Дзюбіна Катерина Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дзюбіна Катерина Олегівна
Dzyubina.jpg


Опубліковано одноосібно та у співавторстві понад 140 праць (в т.ч. англійською мовою). Зокрема, є автором 60 наукових (в т.ч. числі співавтором 4 колективних монографій, експертом 1 колективної монографії та автором 14 статей), 4 навчальних (в т.ч. 1 навчального посібника з грифом МОН і 5 конспектів лекцій) та 45 навчально–методичних праць. Є активним учасником науково–практичних конференцій (прийняла участь в 65 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях). Під керівництвом Дзюбіни К.О. студентами видано 30 наукових праць.


Посада

Старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Освіта

 • Export-Akademie Baden-Württemberg, Hochschule für Technik und Wirtschaft (Deutschland) − MBA-Studienganges am Modul «Internationales Marketing», 2006 р.
 • Запорізький національний університет, аспірантура, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 2006 р.
 • Запорізький національний університет, диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 2005 р.
 • Запорізький національний університет, диплом з відзнакою, перекладач англійської мови, 2005 р.
 • Гімназія з поглибленим вивченням іноземної мови № 11. Малий багатопрофільний ліцей «Перспектива» м. Запоріжжя (профіль «Математика/Економіка»). Золота медаль за особливі успіхи в навчанні, 2000 р.


Професійна діяльність

2013 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, відповідальний за міжнародну наукову співпрацю, керівник бюро секції Ради молодих вчених кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012 – 2013 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2007 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2007 – Запорізький національний університет, асистент кафедри менеджменту організацій та логістики

2005 – 2007 – ВАТ «Запорізький трансформаторний завод», фахівець з міжнародного маркетингу

2003 – Запорізьке товариство німців України «Wiedergeburt», Центр працевлаштування і навчання, «Allhaus», менеджер зі зв'язків із громадськістю

2002 – 2003 – «Школа американського бізнесу» (Запорізька обласна організація, товариство «Знання», програма «Волонтери світу»), перекладач

2002 – Запорізька торгово-промислова палата, відділ міжнародного співробітництва, організація міжнародних семінарів та виставок спільно із недержавним аналітичним центром «Інститут реформ»


Почесні звання та нагороди

 • Грамота Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за вагомий внесок у розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, 2014 р.
 • Подяка Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за сумлінну працю і високопрофесійний підхід до підготовки фахівців із економіки та менеджменту, 2014 р.
 • Подяка Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за плідну працю і високопрофесійний підхід до підготовки фахівців із економіки та менеджменту, 2013 р.
 • Подяка Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за активну участь у діяльності Ради молодих вчених навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, 2013 р.
 • Грамота Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за високі результати роботи, 2012 р.
 • Подяка Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за високі результати роботи, 2012 р.
 • Грамота кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності за вагомий внесок в організування діяльності підсекції Ради молодих вчених кафедри, а також у реалізацію соціальних програм, 2012 р.
 • Грамоти Ректора Запорізького національного університету за активну і плідну наукову роботу, 2006 р., 2007 р.
 • Подяка Голови Обласної державної адміністрації за участь у IV обласному конкурсі «Господиня свого краю» у номінації: «Жінка - громадський діяч», 2006 р.
 • Грамота Голови правління обласної організації Товариства «Знання» України за активну діяльність у «Школі американського бізнесу» та сприяння розвитку програми «Волонтери світу», 2005 р.
 • Диплом 3-го ступеня Міністерства освіти і науки України (Наказ № 779 від 04.10.2004р.)
 • Грамота Деканату факультету менеджменту Запорізького національного університету за активну діяльність і значний внесок у наукове та культурне життя студентів факультету менеджменту на посаді першого заступника студентського декану, 2004 р.
 • Грамота Національного університету «Львівська політехніка» за 3 місце в другому етапі всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2004 р.
 • Грамота Голови правління обласної організації Товариства «Знання» України за активну діяльність у «Школі американського бізнесу» та сприяння розвитку програми «Волонтери світу», 2003 р.
 • Подяка Голови молодіжного об’єднання Запорізького товариства німців України «Відродження» за сприяння розвитку діяльності та значний внесок у культурне життя, 2003 р.
 • Подяка Віце-президента Запорізької торгово-промислової палати за активну участь в діяльності ЗТПП та організацію семінару «Інвестиційний рейтинг регіонів України» та виставки «Машинобудування. Металургія 2002», 2002 р.


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Міжнародний маркетинг», «Міжнародний туроперейтинг», «Технологія зовнішньоекономічних операцій», «Митна справа», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичних організацій», «Міжнародний туроперейтинг», «Міжнародні організації та транснаціональні корпорації», «Банківське обслуговування та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності», «Інтелектуальна власність», «Адміністративний менеджмент», «Міжнародні економічні відносини».

