Гурський Володимир Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гурський Володимир Миколайович
Gurskii.jpg
Дата народження 15 червня 1980 року
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 23 квітня 2019 року

Гурський Володимир Миколайович - д-р техн. наук, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 15 червня 1980 року. в м. Калуші Івано-Франківської області.

Освіта

 • У 1995 році закінчив середню школу № 6 м. Калуша.
 • З 1995 по 1999 р. навчався у Калуському хіміко-технологічному технікумі та здобув кваліфікацію техніка-механіка за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості».
 • З 1999 по 2004 рік навчався у Національному університеті «Львівська політехніка», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Машини і технологія пакування» та здобув кваліфікацію магістра з інженерної механіки.
 • У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Обґрунтування структури і конструктивних параметрів вібраційних синфазних машин з електромагнітним приводом та складним рухом робочого органа» за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство (науковий керівник – к.т.н., професор Гаврильченко Олександр Віталійович ).
 • У 2018 році захистив докторську дисертацію за темою «Синтез нелінійних полічастотних вібраційних машин з резонансними режимами роботи» за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство (науковий консультант – д-р техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Кузьо Ігор Володимирович ).

Навчальна робота

 • Автоматизоване проектування технологічного обладнання.
 • Промислова робототехніка.
 • Проектування робототехнічних систем.
 • Системи 3D-моделювання.
 • Інтелектуальна власність.

Наукові інтереси

 • Динаміка та синтез вібра­ційних систем.
 • Проектування технологічного обладнання.

Публікації

 • Понад 70 наукових публікацій, зокрема 1 одноосібна монографія, 8 патентів України, з них 1 на винахід.

Вибрані публікації

 • Гурський В. М. Багатокритеріальний аналіз і синтез нелінійних резонансних вібраційних машин : монографія / В. М. Гурський. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 308 с.
 • Gursky V., Lanets O. Modernization of high frequency vibratory table with an electromagnetic drive: theoretical principle and modeling, Mathematical Models in Engineering, 2015, Vol. 1, No. 2, 34-42.
 • Gursky, Volodymyr; Kuzio, Igor; Dynamic Analysis of a Rod Vibro-impact System with Intermediate Supports,Acta mechanica et automatica, Vol. 12, No. 2, 2018.
 • Gursky, Volodymyr; Kuzio, Igor; Korendiy, Vitaliy; Optimal Synthesis and Implementation of Resonant Vibratory Systems, Universal Journal of Mechanical Engineering, Vol. 6, No. 2, 2018, 38-46.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 28.

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54, +38 (032) 258-21-08, +38 (032)258-26-42.

vol.gursky@gmail.com