Данило Ярослав Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Данило Ярослав Ярославович
RTEmagicC danylo 03.jpg.jpg
старший викладач
Дата народження 12 серпня 1959 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів динамічні процеси в механізмах підіймально-транспортних машин.
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Поточне місце роботи Кафедра деталей машин Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Данило Ярослав Ярославович – старший викладач кафедри деталей машин Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 12 серпня 1959 року.

Педагогічний стаж — 26 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія машин і механізмів та підйомно-транспортні машини
 • Деталі машин
 • Теорія машин і механізмів
 • Теоретична та прикладна механіка
 • Прикладна механіка

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — динамічні процеси в механізмах підіймально-транспортних машин.

Вибрані публікації

Автор понад 15 наукових та навчально-методичних публікацій,серед яких 1 технічний довідник.

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Харченко Є.В.,Данило Я.Я., Квашенко О.І. Поперечні коливання несучих конструкцій з рухомими об’єктами // Технічні вісті. — 1996. — № 1(5). — С. 18-21.
 2. Кичма А.О., Данило Я.Я., Гнаткович С.А .Визначення кінематичних характеристик відкритих зубчастих передач із зношеним профілем зубців/ Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 614. — «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Львів. — 2008. — С. 88 — 94.
 3. Іванов В.В., Чумак Н.В., Данило Я.Я.Математична модель циклоїдального зачеплення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів».— 2011. — № 701. — с. 29–34. (каф. тем.)
 4. Нємий С.В., Данило Я.Я. Оцінка технічного стану колісних вузлів автомобіля за параметрами коливань не підресорених мас.Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2011. — № 701. — с.79—83. (каф. тем.)

Тези доповідей

 1. Данило Я.Я.,Павлище В.Т., Віннік В.М. Аналіз вільних коливань механічної системи мостового крану // Тези доповідей 1-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів, 1993. — С. 57.
 2. Харченко Є.В.,Данило Я.Я., Квашенко О.І. Поперечні коливання несучих конструкцій з рухомими об’єктами // Тези доповідей 2-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів, 1995.
 3. Харченко Є.В.,Данило Я.Я. Взаємодія рухомого поїзда з механічною системою мостової конструкції // Тезисы докладов ІX Международной конференции «Проблемы механики железнодорожного транспорта». — Днепропетровск, 1996. — С. 135-136.
 4. Данило Я.Я.Динамічні навантаження в елементах підіймального механізму електричної талі вперіод пуску // Тези доповідей 3-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів, 1997. — С. 69-70.
 5. Данило Я.Я. Аналіз дискретних розрахункових моделей несучої мостової конструкції // Тези доповідей4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів,1999. — С. 42.
 6. Харченко Є.В., Собковскі С., Данило Я.Я. Математичне моделювання перехідних і усталених режимів роботи привідних систем за синхронними двигунами // Тези доповідей 5-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів, 2001. — С. 23-24.
 7. Данило Я.Я.Розрахунок процесів пуску підіймального механізму мостового крана // Тези доповідей 6-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — С. 198.
 8. Сологуб Б.В.,Данило Я.Я. Деякі результати дослідження динаміки канатних механізмів // Тези доповідей 7-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — С. 15.
 9. Данило Я.Я.Поперечні коливання мостової споруди з рухомим об’єктом // Тези доповідей 8-гоМіжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С.19-20.
 10. Кичма А.О.,Данило Я.Я. Моніторинг технічного стану газопроводів з врахуванням напружень уземній корі // Тези доповідей 8-го Міжнародного симпозіуму українськихінженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 170.
 11. Кичма А., Данило Я. Технологія ремонту опорних вузлів трубопроводів на надземних переходах через річки і заболочені ділянки / 1-а Міжнародна науково-технічна конференція«Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій, Львів, 22-24 жовтня 2008 р, КІНПАТРІ ЛТД, 2008, —С. 216 — 218.
 12. Олійник І., Кичма А., Данило Я. Сучасні підходи збереження ефективної роботи газотранспортної системи тривалої експлуатації / Тези доповідей 9-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 216— 217
 13. Демків В., Данило Я., Колянковський М. Дослідження динамічних процесів у буровій установці ваварійних режимах роботи / Тези доповідей 9-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 35.
 14. Данило Я.Я.,Сологуб Б.В. Побудова моделі синтезу підвісних канатних систем. 2-а Міжнародна науково-технічна конференція «Теорія та практика раціонального проектування,виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій», м. Львів, 11 — 13листопада 2010р. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2010. — С. 162-163.
 15. Харченко Є.В,Данило Я.Я. Модальний аналіз механічної системи мостового крана/ Матеріали міжнародної науково — технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвяченої 50-ти річчю ТНТУ та 165 — ти річчю здня народження Івана Пулюя. м. Тернопіль 19-21 травня 2010. — с. 232-233.
 16. Нємий, С. Данило Я.Я. Розрахункові навантаження складових елементів машин на основі статистичного детермінування швидкісних і навантажувальних режимів їх роботи/ Матеріали міжнародної науково — технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій»присвяченої 50-ти річчю ТНТУ та 165 — ти річчю з дня народження Івана Пулюя. м.Тернопіль 19-21 травня 2010. — с. 196-197.
 17. Данило Я.Я. ,Харченко Є.В., Кунта О. Розрахунок вільних і вимушених коливань механічної системи мостового крана. Тези доповідей 10-го міжнар. симпозіуму українських інженер-механіків у Львові, (Львів, 25–27 травня 2011 р.). — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2011. — с. 35 — 36. (каф. тем.)
 18. Сологуб Б., Боженко М., Данило Я. Дослідження роботи тягово-несучих канатів пасажирських крісельних доріг у зоні проміжних опор.Тези доповідей 10-го міжнародного симпозіуму українських інженер-механіків у Львові, (Львів, 25–27 травня 2011 р.). — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2011. — с. 368— 369. (каф. тем.)

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Сферический подшипник скольжения: А.с. 1548543 СССР, МКИ F 16 C11/06 / Ю.Г. Соборов, А.П. Дорошук, Я.Я. Даныло. – № 4423004/31-27; Заявлено13. 05. 88; Опубл.07. 03. 90, Бюл. № 9. – 4 с. ил.

Контакти

вул.Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6–й корпус, кімната 306,

т. +38 (032) 258-21-85

E-mail: dm@lp.edu.ua