Дмитрів Анна Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дмитрів Анна Ярославівна
0 (8).jpg
Дата народження 16 грудня 1982 року
Місце народження м. Львів
Громадянство українка
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 26.06.2004
Спеціальність маркетинг
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 10.2013
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 25.02.2016
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка"

Дмитрів Анна Ярославівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 16 грудня 1982 року у м. Львові

ORCID ID = 0000-0001-8716-278X

Scopus ID = 57219113850

1989-1999 Навчання у СШ №21, м. Львів
1999-2003 Бакалаврат Львівської комерційної академії, спец. «Маркетинг»
2003-2004 Магістратура Львівської комерційної академії, спец. «Маркетинг»
2006-2010 Навчання в аспірантурі НУ «Львівська політехніка»
23.04.2013 Захист кандидатської дисертації на тему: «Маркетингове забезпечення розвитку вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг». Науковий керівник д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
2013-2014 Стажування по програмі імені Лейна Кіркланда Польсько-Американської Фундації Свободи, м. Варшава – м. Познань (Польща)
02.2016 Отримала атестат доцента
12.2017-02.2018 Lviv IT School, Практичний курс «Основи управління командами в ІТ»
03.2020-05.2020 PROMETHEUS, Практичний курс англійської мови «Англійська для бізнесу та підприємництва»
09.2020-01.2021 PROMETHEUS+, Сертифікат Chief Marketing Officer, курс "Цілісний маркетинг"
07.2021 PTE Sertification, Level B2 (English)
10.01.2022 Інструменти управління у щоденній роботі керівника, тренінг Наталії Галицької

Дисципліни, що викладає

Маркетинговий менеджмент, Електронна комерція, Інтернет-маркетинг, Маркетингові дослідження, Маркетинг

Перелік наукових праць

 1. Дмитрів А.Я. Маркетинговий підхід до оцінки позицій навчального закладу на ринку освітніх послуг / А.Я. Дмитрів // Науковий вісник Національного гірничого університету. Маркетинг освіти. – Дніпропетровськ. – №5. – 2005. – С. 51-53.
 2. Дмитрів А.Я. Конкурентні позиції ЛКА в контексті інтеграції до Болонського процесу / А.Я. Дмитрів, Н.М. Коцьо // Матеріали науково-методичної конференції «Болонський процес : проблеми реалізації у Львівській комерційній академії». – Львів. – 2005. – С. 236-240.
 3. Дмитрів А.Я. Інструментальні засоби оцінки рівня навчального закладу / А.Я. Дмитрів, Н.М. Коцьо // Вісник ЛКА. Серія економічна. Випуск 22. – Львів : Вид-во ЛКА, 2006. – С. 394-397.
 4. Дмитрів А.Я. Аналіз кадрового забезпечення навчального закладу за допомогою моделі Бартоломью / А.Я. Дмитрів, Н.М. Коцьо // Вісник ЛКА. Серія економічна. – Випуск 28. – Львів: В-во ЛКА, 2008. – С. 250-254.
 5. Дмитрів А.Я. Концепції оцінки впливу маркетингу на якість освітніх послуг / А.Я. Дмитрів // Вісник ЛКА. Серія економічна. – Випуск 25. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – С. 227-231.
 6. Дмитрів А.Я. Вплив собівартості освітньої послуги на позицію ВНЗ у ціновому конкурентному середовищі / А.Я. Дмитрів, Ю. А. Дайновський / Економіка : проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Випуск 258 : в 4 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 312 с. – С. 241-250
 7. Дмитрів А.Я. Маркетинговий підхід до аналізу ринку послуг вищої освіти Львівщини / А.Я. Дмитрів // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 30. – 214 с. – (Серія економічна).
 8. Дмитрів А.Я. Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на основі удосконалення управління витратами і маркетингової цінової політики // А.Я. Дмитрів, Ю.А. Дайновський Фактори конкурентоспроможності ВНЗ в умовах Болонської декларації: оцінювання знань студентів, якість освітньої послуги та ціноутворення : матеріали науково-методичної конференції / [редакц. кол. : Копич І. М., Скибінський С. В., Шевчук В. О. та ін. ]. – Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 184 с. – С. 14-26.
 9. Дмитрів А.Я. Дослідження тенденцій на ринку послуг вищої освіти : між якістю та демографією А.Я. Дмитрів // Регіональний збірник наукових праць з економіки «Прометей». – Випуск 1 (31). – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – С. 238-244.
 10. Дмитрів А.Я. Інноваційний підхід до викладання маркетингових дисциплін у контексті зростання популярності професії маркетолога // А.Я. Дмитрів, Н.Р. Балук, Л.М. Бук / Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. випуск «Маркетингова освіта в Україні». – К. : КНЕУ, 2011. – 706, [6] с. – С. 43-53.
 11. Дмитрів А.Я. Функціональний підхід до застосування маркетингу для розвитку діяльності закладів вищої освіти А.Я. Дмитрів // Вісник Сумського національного університету «Маркетинг і менеджмент інновацій», – № 3 ; – Т. 1, 2011. – С. 130-136.
 12. Дмитрів А.Я. Маркетинг для «Маркетингу»: маркетингова освіта у Львові, дослідження зв’язку між політикою ціноутворення та формуванням попиту А.Я. Дмитрів // Журнал «Маркетинг в Україні». – № 4 (68), 2011 р. – С. 53-60.
 13. Дмитрів А.Я. Маркетингове дослідження показників розвитку ринку кооперативної освіти в Україні А.Я. Дмитрів // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – Вип. 40 (Серія економічна). – С. 134-147.
 14. Дмитрів А.Я. Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону) / А.Я. Дмитрів, С.В. Корягіна // Журнал «Регіональна економіка». – № 4. – 2012. – С. 180-187.
 15. Дмитрів А.Я. Концепції маркетингової діяльності вищих навчальних закладів / А.Я. Дмитрів // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. випуск «Маркетингова освіта в Україні». – К. : КНЕУ, 2013. – 30 с. – С. 33-43.
 16. Дмитрів А.Я. Ідентифікація системних характеристик маркетингової діяльності та структурних напрямів розвитку сфери послуг вищих навчальних закладів / А. Я. Дмитрів // Бізнес Інформ. - 2015. - № 10. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_10_17.
 17. Дмитрів А.Я. Обґрунтування концептуальних положень стратегування маркетингової політики розвитку вищих навчальних закладів / А.Я. Дмитрів, О.Я. Коцьо // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне фахове видання. – 2015 рік. – С. 383-387. Режим доступу: http://globalnational.in.ua/archive/8-2015/80.pdf
 18. Дмитрів А. Я. Формування системи та структурування інформаційного забезпечення маркетингової діяльності вищого навчального закладу / А. Я. Дмитрів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 6. - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_6_27
 19. Дмитрів А.Я. Стратегія маркетингу цінності: концептуальна модель впровадження / А.Я. Дмитрів, Є.В. Крикавський, О.М. Стець // Щомісячний інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право», 1/2, 2019. – С. 35-41 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).
 20. Дмитрів А.Я., Крикавський Є.В., Стець О.М. Портрет лояльного споживача як основа стратегічних маркетингових комунікацій компанії для побудови бренду // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг», 20-21.02.2020 р. – м. Рівне, с.42-44.
 21. Дмитрів А. Я., Сидор Б. Б. Особливості інтернет-магазину медичних послуг // Розвиток нової економічної системи на державному та регіональному рівнях: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19 грудня 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 132 с. - с. 32-37.