Дисципліни, які викладає іноземною мовою: «International marketing», «International Tourism Management», «Management of enterprise international competitiveness», «Management of tourist enterprise international competitiveness», «Intellectual Property», «Management of tourist enterprise international competitiveness»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Управління зворотними матеріальними потоками підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами)


Участь у держбюджетній роботі

 • Реалізація проекту «Сталий розвиток українських регіонів» (довідка № 12/АБ від 02.12.2013 р.), 2013 р.
 • НДР «Проблеми менеджменту та міжнародної економічної діяльності» (номер державної реєстрації 01080004264), 2013 р.
 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215, затверджено Наказом МОН України від 30.11.2010 р. № 1177), 2012 р.
 • Реалізація проекту «Джерела «Сколівських Бескидів» (довідка № 13/В від 28.12.2012 р.), 2012 р.
 • ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації № 0110U001094, затверджено Наказом МОН України від 22.07.2009 № 686), 2009 р.
 • ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.


Участь у грантах

 • грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених. Тема наукового дослідження: «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально-економічних систем» (наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 6-2-03 від 13.02.2014 р. "Про призначення грантів НУЛП для молодих вчених на 2014 р.")
 • грант Фонду імені Марги и Курта Мёльгаардов (Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung) для підтримки наукових досліджень молодих вчених та німецької науки: проект в рамках «International MBA-Studienganges», Академія наук Німеччини (сертифікат № 39/2005 від 13.05.2005)
 • грант Центру інформації та документації НАТО (NATO Information and Documentation Centre): проект в рамках «Winter Academy’2006»: «NATO, security and new democracies: current cooperation and future prospects»
 • грант ТОВ «Інституту фасіліті менеджменту» (Institut für Facility Management GmbH, Deutschland) на відвідання лекцій та семінарів по проекту «Застосування технологій iffmGIS для управління спорудами» (довідка №01-25/121 від 03.10.2012р.)


Підвищення кваліфікації

2015 – участь в семінарі «Шанси і користь медіації для підприємницького середовища України» (організатори: Львівська торгово-промислова палата, Німецько-Український партнерський проект у сфері бізнесу, Український центр медіації)

2014 – тренінг з використання CRM-технологій «Ефективне управління бізнесом з системами Парус», Користувач програмного забезпечення «Парус-Підприємство 7.40», модуль «Парус - Менеджмент та маркетинг» (сертифікат №14528401 від 20.05.2014 р.). Звіт: електронне джерело доступу: http://www.parus.ua/ru/11/639/; http://lp.edu.ua/node/6093

2013-2014 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань (випускова робота - методична розробка на тему: «Психологічна характеристика особистості юнацького віку як детермінанта формування освітнього процесу в вищій школі») (посвідчення №047-2014 від 13.06.2014 р. Звіт: електронне джерело доступу: http://lp.edu.ua/node/5284)

2013 – участь в роботі круглого столу Комітету з питань зовнішньоекономічної діяльності при Львівській торгово-промисловій палаті на тему: «Наслідки створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС для підприємств Львівщини (довідка № 19-08-3/116 від 31.01.2014 р.). Звіт: електронне джерело доступу: http://lp.edu.ua/node/5286 2013 – стажування в Львівській торгово-промисловій палаті, відділ зовнішньоекономічної діяльності (протокол засідання каф. ЗМД №15 від 18.06.2013р.)

2013 – участь в ХІІІ Міжнародному економічному форумі «Глобалізація і інтеграція: виклики і рішення». Відвідування Міжнародної контактної біржі «Бізнес-партнерство 2013» у Львівській торгово-промисловій палаті (довідка №19-08-3/116 від 31.01.2014 р.). Звіт: електронне джерело доступу: http://lp.edu.ua/node/5038

2013 – участь в дискусії «Узбецько-Українській контактний день», Львівська торгово-промислова палата 20.09.2013 р. (довідка №19-08-3/116 від 31.01.2014 р.). Звіт: електронне джерело доступу: http://www.lp.edu.ua/node/4948

2013 – участь у спільному відкритому виїзному засіданні фінансового Комітету при ТПП України та Комітету зовнішньоекономічної діяльності при Львівській ТПП (довідка №19-08-3/116 від 31.01.2014 р.). Звіт: електронне джерело доступу: http://lp.edu.ua/node/4431

2012 – тренінг в Корпорації "Парус": користувач програмного забезпечення "Парус-підприємство 7.40", модуль "Туристичне агентство" (сертифікат №14526901 від 20.11.2012 р.)

2012 – тренінг "Побудова ефективної системи бюджетування в компанії" у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету (сертифікат від 19.10.2012 р.)

2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2012 – тренінг за авторською програмою Павла Шеремети «Стратегія прориву» у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету (сертифікат від 18.07.2012 р.)

2010 – підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка» за програмою «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle (посвідчення про підвищення кваліфікації №382 від 01.06.2010 р.)

