Дейнека Юрій Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дейнека Юрій Петрович
2.Dejneka.JPG
к.т.н, доцент
Дата народження 21 травня 1949 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Займається вивченням гравітаційного поля Землі та використанням його параметрів для визначення тривимірного розподілу густини в земних надрах.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1977 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1979 р.
Поточне місце роботи кафедра інженерної геодезії, Інститут геодезії,Національний університет «Львівська політехніка».

Дейнека Юрій Петрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної геодезії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 21 травня 1949 року

Освіта

У 1977 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Використання супутникових, геодезичних та астрономічних даних для створення глобальних механічних моделей Землі».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Техніко-економічне та екологічне забезпечення ведення геодезичних робіт
 • Геодезія, частина 4
 • Динамічна геодезія
 • Інженерна геодезія та аналіз проектів мереж

Наукові інтереси

Займається вивченням гравітаційного поля Землі та використанням його параметрів для визначення тривимірного розподілу густини в земних надрах.

Вибрані публікації

Опубліковано понад 70 наукових та науково-методичних праць

Серед них

 1. Оценка латеральных неоднородностей плотности в верхнем слое Земли / А.Л.Церклевич , Ю.П.Дейнека // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. — 1988. — вып. 48. — С. 104-109.
 2. Yu.P.Dejneka // Abstracts of papers submitted to the twelfth Soviet-American microsymposium.- Moscow,1990.- P. 76.
 3. Про кореляційний зв'язок сучасних вертикальних рухів земної кори з полем ізостатичних аномалій Карпато-Балканського регіону / А.Л. Церклевич, Ю.П. Дейнека // Геодинаміка гірських систем Європи: тези доп. міжнародного симпозіуму. - Львів, 1994.- С. 49-50.
 4. О некоторых методах построения модели изостазии / А.Л. Церклевич, Ю.П. Дейнека // Изучение Земли как планеты методами геофизики, геодезии и астрономии. - К.: Наукова думка, 1994. - С.178-183.
 5. Сравнительный анализ современных движений и некоторых других геофизических характеристик земной коры Восточной Европы / Ю.П.Дейнека , В.И. Скрыль, В.И. Сомов, А.Л. Церклевич // Геофизический журнал. — 1991. −13, № 4. — С. 17-23.
 6. Расчет сжатий эллипсоидальных слоев и распределение напряжений в верхних оболочках Земли и Марса / Ю.П.Дейнека, А.Л.Церклевич // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. — 1992. — вып. 53.— С. 12-18.
 7. Об одном методе решения дифференциального уравнения Клеро / Ю.П.Дейнека, А.Л.Церклевич // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. — 1992. — вып. 54. — С.24-27.
 8. О некоторых подходах к построению моделей изостазии / А.Л.Церклевич, Ю.П.Дейнека // Геодезия, картография Про кореляційний зв’ язок сучасних вертикальних рухів земної кори з гравітаційним полем Карпато-Динарського регіону / А.Л. Церклевич, Ю.П.Дейнека // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. — 1996.— вып. 57. — С. 35-43.
 9. Сучасні вертикальні рухи земної кори та їх зв’язок з геофізичними полями / А.Л.Церклевич, Ю.П.Дейнека // Геодинаміка. — 1998. — № 1. — С. 145-152.
 10. Дейнека Юрій Петрович. Геодезичні роботи в тунелебудуванні:Навч. посібник для студ. спец. Геодезія і Маркшейдерія / Інститут змісту і методів навчання; Державний ун-т Львівська політехніка. — Л., 1999. — 220с. —ISBN 5-7763-4613-4.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус,кімната 301

Tел. +38 (032) 258-23-87

E-mail: kaf.IGD@gmail.com