Двуліт Зоряна Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Двуліт Зоряна Петрівна
DvulitZMDsayt.jpg
Науковий ступінь Д.е.н. (диплом ДД №007063)
Вчене звання Професор (атестат АП2 №013128)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Посада

Професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері (машинобудування)», кваліфікація спеціаліста інженера-економіста, 1997 р.


Професійна діяльність

2018 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2017 – 2018 – Державний університет інфраструктури та технологій, доцент кафедри менеджменту залізничного транспорту

2014 – 2017 – Державний університет інфраструктури та технологій, докторант кафедри менеджменту залізничного транспорту

2011 – 2014 – Державний університет інфраструктури та технологій, доцент кафедри менеджменту організацій і логістики

2009 – 2011 – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, професор кафедри прикладних проблем поводження з відходами, в.о. провідного наукового співробітника-начальника відділу науково-дослідної діяльності

2006 – 2009 – Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

2004 – 2006 – Національний університет харчових технологій, доцент кафедри менеджменту

2003 – 2004 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2002 – 2003 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1998 – 2002 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Наукові дослідження та семінари за їх тематикою», «Спецкурс з наукових досліджень спеціальності», «Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей», «Управління експортно-імпортними операціями в умовах європейської інтеграції», «Методи моделювання зовнішньоекономічної діяльності»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Інтегрована система планування виробничо-господарської діяльності підприємства» (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами), 2003 р.

Назва докторської дисертаційної роботи: «Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2018 р.


Участь у держбюджетній роботі

Виконавець у держбюджетних темах:

 • ДБ (державний реєстраційний номер 0109U006232) «Розроблення методики економічної оцінки природно-заповідних територій», 2009-2010 рр.
 • ДБ (державний реєстраційний номер 0109U000282) «Розроблення технічного регламенту щодо застосування екологічного маркування та декларацій», 2008-2009 рр.


Керівник науково-дослідних робіт:

 • ДБ (державний реєстраційний номер 0120U100606) «Управління гармонійним розвитком підприємств в євроінтеграційних умовах», 2020-2024 рр.
 • ДБ (державний реєстраційний номер 0115U002601) «Оптимізація витрат залізниць України на природоохоронну діяльність», 2015-2017 рр.
 • ДБ (державний реєстраційний номер 0115U002600) «Розроблення концепції сталого розвитку залізниць України», 2015-2016 рр.


Виконавець науково-дослідних робіт:

 • ДБ (державний реєстраційний номер 0111U005977) «Проблеми розвитку транспортних послуг в умовах глобалізації: зарубіжний досвід та його використання в Україні», 2011-2015 рр.
 • ДБ (державний реєстраційний номер 0111U005979) «Аутсорсинг як нова концепція побудови бізнесу та її використання на транспорті», 2013-2014 рр.
 • ДБ (державний реєстраційний номер 0111U005980) «Економіко-організаційні важелі забезпечення конкурентоспроможності вантажних перевезень на ринку залізничних транспортних послуг», 2011-2014 рр.


Почесні звання та нагороди

 • Нагрудний знак Львівської політехніки за високі досягнення (2018 р.)
 • Лауреат конкурсу на кращу методичну розробку «Створення віртуального підприємства на базі програмного продукту «Парус-Менеджмент і Маркетинг» (Диплом XIV Всеукраїнської щорічної конференції вищих навчальних закладів України в рамках програми «Корпорація ПАРУС – для навчальних закладів України» від 03.11.2016 р.).
 • Подяка Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME), 2008 р.
 • Стипендіат голови Львівської облдержадміністрації як талановитий молодий учений (Розпорядження Голови Львівської облдержадміністрації №1100 від 14.11.2003 р.).


