Демків Любомир Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Демків Любомир Ігорович
X-Demkiv-LI.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 28грудня 1981 року..
Місце народження м. Лбвів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Оцінки точності різницевихсхем з урахуванням початково-крайового ефекту
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Макаров Володимир Леонідович, Інститут математики НАН України
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Демків Любомир Ігорович — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 28 грудня 1981 року.

Випускник (2003р.) Інституту прикладної математики іфундаментальних наук НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика».

Після завершення аспірантури працював на кафедріприкладної математики на посаді асистена, старшого викладача доцента кафедри.

2001р. отримав грамоту Президій НАН України на конкурсі молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів.

Кандидат фізико-математичних наук (2006р.).

Тема дисертації: Оцінки точності різницевих схем з урахуванням початково-крайового ефекту [Текст] :дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.07 / Демків Любомир Ігорович ; Інститут математики НАН України. — К., 2006. — 129 арк. — арк. 123-129

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Макаров Володимир Леонідович, Інститут математики НАН України

З 2011 р.— доцент кафедри прикладної математики.

Навчальнаробота

На кафедрі вів лекційні практичні та лабораторні заняттяз таких дисциплін:

 • «Дискретна математика»,
 • «Бази даних»,
 • «Математичні методи оптимального планування»,
 • «Чисельні методи»,
 • «Теорія функції комплексної змінної та операційне числення»,
 • «Спеціальні розділиматематики».

Наукові інтереси

Оцінки точності різницевих схем з урахуванням початково-крайового ефекту

Участь у проектах

NATO project SPS G5176 - «Agile Tyre Mobility for Severe Terrain Environments»

Мета проекту: реалізація динаміки рухливої шини та динаміки та контролю руху.

Опубліковані статті:

 1. V.V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, I. Holovach, “Fuzzy Logic Control of Agile Dynamics of a Wheel Locomotion Module” IAVSD International Symposium on Vehicle Dynamics, Paper #315, Rockhampton, Australia, August 14-18, 2017.
 2. V. V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, S. Klos, “A Foundation for Real-Time Tire Mobility Estimation and Control”, Paper # 126, 19th International and 14th European-African Regional Conference of the ISTVS, Budapest, Hungary, September 25-27, 2017
 3. V. V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, “A Wheel Rotational Velocity Control Strategy for An open-Link Locomotion Module”, Paper # 171, 19th International and 14th European-African Regional Conference of the ISTVS, Budapest, Hungary, September 25-27, 2017

Основні публікації

Статті:

 1. Макаров В.Л., Демків Л.І. Оцінки точності різницевих схем для параболічних рівнянь, що враховують початково-крайовий ефект // Доповіді НАН України.-2003.-№ 2.-С.26-32.
 2. Makarov V.L., Demkiv L.I. Accuracy estimates of thedifference schemes for quasi-linear parabolic equations taking into account theinitial-boundary effect // Comput. Methods Appl. Math. —2003. —Vol.3, № .4.—P.579-595.
 3. Makarov V.L., Demkiv L.I., Accuracy estimates ofdifference schemes for quasi-linear elliptic equations with variablecoefficients taking into account boundary effect // Lect. notes Comput. Sc. —2005, vol.3401. —P. 80 — 90
 4. Makarov V., Demkiv L. Taking into account the third kindconditions in weight estimates for difference schemes // Lect. notes Comput.Sc. —2006. —Vol.3743. —P.687 — 694.
 5. Makarov V., Demkiv L. Estimates of accuracy of differenceschemes for ordinary differential equations with third kind boundaryconditions// Proceedings of the 31st international conference «Applications ofmathematics in engineering and economics», Sozopol 2005// Softtrade. — 2006. —P. 139 — 145.
 6. Makarov, V. L., Demkiv, L. I. Покращені оцінки точності різницевих схем для параболічних рівнянь.// Український математичний конгрес-2001, 36-47.
 7. Лозинський А.О., Демків Л.І. Аналіз стійкості систем зрегулятором Такагі-Сугено // Искусственный интеллект. — 2008. — № 4. — С.545-550.
 8. Лозинський А.О., Демків Л.І. Аналіз стійкості систем з регулятором Такагі-Сугено-Канга // Вісн. НТУ «ХПІ» , Серія "Електротехніка, електроніка і електродвигун«. −2008. Вип. 30. — С.89-90.
 9. L.I. Demkiv Consideration of boundary effect for weightuniform accuracy estimates of mesh method for Poisson equation // J. Numer.Appl. Math. — 2009. —№ .97. — С. 39-56.
 10. V.L. Makarov, L.I. Demkiv Weight uniform accuracyestimatesof finite difference method for Poisson equation, taking into accountboundary effect // Lect. Notes in comp. Sci. — 2009. — № 5434. — C. 92-103.
 11. Демків Л.І. Аналіз стійкості системи з фаззірегуляторами частотними методами //Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» науково технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» —Львів: ЕКОінформ. — 2009. — С.435-436.

Навчальні посібники:

 • Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Обшта А. Ф.,Гнатів Л.Б., Демків Л.І., Подун І.М. Основи програмування в середовищі С.Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний
 • Демків І.І., Демків Л.І. Спеціальні розділи математики. Лекції та завдання до практичних занять, 2010. 124с.

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел.. +380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com; demkivl@gmail.com