Гурська Олена Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гурська Олена Миколаївна
0000-00-00IMG 0109.jpg
асистент
Дата народження 6 вересня 1986 року
Місце народження м. Новий Розділ
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2009 р.
Галузь наукових інтересів Фінансова звітність об’еднань підприємств
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Гурська Олена Миколаївна — асистент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 6 вересня 1986 року

Освіта: 2003р. закінчила Новороздільську гімназію;

2003-2008рр. — Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою.

Досвід роботи: 2008-2009рр. — головний бухгалтер ТзОВ «Сіті Сек’юріті Україна» та ГО «Інститут міжнародного права та євроінтеграції».

З 2009р. — асистент кафедри обліку та аналізу.

2008 р. — участь у науковій конференції «Захист інформації», м. Кишинів, Молдова.

10/2012 – 12/2012 – ТзОВ «БЕСТ». Курс навчання з експлуатації системи електронного документообігу «М.Е.Док» та ведення електронного документообгу

Впевнений користувач ПК, інтернет, Microsoft Office, Клієнт-Банк. Загальні навики роботи з 1С.

Хобі: захоплюється гірським туризмом, пам’ятками архітектури, читанням художньої літератури, музикою, історією Львова.

Викладацька діяльність

Дисципліни, які викладає (практичні):

  • Звітність підприємств,
  • Організація і методика аудиту,
  • Фінансовий облік ІІ,
  • Облік і аудит,
  • Судово-бухгалтерська експертиза.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Фінансова звітність об’еднань підприємств

Вибрані публікації

Опубліковано 9 наукових праць. У співавторстві підготувала 6 методичних рекомендацій з дисциплін «Звітність підприємства» та «Фінансовий облік ІІ». У 2013 році брала участь у LIII International research and Practice Conference «Social Processes regulation in the context of economics, law and management»/ II Stage of the championship in economics, management and furidical sciences у Лондоні.

  1. Використання елементів корпоративного та персонального податкового ме­неджменту в сучасних умовах / О. М. Гурська // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 15­16 квіт. 2010 р. : до 50-річчя Терноп. нац. екон. ун-ту / Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2010. -С. 65-67. — Бібліогр.: 4 назви.
  2. Основи автоматизації розрахунків за податками та платежами на підприємстві / О. М. Гурська // Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації : тези доп. наук.-практ. конф., 18 лют. 2010 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2010. — С. 67-70. — Бібліогр.: 1 назва.
  3. Податковий менеджмент — механізм покращення управління підприємством / О. М. Гурська // Екон. науки. Сер. «Облік і фінанси» : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. -Луцьк, 2010. — Вип. 7 (25), ч. 1. — С. 395-400. — Бібліогр.: 7 назв.
  4. Податковий менеджмент підприємства як інструмент оптимізації діяльності суб’єкта господарювання / О. М. Гурська // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 квіт. 2010 р., Ужгород / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т» [та ін.]. — Ужгород, 2010. — С. 69-70. — Бібліогр.: 2 назви.
  5. Contrastive analysis of semantic structures of the names of animals in the English and the Ukrainian languages / M. Ishchuk, O. Gurska // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — C. 179-181. -Bibliogr.: 9 titles.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net