Дида Ірина Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дида Ірина Андріївна
Doa Dyda.jpg
к.арх., доцент
Дата народження 15 червня 1958 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Спеціальність «Архітектура».
Галузь наукових інтересів Історія, традиції, екологічні основи архітектури і дизайну середовища в Україні
Кваліфікаційний рівень архітектор
Науковий ступінь кандидат архітектури
Дата присвоєння н.с. 1995р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Дида Ірина Андріївна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

 • Дата народження: 15 червня 1958 р.
 • Закінчила Архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту (спеціальність «архітектор», диплом з відзнакою) у 1980р.
 • Дипломний проект на тему «Реконструкція району вулиці 700-річчя Львова» був нагороджений дипломом 1 ступеня на Всесоюзному конкурсі дипломних робіт в галузі архітектури 1980р.
 • Після закінчення навчання працювала архітектором у Львівському філіалі інституту «Діпроміст».
 • У 1983 — 1996рр. працювала викладачем, а згодом — старшим викладачем на факультеті ПІМ (Проектування інтер’єру та меблів) ЛДІПДМ - тепер Львівської академії мистецтв; була секретарем Вченої ради факультету ПІМ.
 • У 1995 р. у Київському Національному університеті будівництва та архітектури захистила кандидатську дисертацію на тему «Природа як фактор формування духовності архітектурного довкілля (на прикладі міст Західної України)» (керівник – доктор архітектури проф. Б.С. Черкес). Отримала диплом кандидата архітектури.
 • З 1996 р. — старший викладач кафедри ХОІА (тепер Дизайну та основ архітектури) Львівської політехніки.
 • З 1998 р. — заступник завідувача кафедри.
 • У 2002 р. отримала вчене звання доцента.
 • Член Спілки архітекторів України з 1987р.
 • Член Наукового товариства ім.Шевченка (секція архітектури)

Навчальна робота

Протягом роботи на кафедрі ДОА вела цілий ряд практичних і лекційних курсів для спеціальностей «Дизайн» і «Архітектура та містобудування», у відповідності до навчальних планів. Серед них: для ОКР «бакалавр»:лекційні курси «Історія архітектури та архітектурні традиції України ( до 2021р.); «Історія архітектури. Частина 3» ( у 2021 та 2022 рр.); «Історія державності та архітектурні і культурні традиції України» (з 2023р.) «Стильові особливості у проектуванні інтер’єру (до 2022р.); «Стилістика в інтер’єрі» (з 2023р.); практичні заняття з дисципліни «Архітектурна графіка та композиція»; для ОКР «магістр»: лекційний курс «Архітектурні традиції України» ( до 2016 р.) практичні заняття з дисципліни «Ергодизайн» ( з 2021р.); для ОКР «доктор філософії» : лекційний курс «Візуальна культура сучасного дизайну»; педагогічна практика.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2009р.)

Наукова робота

Наукові інтереси:

Історія, традиції, екологічні основи архітектури та дизайну середовища в Україні.
 1. Науковий твір: „Екологічні основи традиційної української архітектури” (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 23104. Автор Дида І.А. Дата реєстрації 11.12.2007. Україна. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності).
 2. "Дослідження принципів формування української ідентичності середовища сучасними засобами архітектури і дизайну" (Керівник НДДКР № 0115Г006719 (ДОА-6), 2019р.)

Після захисту кандидатської дисертації має близько 70 наукових публікацій.

