Дисертації захищені працівниками кафедри ЕПІ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Макаревич Тадей Тадейович – 1980 р. - к.т.н. - “Дослідження та розробка систем мікроклімату мобільних приміщень для молодняка птиці”
 2. Манзій Володимир Петрович – 1982 р. - к.т.н. - “ Ефективність імпрегнації (просочення) розплавом сірки залізобетонних виробів ”
 3. Довбенко В’ячеслав Іванович – 1983 р. - к.е.н. - “ Основні напрямки підвищення ефективності виробництв у сірчаній підгалузі ”
 4. Клімковський Мар’ян Іванович – 1985 р. - к.е.н. – “ Методи визначення продуктивності будівельних машин ”
 5. Кічор Володимир Петрович – 1985 р. - к.т.н. - “ Имитационные модели приоритетной обработки информации в системах реального времени”
 6. Козик Василь Васильович – 1987 р. - к.е.н. - “ Економічне оцінювання виробництва та застосування пластмасових труб”
 7. Скворцов Ігор Борисович – 1987 р. - к.е.н. - “ Оптимізація інвестиційного процесу в капітальному будівництві ”, 2008 р. - д.е.н. - “ Економічне оцінювання та управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства”
 8. Воловець Ярослав Васильович – 1987 р. - к.е.н. - “Вибір раціональної прокладки підвідних трубопроводів по місту”
 9. Шийко Орест Ярославович – 1989 р. - к.т.н. – “Бетон на безгіпсовому портландцементі, що твердіє на морозі ”
 10. Стадницький Юрій Іванович – 1990 р. - к.е.н. – “Ефективність заміни металевих труб пластмасовими”, 2001 р. - д.е.н. – “ Економічні основи управління оздоровленням довкілля ”
 11. Воробець Степан Йосипович – 1992 р. - к.е.н. – “Моделирование распределенных баз данных на базе локальных вычислительных систем(на примере оперативного управления приборостроительным производством)”
 12. Мельник Володимир Мирославович – 1996 р. - к.т.н. – “Міжгіпсові портландцементні композиції для бетонів, що підлягяють тепловологій обробці ”
 13. Гавриляк Анатолій Степанович – 1997 р. - к.т.н. – “Технологія виконання малооб’єднаних монолітних залазобетонних робіт при реконструкції промислових підприємств”
 14. Крет Ігор Зиновійович – 2000 р. - к.е.н. – “Реструктуризація виробничих підприємств в умовах конкурентного середовища”
 15. Селюченко Надія Євстахіївна – 2000 р. - к.е.н.- “Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу”
 16. Ємельянов Олександр Юрійович – 2002 р. - к.е.н. – “Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств”
 17. Данилович Тарас Богданович – Український державний лісотехнічний університет, 2004 р. - к.е.н. – “Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємств”
 18. Кривцун Ірина Мирославівна – Національний університет “Львівська політехніка”, 2005 р. - к.е.н. – “Управління ризиками підприємства на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів”
 19. Франів Ігор Андрійович - Національний університет “Львівська політехніка”, 2006 р. - к.е.н. – “Довготермінове дисконтування в системі економічного оцінювання виробничо-господарської діяльності підприємства”
 20. Мрихіна Олександра Борисівна – Національний університет “Львівська політехніка”, 2006 р. - к.е.н. – “Формування та регулювання цін підприємств – природних монополістів”
 21. Музиченко –Козловська Оксана Володимирівна – Національний університет “Львівська політехніка”, 2007 р. - к.е.н. – “Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території”
 22. Войцеховська Вікторія Вікторівна – Національний університет “Львівська політехніка”, 2007 р. - к.е.н. – “Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств (машинобудування, приладобудування)”
 23. Польова Ірина Миколаївна – Тернопільський національний економічний університет, 2008 р. - к.е.н. – “Система залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі глобальної сервісизації”
 24. Кравець Анна Володимирівна – Інститут регіональних досліджень НАН Украіни, 2009 р. - к.е.н. – “Становлення та перспективи розвитку кептивного страхування в Україні”
 25. Симак Анастасія Валеріївна – Національний університет “Львівська політехніка”, 2010 р. - к.е.н. – “Інвестиційна політика машинобудівного підприємства”
