Дзюрах Юрій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дзюрах Юрій Михайлович
Громадянство Україна
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Дзюрах Юрій Михайлович — PhD, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • 2014 р. – закінчив Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університеті «Львівська політехніка», спеціальність: «Якість, стандартизація та сертифікація»;
 • 2015 р. – закінчив Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент».

Професійна діяльність

 • 2014 р. – закінчив Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університеті «Львівська політехніка», спеціальність: «Якість, стандартизація та сертифікація»;
 • 2015 р. – закінчив Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність: «Менеджмент»;
 • з 01.02.2016 р. – асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти.
 • 3 11.08.21 – доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освітиВикладає курси

 • комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпек;
 • економіка в прийнятті публічних рішень;
 • стратегічний менеджмент;
 • світовий та національний ринки;
 • ризик-менеджмент.


Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

 • управління економічними ризиками;
 • державне регулювання інвестиційної діяльності;
 • управління інноваційними процесами.

Робота зі студентами

Під науковим керівництвом Дзюраха Ю. Я. студенти опублікували понад 70 праць у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій. У 2021 р. здобули перемогу троє студентів: диплом І ступеня отримали дві студентки – переможниці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Антикризовий менеджмент» (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського) та диплом І ступеня з напряму «Управління фінансово-економічною безпекою» (Національний університет «Львівська політехніка»).

Нагороди та відзнаки

 • Стипендіат імені В.Чорновола.
 • Грамоти Національного університету «Львівська політехніка» за значні досягнення в освітній, навчальній та науковій роботі (2019р.).
 • За результатами 2019 року здобув звання «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка» у номінації: «Суспільні науки та менеджмент».

Основні публікації

Опублікував понад 70 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 1 навчальний посібник, 7 монографій у співавторстві, 3 наукові статті в журналах, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, понад 25 статей у фахових наукових журналах України, 3 статті у зарубіжних журналах, понад 50 матеріалів і тез наукових конференцій.

Навчальні посібники

 1. Подольчак Н.Ю. Управління економічними ризиками: 1 001 тест : збірник тестових завдань / Н. Ю. Подольчак, І. Я. Кулиняк, Ю. М. Дзюрах. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – 268 с.

Монографії

 1. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : Колективна монографія / Авт. кол. А.В. Рибчук, І.Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч та ін. / За заг. ред. проф. А. В. Рибчука. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. – 458 с./ Подольчак Н.Ю., Дзюрах Ю.М. Теоретичні аспекти управління інвестиційними ризиками в умовах забезпечення економічного розвитку держави. - С.8-24.
 2. Karyy O. Innovation process management in Ukraine: problems in commercialization of scientific and technical developments: колективна монографія / O. Karyy, I. Kulyniak, Y. Petrovych, I. Novakivskyi, H. Kopets, T. Kulinich, I. Lozova, Y. Dziurakh, T. Shcherbata, Y. Voytsekhovska, L. Lisovska, A. Terebukh. – Lviv: Rastr-7, 2018. – 266 c. // Dziurakh Yu. Investment providing of innovative development of Ukrainian agriculture. С.135-148
 3. Halanets V., Podolchak N., Dzyanyy R. and Dziurakh Yu. State management of sustainable agriculture of Ukraine. In: Strategies for sustainable socio-economic development andmechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph. Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2, 2019. pp. 72-80.
 4. Галанець В.В. та Дзюрах Ю.М. Роль держави у підвищенні енергетичного потенціалу сільського господарства. рр. 329–338. / Emergence of public development: financial and legal aspects. United Kingdom: Agenda Publishing House, Coventry [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 р.


Статті у фахових журналах України та за кордоном

 1. Neizhpapa Liudmyla, Dziurakh Yu., Bogouta Valentyna, Zelman Lesia, Herasymenko Larysa. Innovative pedagogical practices in higher education of the XXI century (aspects of public administration) // Laplage em Revista. – 2021. – Vol. 7, n. 1. – P. 423– 428. (Web of Science)
 2. Yatsenko Viktoriia, Patsaliuk Iryna, Androshchuk Ihor, Dziurakh Yu., Diomidova Nataliia. The motivation of students to the professional-pedagogical activity // Laplage em Revista. – 2021. – Vol. 7, iss. Extra-A. – С. 449–467. (Web of Science)
 3. Дзюрах Ю. М., Другов О. О. Державне регулювання інвестиційної діяльності у сільському господарстві: сучасні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2021. – № 3-4 (280-281). – С. 77–85.
 4. Дзюрах Ю.М., Кулиняк І.Я. Оцінювання надійності банків України за рейтинговою методикою В. Кромонова. Бізнес Інформ. 2021. №7. С.186-194 . https: //doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-186-194
 5. Матвіїшин Є., Дзюрах Ю. Прогнозування демографічних змін на сільських територіях в областях України. https://doi.org/10.31734/agrarecon 2021.01-02.091
 6. Галанець В. В., Дзяний Р. Б., Дзюрах Ю. М. Публічне управління розвитком АПК в контексті стратегії сталого розвитку України (архетипний підхід) // Публічне урядування. – 2019. – № 3 (18). – С. 127–142.
 7. Дзюрах Ю. М. Інституційні засади державного регулювання інвестиційних процесів у сільському господарстві // Теорія та практика державного управління. – 2019. – № 1 (64). – С. 149–157.
 8. Дзюрах Ю. М. Державне регулювання інвестицій у сільському господарстві:зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Національна академія державного управління при Президентові України, Львівський регіональний інститут державного управління. – 2019. – Вип. 1 (58). – С. 220–231.
 9. Матвіїшин Є. Г., Дзюрах Ю. М. Результати прогнозування демографічного навантаження на населення працездатного віку в сільській місцевості в областях України // Демократичне врядування. – 2019. – Вип. 1 (23). – С. 40–52.
 10. Копець Г.Р., Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М. Теоретичні аспекти розвитку туристичних підприємств із застосуванням сучасних концепцій менеджменту при роботі з персоналом. Modern Economics. 2019. № 16. С. 27-33.
 11. Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М. Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. : М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2019. № 1 (69). С. 48-57.

Об'єкти інтелектуальної власності

Авторське право на твір «Збірник тестових завдань «Управління економічними ризиками: 1001 тест»» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86142) Авторське право на твір «Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94036). Авторське право на твір «Інституційні засади державного регулювання інвестиційних процесів у сільському господарстві» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94037). Авторське право на твір «Державне регулювання інвестицій у сільському господарстві: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94038).