Дашко Ірина Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дашко Ірина Михайлівна
Dawko.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №066162)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №039919)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Львівський державний університет ім. І.Франка, диплом з відзнакою, спеціальність «Економічна кібернетика», 1973р.


Професійна діяльність

Львівський ордена Леніна політехнічний інститут: 1978 – 1996 асистент кафедри економіки та організації будівництва; ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА: 1996 – 1998 асистент кафедри економіки інвестицій та нерухомості 1998 – 2003 старший викладач кафедри економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості 2003 – 2011 старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій; 2011 – дотепер доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій.


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Інвестиційний аналіз», «Проектний аналіз», «Економіка підприємства», «Економіка і управління підприємством»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Методи та показники оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2011 р.

Підвищення кваліфікації

  • 2010 – стажування у ДП МОУ «Західвійськбуд»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 Скворцов І. Б., Клімковський М. І., Крет І. З., Войцеховська В. В., Кривцун І.М., (Симак А. В.), Загорецька О. Я., Дашко І. М., Панченко А. В., (Стояновський А. Р.), Висоцький А. Л., Зарицка О. Л. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 236 с.

Монографії  Дашко І.М. Інвестування: будівельна економіка: монографія / за ред. М.П.Педана. – Львів: Оксарт, 1998. – 306 с. (внесок автора – 39 с.).

Публікації у фахових виданнях

 Дашко І.М. Урахування чинника ризику під час обґрунтування вибору найкращого джерела фінансування інвестиційних проектів підприємства /Дашко І.М., Крет І.З., Висоцький А.Л./ Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 714: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2011. – С. 301-307.  Дашко І.М. Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні напрямів інвестиційної діяльності підприємства /Дашко І.М., Ємельянов О.Ю., Крет І.З. / Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 698: Проблеми економіки та управління – Львів, 2011. – С. 28-34.  Дашко І.М. Методичні засади оцінювання схильності підприємства до банкрутства / Дашко І.М., Колещук О.Я., Паньків В.Ю./ Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С.197-203.  Дашко І.М. Урахування чинника інвестиційного ризику при обґрунтуванні вибору найкращої технології виготовлення продукції /Дашко І.М., Петрушка Т.О., Ємельянов О.Ю. / Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» № 1 (18), 2013. – С. 306-310.  Дашко І.М. Механізм управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств / Мусійовська О.Б., Петрушка К.І./ Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С.170-179.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Iryna.M.Dashko@lpnu.ua