Данилович Тарас Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Данилович Тарас Богданович
Danulovuch.png
к.е.н., доцент
Дата народження 11 березня 1969 року.
Галузь наукових інтересів Інвестиційна діяльність регіональних інноваційних структур.

Механізми фінансування інноваційних проектів

Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Стадницький Юрій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Данилович Тарас Богданович — кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 11 березня 1969 року.

2004 рік — кандидат економічних наук, тема дисертації «Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Данилович Тарас Богданович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004. - 175 арк.: рис. - арк. 162-172»

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Стадницький Юрій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Просторова організація бізнесу
 • Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем

Наукова діяльність

 • Формування регіональної інноваційної інфраструктури.
 • Інвестиційна діяльність регіональних інноваційних структур.
 • Механізми фінансування інноваційних проектів

Вибрані публікації

 1. Данилович, Т. Б., Мрихіна, О. Б., Гавриляк, А. С. та Міркунова, Т. І., 2019. Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у контексті сучасного етапу розвитку інноваційної інфраструктури України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2, с. 68-80.
 2. Kozyk V., Danylovych Т., Mrykhina O., Havryliak A., 2019. Research of the formation and development of FabLab as a form of interaction of science and manufacture in Ukraine. TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 1/5(45), 2019 [Електронний ресурс] - Режим оступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/161209.
 3. Селюченко Н.Є., Данилович Т.Б. (2019) Сталий розвиток підприємства як необхідна умова успішного функціонування бізнесу та його взаємозв’язок зі сталим розвитком соціально-економічних систем вищого рівня [Електронний ресурс]/ Н.Є. Селюченко, Т.Б. Данилович // Інфраструктура ринку.-2019.-№29.-Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019.
 4. Наконечна Т.В., Гринів Н.Т., Данилович Т.Б. (2019) Особливості розвитку ринку логістичних послуг України/ Т.В. Наконечна, Н.Т. Гринів, Т.Б. Данилович// Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 24. Частина 2.-2019. С. 139-144.
 5. Данилович Т.Б., Гавриляк А.С., Мельник В.М. (2018) Формування студентських майданчиків комерціалізації бізнес-ідей та формалізації соціальних ініціатив/ Т.Б. Данилович, А.С. Гавриляк, В.М. Мельник// Науковий вісник НЛТУ України. Том 28. Випуск 4.-2018. С. 36-40.
 6. Данилович Т.Б., Мельник В.М., Гавриляк А.С. (2017) Концептуальні підходи до формування регіональних технологічних платформ/ Т.Б. Данилович, В.М. Мельник, А.С. Гавриляк, // Науковий вісник НЛТУ України. Том 27. Випуск 2.-2017. С. 155-159.
 7. Стадницький Ю. І., Данилович Т.Б., Музиченко-Козловська О.В, Войцеховська В.В., Симак А.В., Висоцький А.Л., Стадницька Ю.Ю. Просторова організація економічних систем: монографія/Ю.І. Стадницький, Т.Б. Данилович, О.В Музиченко -Козловська. -Львів:Новий Світ-2000, 2013. – 274 с.
 8. Данилович Т.Б., Мельник В.М., Гавриляк А.С. Передумови входження України у європейські інноваційні технологічні платформи// Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». – Львів: 2013. – С. 46-47.
 9. Данилович Т.Б., Мельник В.М., Гавриляк А.С. Концептуальні підходи до формування західноукраїнської технологічної платформи// Тези доповідей IІI міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор- нові виклики та можливості, Львів, НУ ”Львівська політехніка”, 14-16 травня 2015 р. С.110-111.
 10. Економіка і управління підприємством: конспект лекцій з дисципліни «Економіка і управління підприємством» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Будівництво» спеціалізації «Економіка підприємства») усіх форм навчання / Укл. А.С. Гавриляк, О.Я. Загорецька., Мельник В.М., Данилович Т.Б., Товкан О.Е. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. – 159 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: taras.b.danylovych@lpnu.ua