Дещинський Леонтій Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дещинський Леонтій Євгенович
Дата народження 30 жовтня 1930 р.
Місце народження с.Княгинин Рівненської обл.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Військова історія України
Науковий ступінь доктор історичних наук, професор
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання Професор

Дещи́нський Лео́нтій Євге́нович (*30 жовтня 1930) — доктор історичних наук Національного університету «Львівська політехніка», професор.

Біографічні відомості

Народився 30 жовтня 1930 року в с. Княгинин Дубнівського району Рівненської обл. У 1973–1974 рр. — доцент кафедри історії НУ «Львівська політехніка» [1].

у 1992–2005 рр. — директор Інституту гуманітарних і соціальних наук НУ «Львівська політехніка» й завідувач кафедри історії науки і техніки України (сьогодні - кафедра історії України та етнокомунікацій.

З 2005 р. — професор кафедри історії науки і техніки України НУ «Львівська політехніка».

Впродовж 1984-2011 рр. очолював кафедру історії України, науки і техніки.

Наукова діяльність

Був організатором створення міжнародного наукового центру при Національному університеті «Львівська політехніка» з професійної підготовки фахівців для сфери соціальних послуг «Інтеграція», а також західноукраїнських центрів із вивчення Голокосту й Голодомору в Україні при Інституті гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Підготував 38 кандидатів і 6 докторів наук.

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій з військової історії України, відповідальний редактор фахового вісника з військової історії та історичних наук «Держава та армія» [2].

Напрямки наукових досліджень

 • Національно-визвольні змагання українського народу в боротьбі за свою державність (1917–1921 рр.);
 • Революційні події у військах Південно-Західного, Румунського фронтів і Чорноморського флоту влітку 1917 і початку 1918 рр;
 • Збройні Сили України: історія і сучасність;
 • історія освіти, науки і техніки України.

Публікації

Опублікував понад 360 наукових праць, з них 10 монографій. Автор навчальних посібників з історії України та її державності, історії науки і техніки України, міжнародних відносин, з української і зарубіжної культури тощо

 • Голодомор і голокост - геноцид проти народів України / Л.Є. Дещинський // Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі : Матеріали Міжнар. наук. конф., 18-20 листоп. 2003 р., Львів : Зб. наук. пр. - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. - С. 9-15. - Бібліогр.: 18 назв.
 • Історія України та її державності : Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / Л.Є. Дещинський, І.О. Гаврилів, Я.Я. Денісов, С.О. Іващук, С.В. Терський, Т.І. Замлинський, Р.Д. Зінкевич, Ж.В. Мина, І.М. Стасюк, В.М. Тарабан, Л.В. Цубов, С.С. Яким, В.С. Виздрик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. - 384 с. -(Дистанц. навчання ; № 25). - Бібліогр.: с. 373-383.
 • Українська державність і зовнішньополітичні відносини України в період Центральної Ради (1917 - березень 1918 рр.) / Л.Є. Дещинський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехні­ка". - 2005. - № 528: Держава та армія. - С. 3-16. - Бібліогр.: 63 назви.
 • Українська та зарубіжна культура : Метод. вказівки та плани семінар. занять з баз. курсу "Укр. та зарубіж. культура" для студ. інж.-техн. спец. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Уклад.: Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, О.Г. Макарчук, С.В. Терський, Л.В. Цубов, Н.М. Барановська. - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. - 32 с.
 • Дещинський Л. Є. Історія міжнародних відносин України: від найдавніших часів до наших днів. – Львів, 2001. – 510 с [3].

Посилання

 1. Дещинський Леонтій Євгенович — Вікіпедія
 2. Біографія
 3. Наукові праці