Підвищення кваліфікації

 • 2011 – стажування у Львівському Центрі дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
 • 2013 – стажування у Вищій школі менеджменту (м. Варшава, Польща)
 • 2013 – стажування в Академії муніципального управління (м. Київ)
 • 2014 – стажування у навчальному Центрі післядипломної освіти Державного економіко-технологічного університету транспорту за програмою «Інформаційні технології створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі Moodle» (м. Київ)
 • 2018 – стажування у ТОВ «Програма Регіони» (м. Київ)
 • 2018 – міжнародне науково-педагогічне стажування (Островець-Свентокшиський, Польща)
 • 2018 – міжнародне науково-педагогічне стажування (м. Рига, Латвія)


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Інформаційні системи в менеджменті: [навч. посібн.] / А.Є.Батюк , З.П. Двуліт, К.М. Обельовська, І.М. Огородник, Л.П. Фабрі. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ + ”Інституту післядипломної освіти), “Інтелект – Захід”, 2004. – 520 с.
 • Корпоративне управління: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, А.О. Босак, , О.С. Скибінський, М.В. Колісник, З.П. Гаталяк, О.В. Мукан – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 172 с.
 • Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: [навч. посібн.] / 3.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 244 с.


Монографії

 • Dvulit Z., Luchnikova T., Yarmolitska O. Transit freight transport by railways in the system of the European integration policy of Ukraine. Association agreement: driving integrational changes. Collective Monograph, Accent Graphics Communications, Chicago, Illinois, USA, 2019. р.386 – 399.
 • The Strategic Potential of the State and Territorial Development [collective monograph] / I.Arakelova, O.Balueva, S.Bielai, O.Bondarenko, O.Cherkashin, O. Chupryna, O.Deliia, I.Dolozina, Z.Dvulit, M.Knapkova, A.Kumachyova, V.Lоbаs, V.Moreva, O.Moshkovska, N.Rekova, O.Saraeva, L.Serdechna, V.Suprun, V.Tokareva, S.Vovk. – European Institute of Further Education – Donetsk State University of Management: Slovak Republic, Podhajska, 2017. – 258 р.
 • Двуліт З.П. Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту: теорія, методологія, практика: [монографія] / З.П. Двуліт. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 424 с.


Публікації в іноземних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science і Scopus

 • Shpak N., Kuzmin O., Dvulit Z., Onysenko T., Sroka W. Digitalization of marketing activities of enterprises: practical aspect // Information. 2020, 11, 109. Doi: https://doi.org/10.3390/info1102019 (наукометричні база даних Web of Science та Scopus)
 • Shpak N., Dvulit Z., Maznyk L., Mykytiuk O., Sroka W. Validation of Ecologists in Enterprise Management System: A Case Study Analysis // Polish Journal of Management Studies, 19 (1), 2019. Р.376-390. Doi: 10.17512/pjms.2019.19.1.29 (наукометрична база даних Scopus).
 • Shpak N., Dvulit Z., Luchnikova T., Sroka W. Strategic development of cargo transit services: a case study analysis // Engineering Management in Production and Services EMPAS. Volume 10, Issue 4, 2018. Р.76-84. DOI: 10.2478/emj-2018-0024 (наукометрична база даних Scopus).
 • Dvulit Z. Advanced vocational training of environmental professionals for providing sustainable development of railways of Ukraine on the way to European integration / Z.P. Dvulit, O.V. Levchenko // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, p.125-134 (DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-125-134).
 • Двулит З.П. Применение современного программного продукта Ecotransit®World в системе экономико-экологического управления устойчивым развитием предприятий железнодорожного транспорта / З.П. Двулит // Вестник БелГУТа: наука и транспорт. Научно-практический журнал. Гомель : БЕЛГУТ, 2016. № 2 (33). С. 103-108.
 • Двулит З.П. Инструментарий системного анализа для эколого-экономического управления предприятиями железнодорожного транспорта Украины / З.П. Двулит // Вестник БелГУТа: наука и транспорт. Научно-практический журнал. Гомель : БЕЛГУТ, 2015. № 2 (31). С. 114-119.
 • Dvulit Z. Toward a sustainable transport in Ukraine: main obstacles and directions of development / Z. Dvulit, O. Bojko // ECONTECHMOD. 2014. Voll. 3. № 2. Р. 7-14.


Публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 • Двуліт З.П., Левченко О.В., Деркач Д.М. Формування маркетингових рішень у системі управління підприємств // Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". Випуск 2, № 1, 2020. С. 21-28. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.021.
 • Двуліт З.П., Ільницька К. О., Завербний А.С., Передало Х.С. Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів // Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". Випуск 2, № 1, 2020. С. 37-45. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.037.
 • Двуліт З.П., Шпак Н.О., Побурко О.Я. Транзитні залізничні перевезення в системі євроінтеграційної політики України // Електронний науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку".Випуск 41/2020. С.74-79. DOI: 10.32843/infrastruct41-12
 • Dvulit Z., Ilnytska K. The project estimation techniques approaches // Ефективна економіка, [Online], vol. 10, 2019, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7306. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.10.
 • Dvulit Z.P., Zaverbnyy A.S., Tylipska R.B. Human resources management based on key performance indicators (KPI) // Проблеми економіки та управління / Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Вип. 3., 2019. С.90-98.
 • Двуліт З.П., Стасів Н.В., Терно Р.Н. Сутнісна характеристика та основні принципи холістичного управління // Ефективна економіка. №3. 2019. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6937. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.2
 • Двуліт З.П., Передало Х.С., Тиліпська Р.Б., Терно Р.М. Криптовалюта: стан та тенденції розвитку. Економіка та держава. № 1, 2019. С.10-14. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4224&i=1. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.10
 • Двуліт З.П., Стасів Н.В., Моторнюк У.І. Джерела фінансування фандрайзингу та пріоритетні напрями його реалізації в Україні // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Національного університету "Львівська політехніка".№ 899, 2018. С. 85–91.
 • Двуліт З.П., Куцин А.Р., Стасюк Н.Р. Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 899, 2018. С.45–51.
 • Двуліт З.П., Наумчук С.І. Контент-маркетинг як інструмент успішного функціонування вітчизняних компаній // Економіка та держава. №10, 2018. С.10-13. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.10.
 • Dvulit Z. Forecasting of development trends of social media marketing in Ukraine / Z.P. Dvulit, O. Yu. Onyshchenko // Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т. 28, № 4, c.41-45 (DOI:https://doi.org/10.15421/40280407).
 • Двуліт З.П. Таксономічний аналіз рівня розвитку системи економіко-екологічного управління підприємств залізничного транспорту щодо розподілу екологічних витрат / З.П. Двуліт // Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2017. Вип. 17. С.100-104.
 • Dvulit Z. Estimation of export-import and transit potential of railway transport of Ukraine and other member states of the Organization for Cooperation of Railways (OSJD) / Z.P. Dvulit, L.V. Kostiuchenko, T.V. Kovtun // «Ефективна економіка». 2017. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6038.
 • Двуліт З.П. Економетрична модель залежності екологічних витрат підприємств залізничного транспорту від основних детермінант / З.П. Двуліт // Ефективна економіка. 2017. №. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5710&p=1.
 • Двуліт З.П. Структурно-динамічний аналіз стану економіко-екологічного управління підприємств залізничного транспорту України / З.П. Двуліт // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2016. Вип. 36. С. 77-95.
 • Двуліт З.П. Методика інтегрального оцінювання впливу діяльності підприємств залізничного транспорту на довкілля / З.П. Двуліт // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2016. Вип. 37. С. 45-63.
 • Dvulit Z. Economic and environmental sustainability management of railway enterprises of Ukraine: strategic directions and environmental impact assessment / Z. Dvulit // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2016. Вип. 38. С. 37-47.
 • Двуліт З.П. Еколого-економічна оцінка впливу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря від рухомого складу залізничних підприємств України / З.П. Двуліт // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2015. Вип. 32. С. 52-65.
