Денісов Яків Якович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Денісов Яків Якович
Дата народження 17 грудня 1951 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка,
Дата закінчення 1977р.
Спеціальність «Історія»
Галузь наукових інтересів маркетинг ВНЗ.
Кваліфікаційний рівень історика, викладача історії та суспільствознавства.
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»

Денісов Яків Якович — кандидат історичних наук, доцент Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 17 грудня 1951 року

Освіта:

У 1977 р. закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, отримавши кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічні операції Червоної армії в Чехословаччині (1944-1945 рр.. На матеріалах 1-го, 2-го, 4-го українських фронтів)» за спеціальністю 07.00.01. — історія України.

Професійна діяльність:

З серпня 2011 р. — доцент кафедри СКІД.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Наукові інтереси

Українська та зарубіжна культура

Вибрані публікації

Історія України та її державності: Навч. посібник / Л.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Я.Я.Денісов та ін. — Львів: Бескид Біт, 2008. — 444 с.

Історія української та зарубіжної культури: Навч.посібник. / Р.Д.Зінкевич, С.В.Терський, Я.Я.Денисов. — Бескид-Біт, 2008. — 252 с.

Історія науки і техніки України: Монографія / Л.Є.Дещинський, Я.Я.Денісов, Т.Г.Замлинський. — Львів: Растр 7, 2011. — 328 с.

Українська та зарубіжна культура [Текст] : [Навч.-метод. посіб. для вищ. техн. навч. закл.] / Я. Я. Денисов, О. Г. Макарчук ; «Львів. політехніка», нац. ун-т, Ін-т дистанц. навчання. — Львів : Нац. ун-т Львів. політехніка, 2004. — 175 с. — (Дистанційне навчання ; № 23). — Бібліогр.: с. 169-172. — ISBN 966-553-373-8

Західноукраїнські землі у дипломатичному протиборстві великих держав антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни (1939-1943 рр.) / Я.Я. Денісов // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 541: Держава та армія. — С. 144-151. -Бібліогр.: 16 назв.

Історія України та її державності : Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / Л.Є. Дещинський, І.О. Гаврилів, Я.Я. Денісов, С.О. Іващук, С.В. Терський, Т.І. Замлинський, Р.Д. Зінкевич, Ж.В. Мина, І.М. Стасюк, В.М. Тарабан, Л.В. Цубов, С.С. Яким, В.С. Виздрик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. −384 с. — (Дистанц. навчання ; № 25). — Бібліогр.: с. 373-383.

Історія України та її державності : Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчан­ня / Л.Є. Дещинський, І.О. Гаврилів, Р.Д. Зінкевич, Я.Я. Денісов, В.М. Тарабан, С.В. Шеломенцев-Терський. — 3-є вид., переробл. і доповн. — Л. : Бескид Біт, 2005. — 368 с. -Бібліогр.: с. 353-363.

Культурологія : Плани семінар. занять і метод. поради з баз. курсу дисципліни «Культурологія» для студ. екон. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, С.В. Терський, Л.В. Цубов, О.Г. Макарчук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 28 с.

Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Р.Д. Зінкевич, М.В. Комова, О.П. Швед, О.Я. Мазур, Я.Я. Денісов. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 32 с.

Українська та зарубіжна культура : Метод. вказівки та плани семінар. занять з баз. курсу «Укр. та зарубіж. культура» для студ. інж.-техн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, О.Г. Макарчук, С.В. Терський, Л.В. Цубов, Н.М. Барановська. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 32 с.

Українська та зарубіжна культура : Навч. посіб. / Л.Є. Дещинський, Я.Я. Денісов, Л.В. Цубов, М.П. Скалецький, Н.М. Барановська, О.Г. Макарчук ; За ред. Л.Є. Дещинського. −4-е вид., переробл. і доповн. — Л. : Бескид Біт, 2005. — 304 с. — Бібліогр.: с. 298-303.