2009 – підвищення кваліфікації у Львівській торгово-промисловій палаті (відділ зовнішньоекономічної діяльності)

2005 – бізнес-тренінг з написання бізнес-проектів промислових підприємств англійською мовою у бізнес-школі при ВАТ «Дніпроспецсталь»

2001 – сертифікація Учбового центру «Мережева академія ЛАНІТ» з користування офісними системами Microsoft


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Дзюбіна К.О. Міжнародні фінанси: навч. посібник / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В., Дзюбіна К.О., Григор’єв О.Ю., Лакіза В.В. Під ред. Кузьміна О.Є. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 360 с. (Навч. посібник з грифом МОНУ) (ISBN 0978-617-607-300-0).
 • Дзюбіна К.О. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Сорока М.В., Дзюбіна К.О., Леонова С.В., Скриньковський Р.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 300 с.


Монографії

 • Логістично-дедуктивне управління релевантними соціально-економічними процесами: [монографія] / Під ред. д.е.н., проф. В.П. Волкова // В.П. Волков, Л.А. Горшкова, К.О. Дзюбіна. – Запоріжжя, 2013. – 398 с. / Дзюбіна К.О. Підрозділ 4 "Зворотний матеріальний потік як чинник трансформації ланцюга постачання".
 • Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [монографія у 4 томах] / За ред. О.А. Паршиної. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – Т. 2 – 334 с. / Дзюбіна К.О. Розділ 4.1. Формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств. Підрозділ 4.1.1 "Формування організаційно-економічного механізму управління зворотними матеріальними потоками підприємства".
 • Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: [колективна монографія у 2-х т.] / За ред. д.е.н., проф. П.Й. Атамас. - Дніпропетровськ: "Герда", 2013. - Т. 2. - 414 с. / Дзюбіна К.О. Розділ 3.10 "Особливості обліку зворотних матеріальних потоків підприємств". - С. 89-101.
 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.]; за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с. / Дзюбіна К.О. Підрозділ 5 "Особливості планування зворотних матеріальних потоків".
 • Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення / О.І. Амоша, В.П, Антонюк, А.І, Землянків та ін. / НАН України. Ін-т економіки пром.-сті. – Донецьк, 2007. – 328с. (в ролі експерта).


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Dzyubina K.O. Formation of scientific approach to the interpretation of basic concepts of innovation theory / A.V. Dzyubina, K.O. Dzyubina, G.R. Kopets // Вісник Національного університету «Проблеми економіки та управління». – 2014. – №779. – С. 174-181.
 • Дзюбина К. Формирование аналитической базы управленческого учета объектов обратных материальных потоков / К. Дзюбина // „Strategii şi politici de management în economia contemporană”, conf. naţ. cu participare intern. (2014; Chişinău). Conferinţa naţională cu participare internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană”, ed. a 3-a, 28-29 mar. 2014 / com. org.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – Chişinău: ASEM, 2014. – P. 184-187.
 • Дзюбіна К.О. Державне регулювання зворотних матеріальних потоків як чинник розвитку еколого-економічної збалансованості промисловості / К.О. Дзюбіна, О.В. Ляля // Науковий журнал «Науковий огляд». – №1, Том 2. – ТОВ «ТК Меганом». – Київ, 2014. – С. 19-28 (РІНЦ Science index, ліцензійний договір № 630-10/2013).
 • Дзюбіна К.О. Особливості участі України в міжнародному інвестиційному процесі / К.О. Дзюбіна, Н.Б. Харачко // Научный журнал «Аспект». – № 6 (31). – «Экономика и управление: современный поход к изучению проблематики»: материалы 7 Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 25-27 апреля 2014 г.). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2014. – C. 8-15 (договор на размещение журнала в наукометрической базе РИНЦ № 72-02/2014).
 • Дзюбина К.О. Исследование специфических характеристик обратных материальных потоков / К.О. Дзюбина, А.В. Дзюбина, Г.Г. Левкин // Научный журнал «Инновационная экономика и общество». – №2. – Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2013. – С. 34-40 (РИНЦ).
 • Дзюбина К.О. Ключевые проблемы в логистической системе плодово-ягодного производства / Г.Г. Левкин, О.А. Наконечная, К.О. Дзюбина // Научный журнал «Инновационная экономика и общество». – №2. – Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2013. – С. 52-56 (РИНЦ).


Публікації у фахових виданнях

 • Дзюбіна К.О. Методичний підхід до оцінювання потенціалу управління інноваційними проектами підприємства / А.В. Дзюбіна, І.Є. Матвій, К.О. Дзюбіна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – №754. – Львів, 2013. – С. 139-147.
 • Дзюбіна К.О. Визначення ознак типології зворотних матеріальних потоків / К.О. Дзюбіна // Всеукраїнський фаховий науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". - 2013. - №8. - С. 78-95.
 • Дзюбіна К.О. Процесне структурування та моделювання системи управління зворотними матеріальними потоками / К.О. Дзюбіна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – №748. – Львів, 2012. – С. 141-152.
 • Дзюбіна К.О. Місце зворотного матеріального потоку у виробничо-господарській діяльності підприємства / К.О. Дзюбіна // Вісник Дніпропетровського університету (ім. О.Гончара). Серія: Економіка. Випуск 5(4). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 163-171.