 • Dvulit Z. The formation of sustainable development paradigm on railway transport enterprises in Ukraine / Z. Dvulit // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2015. Вип. 33. С. 78-89.
 • Двуліт З.П. Методичні підходи до оцінки еколого-економічного управління системою охорони атмосферного повітря / З.П. Двуліт // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник» Національного лісотехнічного університету України. Львів, 2015. Вип. 25.05. С. 237-246.
 • Двуліт З.П. Інтеграція підприємств залізничного транспорту України в європейську залізничну систему: екологічна складова / З.П. Двуліт // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2015. Вип. 34. С. 89-102.
 • Двулит З.П. Устойчивость железных дорог Украины как сложных социо-эколого-экономических систем / З.П. Двулит // Проблемы современной науки : сборник научных трудов. Ставрополь : Логос, 2015. Вып. 17. С. 17-30.
 • Двуліт З.П. Розвиток залізничного транспорту в умовах євроінтеграції / З.П. Двуліт, О.В. Савицький // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2014. Вип. 29. С. 90-94.
 • Двуліт З.П. Cталий розвиток транспортної системи України / О.В. Бойко, З.П. Двуліт // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник» Національного лісотехнічного університету України. Львів, 2013. Вип. 23.18. С. 95-104.
 • Двуліт З.П. Послідовність узгодження інтересів суспільства та пасажирів у контексті сталого розвитку залізниць України / О.В. Бакалінський, З.П. Двуліт // Вісник Тернопільського нац. екон. універ. «Науковий журнал». Тернопіль, 2014. Вип. 4. С. 32-39.
 • Двуліт З.П. Управлінські рішення зарубіжних компаній в сфері експлуатації колійного господарства: досвід та перспективи впровадження для залізничної інфраструктури України / З.П. Двуліт, Д.Р. Долгова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2014. Вип. 27. С. 98-109.
 • Двуліт З.П. Тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг / З.П. Двуліт, Л.Ю. Кот // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2013. Вип. 23-24. С. 24-29.
 • Двуліт З.П. Управлінські заходи щодо зменшення шуму та вібрацій на залізницях / З.П. Двуліт, К.С. Букреєва // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2013. Вип. 26. С. 78-88.
 • Двуліт З.П. Економіко-екологічні аспекти впливу залізничного транспорту на довкілля / З.П. Двуліт // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2012. Вип. 18. Ч. 2. С.132-143.
 • Двуліт З.П. Еколого-економічне управління залізничним транспортом, орієнтоване на сталий (гармонійний) розвиток / З.П. Двуліт // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2012. Вип. 20. С. 98-106.
 • Двуліт З.П. Забруднення атмосферного повітря як один з видів впливу залізничного транспорту на довкілля / З.П. Двуліт // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». К. : ДЕТУТ, 2012. Вип. 21-22. Ч. 2. С. 99-103.
 • Двуліт З.П. Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях / О.В. Бакалінський, З.П. Двуліт // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник». Л. : Нац. лісотехн. універс. України, 2012. Вип. 22.6. С. 156-164.
 • Двуліт З.П. Принципи еколого-економічного управління залізничним транспортом / З.П. Двуліт // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. «Економіка підприємства: теорія та практика». К. : КНЕУ, 2012. С. 106-114.
 • Двуліт З.П. Про взаємозв’язок зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування залізничного транспорту / З.П. Двуліт, І.М. Огородник // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник». Л. : Нац. лісотехн. універс. України, 2012. Вип. 22.9. С. 288-296.
 • Двуліт З.П. Вплив автотранспорту на екосистему держави / І.М. Огородник, З.П. Двуліт // Агросвіт. 2011. № 17-18. С. 43-47.
 • Двуліт З.П. Аналіз стану в сфері поводження з відходами в Львівській області / З.П. Двуліт // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. Вип. 19. С. 269-277.
 • Двуліт З.П. Система цілей управління поводженням з побутовими відходами, яке здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування / І.М. Огородник, З.П. Двуліт // Наукові праці НУХТ. К. : НУХТ, 2008. № 27. С. 37-41.
 • Двуліт З.П. Особливості менеджменту організацій як трансформаційної системи господарювання в Україні / Б.А. Жаліло, З.П. Двуліт // Наукові праці Нац. універ. харчових технологій. К. : НУХТ, 2006. № 19. Ч. ІІ. С. 94-96.
 • Двуліт З.П. Аналіз існуючого стану в сфері утворення та поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні / О.Р. Попович, З.П. Двуліт // Наукові праці НУХТ. К., 2006. № 19, Ч. ІІІ. С.33-36.