 26. Товкан Олег Емануїлович – Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж., 2009 р. - к.е.н. – “Державне регулювання розміщення підприємств”
 27. Колещук Орест Ярославович - Національний університет “Львівська політехніка”, 2010 р. - к.е.н. – “Економічне оцінювання стану та планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємств”
 28. Зарицька Оксана Леонідівна - Національний університет “Львівська політехніка”, 2010 р. - к.е.н. – “Економічне оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції підприємств машинобудування”
 29. Дашко Ірина Михайлівна - Національний університет “Львівська політехніка”, 2011 р. - к.е.н. – “ Методи та показники оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств”
 30. Гришко Валентина Аркадієвна – Національний університет “Львівська політехніка”, 2011 р. - к.е.н. – “Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств”
 31. Загорецька Олена Ярославівна - Національний університет “Львівська політехніка”, 2011 р. - к.е.н. – “”
 32. Стояновський Андрій Ростиславович – Київський національний університет технологій та дизайну МОНМС України, 2011 р. - к.е.н. – “Моніторинг діяльності інноваційних структур”
 33. Плукар Любов Андріївна – Інститут регіональних досліджень НАН Украіни, 2012 р. – к.е.н. – “Формування системи економічної безпеки банківського сектора регіону”
 34. Залуцька (Соловій) Христина Ярославівна – Національний університет “Львівська політехніка” - 2013 р. - к.е.н. - "Формування та використання збалансованих систем показників інноваційної діяльності підприємств"
 35. Залуцький Володимир Петрович – Національний університет “Львівська політехніка” - 2013 р. - к.е.н. - "Соціально-економічний розвиток підприємств на засадах лізингу"
 36. Петрушка Тетяна Олексіївна – Національний університет “Львівська політехніка” - 2013 р. - к.е.н. - "Оцінювання економічної ефективності ресурсозберігаючого розвитку промислових підприємств"
 37. Жураковська Мар'яна Богданівна – Національний університет “Львівська політехніка” - 2013 р. - к.е.н. - "Економічне оцінювання та розвиток взаємодії в системі"підприємство - центр трансферу технологій"
 38. Стеців Ірина Семенівна - Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України - 2013 р. - к.е.н. - “Управління витратами приватних вищих навчальних закладів України у сучасних умов господарювання”
 39. Мусійовська Оксана Богданівна – Національний університет “Львівська політехніка” - 2014 р. - к.е.н. - "Економічне оцінювання та управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств"
 40. Гудзь Ольга Ігорівна – Національний університет “Львівська політехніка” - 2014 р. - к.е.н. - “Планування діяльності машинобудівного підприємства на засадах формування життєвого циклу продукції”
 41. Лесик Лілія Іванівна – Національний університет “Львівська політехніка” – 2015 р. - к.е.н. - "Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств”
 42. Висоцький Артур Леонідович – Національний університет “Львівська політехніка” - 2015 р.- к.е.н. - "Управління збутовим потенціалом машинобудівних підприємств”
 43. Данчак Леся Ігорівна – Національний університет “Львівська політехніка” – 2015 р. - к.е.н. - "Інвестиційне забезпечення формування житлового фонду в Україні”
 44. Яневич Наталя Ярославівна – Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника – 2015 р. - к.е.н. - “Оцінка і прогнозування напрямів соціального інвестування територіальних громад”
 45. Псуй (Завербна) Мар’яна Степанівна – Національний університет “Львівська політехніка” – 2015 р. - к.е.н. - “Планування умовно-постійних витрат на машинобудівних підприємствах”
 46. Швед Любомир Романович – Національний університет “Львівська політехніка” – 2015 р. - к.е.н. - “Стратегічне планування розвитку діяльності підприємства з використанням мультиплікаторів”
 47. Анісімова Марія Вікторівна – Національний університет “Львівська політехніка” – 2016 р. - к.е.н. - “Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах”
 48. Кіржецька Марія Сергіївна – Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів – 2016 р. - к.е.н. - “Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки харчової промисловості України”