Монографії, посібники

 1. Дмитрів А.Я., Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 360 с. ISBN 978-617-673-278-5.
 2. Дмитрів А.Я. Теоретичні засади аудиту маркетингової діяльності вищого навчального закладу / А.Я. Дмитрів. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та # практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т.2 – 408 с. – С. 318–328.
 3. Дмитрів А.Я. Маркетинг цінності у контексті інноваційної моделі формування конкурентоспроможності підприємств молочної галузі / А.Я. Дмитрів, Крикавський Є.В., О.М. Стець О.М. / Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. Суми : Триторія, 2018. – С. 316-328.
 4. Dmytriv A. Mutual Influence of Traditional Trading Chains and E-commerce: Trends and Metrics // Dmytriv A., Kobylyukh O. // Smart Supply Network. – Springer, 15 June 2018. – P. 181-205. https://link.springer.com/chapter/ 10.1007/978-3-319-91668-2_10.
 5. Дмитрів А.Я. Соціальні мережі у формуванні іміджу ВНЗ на ринку освітніх послуг // Є.В. Крикавський, А.Я. Дмитрів, Н.С. Косар // Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства: монографія / за наук. ред. к.е.н., проф. В.П. Пилипчука. – Київ: КНЕУ, 2019. – 463с. – С. 35–45.

Перелік Scopus

1. Dmytriv A., Fedushko S., Topylko S., Buchii S. Efficiency Evaluation of the Design of Polygraphy Products in the Company Online Marketing // CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2654, p. 144-154. Online: http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper11.pdf

Контакти

м. Львів, 79013
вул. Митрополита Андрея, 5
4-й корпус, кімната 415
Тел.: +38 (032) 258-26-25
E-mail: anna.y.dmytriv@lpnu.ua

Практична діяльність

Діагностичний центр "МеДіС" Керівник відділу маркетингу і реклами #команда_здоров'я
Інноваційна освітня мережа PIPL Lyceum та GlobalKids Директор з маркетингу, викладач курсу Leader in Me

Соціальні мережі

Профіль у мережі Facebook: https://www.facebook.com/anna.kotso/

Профіль у мережі Instagram: https://www.instagram.com/dmytrivanna/

Профіль у мережі LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-dmytriv-76852a37/

Профіль у мережі ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Dmytriv

Міні-блог про маркетинг: https://www.facebook.com/marketingforeverever

Грамоти, сертифікати