Дацько Олександра Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дацько Олександра Сергіївна
Datsko.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 06.03.1963 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Використання нетрадиційних джерел енергії для покращення екологічного стану довкілля, зменшення ризиків при енергопостачанні споживачів та створення умов енергетичної незалежності України; розробка і впровадження геліосистем теплопостачання, шляхи підвищення їх ефективності;дискретна орієнтація сонячних колекторів.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Дацько Олександра Сергіївна — кандидат технічних наук, доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола.

Біографія

У 1985 р. закінчила з відзнакою Львівський політехнічний інститут. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію. Звання доцента отримала у 2002 р. З 1991 р. працює у «Львівській політехніці». На педагогічній роботі з 1993 р.: спочатку асистент кафедри «Теплогазопостачання і вентиляція», з 1996 р. - доцент кафедри «Техногенно-екологічної безпеки» (кафедра перейменована 2013 р. - «Безпека життєдіяльності», 2015 р. - «Цивільна безпека»).

ОСВІТА

 • 1985 р. - закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», кваліфікація – інженер-будівельник.
 • 1986-1989 рр. навчалася в аспірантурі НДІСТ, м.Київ.
 • 1994 р. - кандидат технічних наук за спеціальністю 11.00.11 «Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів».
 • Тема дисертації: «Підвищення ефективності геліосистем теплопостачання дискретною орієнтацією сонячних колекторів».

2002 р. - доцент кафедри «Техногенно-екологічної безпеки» Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

 • 1985-1989 – аспірант Науково-дослідного інституту санітарної техніки (НДІСТ), м.Київ. 1986-1991 – інженер Львівської філії УкрНДІгазу.
 • 1991-1995 – інженер, Львівський політехнічний інститут (Державний університет «Львівська політехніка»), кафедра Теплогазопостачання і вентиляція.
 • 1993-1996 – асистент, Державний університет «Львівська політехніка», кафедра Теплогазопостачання і вентиляція.
 • 1996 - до цього часу – доцент, Національний університет «Львівська політехніка» (Державний університет «Львівська політехніка»), кафедра Техногенно-екологічної безпеки (1996-2013), Безпеки життєдіяльності (2013-2015), Цивільної безпеки (з 2015 р.).

Науково-педагогічна діяльність

З 1985 р. займається науковою діяльністю. Реальний дипломний проект «Сонячне гаряче водопостачання їдальні на базі відпочинку «Політехнік» у м. Алушті» став підгрунтям кандидатської дисертаційної роботи. Брала участь у створенні експериментального будинку "нуль енергії" у Львові. З 1993 р. на педагогічній роботі. Керує науковими роботами студентів.

Наукові інтереси

Використання нетрадиційних джерел енергії для покращення екологічного стану довкілля, зменшення ризиків при енергопостачанні споживачів та створення умов енергетичної незалежності України; розробка і впровадження геліосистем теплопостачання,шляхи підвищення їх ефективності; дискретна орієнтація сонячних колекторів.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Професійна і цивільна безпека;
 • Цивільний захист;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Безпека життєдіяльності і основи охорони праці.
 • Консультант безпекових розділів у дипломних проектах студентів ІІМТ

Наукові інтереси

 • Нетрадиційні джерела енергії (сонячна теплова енергетика)
 • Екологічне забруднення довкілля
 • Інформаційно-психологічна безпека
 • Тематика більшості наукових досліджень пов'язана з використанням сонячної енергії в системах теплопостачання, з впровадженням нетрадиційних джерел енергії для покращення екологічного стану довкілля, зменшення ризиків при енергопостачанні споживачів та створення умов енергетичної незалежності України.

Інші тематики досліджень:

 • Вивчення екологічного забруднення навколишнього середовища, в т.ч. небезпечних стійких органічних забруднювачів.
 • Проблеми безпеки життєдіяльності: особиста безпека в екстремальних ситуаціях, інформаційно-психологічна безпека.
 • Проблеми безпекових знань у системі вищої технічної освіти.

Вибрані публікації

Опубліковано понад 70 наукових праць (в тому числі 1 монографія, 65 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та понад 20 навчально-методичних праць (серед них 1 навчальний посібник та 4 конспекти лекцій), автор 3 авторських свідоцтв та 2 патентів на винаходи.

Монографія:

 • Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с.

Вибрані публікації:

 • 1. Rise of use effectiveness of solar energy in solar systems. / О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Теорія і практика будівництва. – 2013. – № 756. – С. 315-320.
 • 2. Дацько О. С. Небезпечні стійкі забруднювачі в Україні / О. С. Дацько, А. С. Романів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія: Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – Кам’янець-Подільський, 2012. - С. 187-190.
 • 3. Дацько О. С. Реформа освіти і перспективи викладання курсу безпека життєдіяльності у вузах / О. С. Дацько, А. С. Романів, Н. М. Параняк // Комунальне господарство міст: [наук. техн. зб.] / серія: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Харківський національний університет ім. Бекетова, 2015.– Вип.120 (1).– С. 111-113.
 • 4. Дацько О.С. Безпекові знання у системі технічної освіти / О.С. Дацько, А.С. Романів, Н.М. Параняк // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць ХV-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 р. / Київський авіаційний університет .– К.: "Темпо", 2016.– С. 88 -92.
 • 5. Дацько О. С. Інформаційно-психологічна безпека нації / О. С. Дацько, А. С. Романів // Безпека життєдіяльності в навколишньому і виробничому середовищах: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХНАМГ, 2011. – С. 23-24.


Контакти

 • пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 235,
 • тел.: +38(032)258-27-35.
 • dacko_lp@ukr.net