Дзяний Ростислав Борисович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дзяний Ростислав Борисович
Dzianiy R.В..jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 29 березня 1964 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Хімік, викладач»
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Дзяний Ростислав Борисович — кандидат хімічних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

 • у 1981 році закінчив загальноосвітню середню школу №76 у м. Львові;
 • у 1986 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка, хімічний факультет. Спеціальність за освітою “Хімік, викладач”;
 • упродовж 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету ім. І. Франка;
 • у 1995 році захистив кандидатську дисертацію «Фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук в системах Yb-(Mn, Fe, Co, Ni, Cu)-Ge» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук;
 • у 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;

Професійна діяльність

Досвід роботи

 • 1986-1997 роки – інженер, аспірант, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії рентгенівських досліджень кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету ім. І. Франка;
 • 1997-2009 роки – доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки НУ «Львівська політехніка»;
 • 2009-2014 роки – доцент кафедри управління проектами Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • 2014-2017 – старший викладач кафедри менеджменту організацій ЛРІДУ НАДУ при Президентові України;
 • З 2017 року – доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту НУ «Львівська політехніка»;

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 1993, 1995, 2000 роки – наукове стажування в Інституті фізики матеріалів Технічного університету, м. Відень, Австрія;
 • 2006 рік – участь у циклі семінарів та студійних візитів у рамках проекту «Професійна адміністрація та ефективне управління як візитка міста», м. Вроцлав, Польща;
 • 2007 рік – участь у циклі семінарів та студійних візитів у рамках проекту «Європейський Союз та Європейський економічний простір», м. Брюссель, Бельгія;
 • 2011 рік – тренер в німецькому навчальному проекті для українських територіальних громад «Місцеві партнерства для використання відновлюваних джерел енергії», Україна, Німеччина;
 • 2013 рік – підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання НАУ за програмою «Безпека життєдіяльності та цивільний захист»;
 • 2011 та 2014 роки – навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів в Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України;
 • 2014 рік – сертифікат з управління проектами рівня Е;
 • 2015 рік – тренер проекту «Нова поліція»;
 • З 2015 року – експерт експертно-аналітичної групи з питань енергозбереження при Львівській ОДА;
 • 2017 рік – Varna Free University “Chernorizets Hrabar” Republik of Bulgaria Certificate Supplement Reg. № C-8367 / 16.09.2017 of Dzyanyy Rostyslav in which was the professional development program in 120 hours by the course Public Management and Administration.

Наукова діяльність

Наукова робота :

 • стаж науково-педагогічної роботи – 22 роки;
 • є автором та співавтором більше 80 наукових та науково-методичних праць (2-х колективних монографій, 27-ми публікації у фахових виданнях з державного управління за останні 5 років, 1-го навчального посібника);
 • має досвід керування магістерськими роботами зі спеціальностей державне управління, управління проектами, менеджмент організацій;
 • залучався до експертизи дисертаційних робіт зі спеціальностей «Механізми державного управління», «Теорія та історія державного управління»;
 • має досвід проведення тематичних семінарів та круглих столів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних короткотермінових семінарів у ЛРІДУ НАДУ.

Досвід викладання курсів

 • «Стратегічне планування»;
 • «Організаційно-правові засади публічного управління»;
 • «Національна безпека»;
 • «Новітні виклики та загрози національній безпеці України»;
 • «Інноваційний менеджмент»;
 • «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю».

Основні публікації

 1. Дзяний Р.Б. Теоретичні основи державної політики у сфері енергозбереження [Текст] / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр./ За наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ – 2010. – Вип. 23 – С. 47-59.
 2. Дзяний Р.Б. Соціально-екологічні аспекти реалізації державної політики у сфері енергозбереження України [монографія] / Г. О. Дзяна, Р.Б. Дзяний. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 208 с.
 3. Дзяний Р.Б. Удосконалення інституційного механізму реалізації державної політики у сфері енергозбереження України / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр./ За наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ – 2011. – Вип. 26 – С. 195-204.
 4. Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України : навч.-наук. вид. / [авт. кол. : К. М. Бліщук, Є. М. Борщук, Г.О. Дзяна, Р.Б. Дзяний та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В. С. Загорського. – К. ; Львів : НАДУ, 2012. – 476 с.
 5. Теоретичні засади управління змінами в сучасних умовах / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна //Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. –– Вип. 34 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. –– С. 31-40.
 6. Дзяний Р.Б. Роль місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку України та її регіонів / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 39 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 355-362.
 7. Дзяний Р.Б. Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку регіону [Текст] / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 41 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 189-195.
 8. Дзяний Р.Б. Енергозбереження як ресурс розвитку для України / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. ХарРІДУ НАДУ – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр” – 2014. – Вип.4 (20) – С. 80-86.
 9. Дзяний Р.Б. Налагодження комунікації між владою і суспільством в період проведення реформ / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. [Електронний ресурс] – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – Вип. 2 (57). – 216 с. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf
 10. Дзяний Р.Б. Співробітництво як інструмент забезпечення сталого розвитку територіальних громад / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (12 квітня 2018 року) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018 – С. 8-11.
 11. Дзяний Р.Б. Консолідована комунікація в забезпеченні успішності проведення реформ / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Публічне управління XXI ст.: світові практики та національні перспективи: зб. тез ХVІІІ Міжнар. наук. конгресу (м. Харків, 26 квітня 2018 р.) – Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2018. – С. 43-46.
 12. Дзяний Р.Б. Теоретичні основи забезпечення ефективної комунікації органів влади з громадськістю / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (24-28 квітня 2018 р. Словаччина-Чехія) – C. 221-223.
 13. Дзяний Р.Б. Домінантні характеристики вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки / Р.Б. Дзяний, Г.О. Дзяна // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної науково–практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2018. – с. 47-49. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua.

Сфера наукових інтересів

 • Публічна політика у сфері забезпечення національної безпеки держави.

Контакти

тел.: +38 (032) 2346920

rostidz@gmail.com