://www.jntes.tu.kielce.pl
 5. Дмитрів В., Дмитрів І. Динаміка роторних вакуумних насосів різної конструкції // 1-а Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019” 13-15 травня 2019р. Збірник тез. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2019. – С. 40-42
 6. Дмитрів В.Т., Микийчук М.М., Дмитрів Т.В. Аналіз складових похибки вимірювання термоанемометричного вимірювача потоку двофазної суміші (рідини+повітря. ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2018», 13-18 лютого 2018 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2018. С. 70-72. ISBN 978-617-397-170-4
 7. Дмитрів В., Дмитрів І. Динамічні характеристики вимірювача пульсуючого потоку двофазного середовища. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.). Львів: В-цтво Львівської політехніки, 2017. С. 163-164.
 8. Дмитрів В.Т., Яцунський П.П. Пневмоелектромагнітний пульсоколектор, як елемент системи автоматики. Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах : Четверта міжнародна наукова конференція: ВКДТС-2017 (м. Вінниця, 31 жовтня – 2 листопада, 2017 р.). Вінниця: ПП «ТД«Едельвейс і К», 2017. С. 193-194. URL : http://mpa.vntu.edu.ua/images/ conference/conf2017/VCDTS%202017.pdf

Членство в організаціях

 • дійсний член Академії технічних наук України;
 • член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Нагороди та відзнаки

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.)
 • Відмінник аграрної освіти України (2006 р.)
 • Відзнака Федерації профспілок України (2013 р.)
 • Лауреат обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям Львівської обласної державної адміністрації (2016 р.)

Контакти

вул. Професорська, 1, 79013, Львів; 14-й навчальний корпус, кімната 75 (3-ий поверх)
E-mail: Dmytriv_V@ukr.net ; Vasyl.T.Dmytriv@lpnu.ua