Демчишак Руслан Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Демчишак Руслан Богданович
Демчишак.jpg
Дата народження 22 лютого 1974 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1996 р.
Галузь наукових інтересів історія політичної думки, політичні інститути та процеси.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Поліщук Микола Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра політології та міжнародних відносин

Демчишак Руслан Богданович —кандидат політичних наук, доценткафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 22 лютого 1974 року.

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка у 1995 р.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки.

Тема дисертаційного дослідження: «Національне питання в діяльності легальних українських політичних партій Західної України у 1935-1939рр.(історико-політологічний аналіз) [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.01 /Демчишак Руслан Богданович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. -Л., 2005. - 194 арк. - арк. 171-194». Захищене 23.03.2006 р.

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Поліщук Микола Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Політологія

Наукові інтереси

Фахівець у галузі історії політичної думки, політичних інститутів та процесів.

Вибрані публікації

Співавтор навчальних видань «Етика та естетика», «Політологія: курс лекцій»,«Політологія: навчально-методичний комплекс дисципліни», «Політологія:навчальний посібник».

  1. Демчишак Р.Б.Ідея консолідації національних сил суспільства в діяльностілегальних політичних партій Західної України у 1934-1939 рр. // Вісник Львівського університету. — Серія «Філософські науки». — 1999. — Вип. 1. — С.225-231.
  2. Демчишак Р.Б.Політика «нормалізації» українсько-польських відносин та ставлення до неї легальних українських політичних партій Західної України(1935-1939 рр.) //Вісник Львівського університету. — Серія «Міжнародні відносини». — Львів, 2004.— Вип. 13. — С. 59-65.
  3. Демчишак Р.Б.Проблема сутності політичних партій в працях українських дослідників 1920-1930-х рр. // Українська національна ідея: реалії і перспективи розвитку.Зб. наук. праць. — Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2004. —№ 15. — С.90-94.
  4. Демчишак Р.Б.До питання політичної консолідації національного руху Західної України у 1934-1939 рр. // Молода нація. — 1997. — Вип. 4. — С.200-212.
  5. Демчишак Р.Б.І. Кедрин-Рудницький: історичний портрет // Молода нація. —1998. — Вип. 8. —С. 121-135.
  6. Демчишак Р.Б.Причини і передумови нормалізації українсько-польських відносин 1935-1939 рр.// Політичний процес в Україні: стан та перспективи розвитку. Зб. наук. праць.— Львів, 1998. — С. 179-185.
  7. «Нормалізаційна» угода 1935 р. як тест на визначення політичної природи легальних українських політичних партій Західної України / Р. Демчишак //Укр.нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.] / НАН України,Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів.політехніка».- Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. —Вип. 22. —С. 9-15. — Бібліогр.: 18 назв.
  8. Політологія[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. — Львів : ЛДІНТУ, 2011. — 263 с. — Бібліогр. : с.258-263 (94 назви). —ISBN 978-966-199-015-8
  9. Політологія[Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів :Вид-во Львів. політехніки,2013. — 257 с. — Бібліогр. : с. 251-257 (101 назва).— ISBN 978-617-607-429-8

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89