Зокрема:
Екологічні основи традиційної української архітектури [Текст] : [монографія] / І. А. Дида. — Л. : Львівська політехніка, 2009. — 329, [3] с. : рис., табл. — Л-ра: с. 319-329. — ISBN 978-966-553-847-9
Рудницький А. М. Розвиток містобудування на території західних областей України / науковий редактор І. Дида ; вступна стаття І. Диди: монографія / А. М. Рудницький, І. А. Дида. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 332 c.
Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи: монографія /Б.Черкес, І.Дида, М.Габрель та ін.; за ред. Б.С.Черкеса, І.А.Диди. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. -132 с.
Наукові статті у закордонних виданнях:
Dyda Iryna. Traditional Ukrainian Architekture and the Environment: An Evaluation of a Multifaceted Relationship / Iryna Dyda // The Ukrainian Quarterly: a journal of Ukrainian and international affairs. – New York: The Ukrainian Quarterly. - Volume LXVIII, Numbers 1-4. -Spring-Winter 2012.- 176s., S.97-106.
Dyda I. Krajobraz jako czynnik Ksztaltowania tradycyjnego wizerunku dawnych ukrainskich miast i osiedli / I.Dyda // Kulturowe i cywilizacyjne postawy polakow. Tradycja jako czynnik spojnosci kulturowej/pod red.M.Mileckij/ Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie , Lublin 2013. – S.102-114.
Iryna Dyda The role of light in formation of a traditional image of architectural space. “Srodowisko mieszkaniowe. Housing environment”.- 18/2017 - Wydawnictwo Katedry Ksztaltowania Srodowiska mieszkaniowego/ Politechnika Krakowska, Krakow, - p.156 – 161.
Наукові статті англійською мовою у фахових виданнях:
Dyda Iryna. Palladio’s artistic heritage and architectural traditions: conceptual parallels // Архітектурні дослідження. – 2017. – Vol. 3, № 1. – С. 55–61.
Dyda Iryna. Similar urbanistic approach to foundation of the early middle age cities (up to 13th century) in Poland and in Ukraine // Architectural Studies. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 164–170. (Index Copernicus International).
Cherkes Bohdan, Dyda Iryna. Professor Andriy Rudnytskyi and his impact on forming the Lviv's architectural environment of the second half of the 20th century // Architectural Studies. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 117–128.  (Index Copernicus International).
Dyda I. To the issue of urban space identity: relevance of the distinction // Архітектурні дослідження. – 2019. – Vol. 5, № 1. – P. 9–17. (Index Copernicus International).
Dyda I. Ukrainian identity in buildings of Ivan Levynskyi's company // Architectural Studies. – 2020. – Vol. 6, № 1. – P. 32–40 (Index Copernicus International).

Наукові статті українською мовою у фахових виданнях:
Дида І.А. „Архітектурний міф” і традиції української архітектури // Вісник НУ „ЛП” ”Архітектура”, № 674. – Львів: в-во НУ„ЛП”, 2010.- 415с.-С.108-114.
Дида І.А. Мегаполіс в аспекті екологічних основ формування архітектурного середовища //„Досвід та перспективи розвитку міст України”. Збірник наукових праць. Випуск 18 „Приміські зони, міські агломерації”, КНУБА, інститут „Діпромісто”.- Київ: 2010. – С.78-86.
Дида І.А. Перспективи застосування в українській архітектурі автохтонних екологічних принципів формування середовища / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник /відпов. ред. М.М. Дьомін. – К.:, КНУБА,2011 - Вип. № 27.– С.34-44.
Дида І.А. Роль природного оточення у розвитку ідентичності традиційних архітектур України та Ірландії // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. /відповід.ред. М.М.Осєтрін – К., КНУБА, 2012. – Вип. 44. – С. 160 – 168 
Дида І.А. Світоглядний аспект застосування регулярно-геометричної композиції архітектурного середовища// Вісник НУ „ЛП” ”Архітектура”, № 757. – Львів: в-во НУ„ЛП”, 2013.- С.11-17.
Дида І.А. Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища / І.А. Дида // Сучасні проблеми архітектури та містобудування, Київ; КНУБА, 2016 - Випуск № 43, ч.1. - С.129 – 135.

Методична робота

Автор навчального посібника: Дида І.А. Українська архітектура і природа. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2007р. – 128 с.; співавтор навчального посібника: Мигаль С. Дида І., Казанцева Т. Біоніка в дизайні просторово - предметного середовища: навч. посібник, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 230 с. (У 2022р. вийшло друге видання посібника); автор конспектів лекцій:

І.А.Дида. Архітектурні традиції України. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016 – 80 с.; 
І.А.Дида. Історія архітектури та архітектурні традиції України: частина 4. Архітектура України у ХІХ столітті. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018 – 31с.;  

співавтор конспекту лекцій:

І.А.Дида, В.Р.Радомська. Ергодизайн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021 – 67с.

Автор і співавтор трьох електронних навчально-методичних комплексів, розміщених у ВНС НУЛП (Сертифікати № 03887; № 03888; № 04055, 2021р.), а також низки методичних вказівок.

Публікації про автора

Нові імена. Краса і гордість Львівщини: Енциклопедично-біографічний довідник. Випуск 1 / За заг. ред. О.М.Дейно. – Львів: Редакційно-видавнича група „Віка”, 2007. – 424с., С.89;
Мигаль С. П. Дизайн в іменах. Львівська школа. – Львів: Папуга, 2010. – 156с., С. 8, 10.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 325,311

тел. +38 (032) 258- 25-36

E-mail: kafedra.doa@gmail.com