Гурей Ігор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гурей Ігор Володимирович
Гурей.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 27 квітня 1957 р. р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»
Галузь наукових інтересів – Поверхневе зміцнення машин технологічними методами з використанням висококонцентрованих джерел енергії;

– Керування властивостями поверхневих шарів деталей машин при зміцненні.

– Дослідження довговічності деталей машин при зношуванні, втомному навантаженні.

Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пашечко Михайло Іванович
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра технології машинобудування, Інститут інженерної механіки та транспорту
Почесні звання лауреат Республіканської премії ім.М.Островського в галузі науки, техніки і виробництва

Гурей Ігор Володимирович - доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», академік Національної академії наук вищої освіти України.

Загальна інформація

Народився 27 квітня 1957 року у м. Львові.

Освіта:

У 1979 р.закінчив з відзнакою механіко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і отримав фах інженера-механіка.

У 1989 р. на спеціалізованій вченій раді при Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення ефективності фрикційного зміцнення сталі з допомогою технологічних середовищ» (науковий керівник д.т.н., проф. Бабей Ю.І.).

У 1995 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі «Верстатів та інструментів».

У 2002 р. на спеціалізованій вченій раді при Одеському національному політехнічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей виробів параметрами імпульсної фрикційної обробки».

Науковий консультант доктор технічних наук, професор Пашечко Михайло Іванович

У 2005 р. отримав вчену ступінь професора.

Професійна діяльність:

З 1979р. до 1991 р. працював у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника.

У складі авторського колективу за роботу «Розробка методів, створення і впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання» удостоєний звання лауреата Республіканської премії ім. М. Островського в галузі науки, техніки і виробництва за 1986 р.

У 1991 р. перейшов на роботу у Тернопільський приладобудівний інститут на посаду доцента кафедри «Верстатів та інструментів».

З 1996 р. до 1999 р. був заступником декана механіко-технологічного факультету.

У 2003 р. призначений завідувачем кафедри «Верстатно-інструментальних систем автоматизованого виробництва», де працював до 2007 р.

У 2007 р. перейшов на роботу до Національного університету «Львівська політехніка» на кафедру «Технологія машинобудування».

Під його керівництвом захистився 1 кандидат технічних наук. Був офіційним опонентом на захистах 3-х докторських та 15-и кандидатських дисертаційних робіт. Підготував більше 90 відгуків на автореферати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук. Є членом спеціалізованих вчених рад Д 35.052.06 при Національному університеті «Львівська політехніка» (заступник голови) та К 58.052.03 при Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя. Член редколегії наукових збірників: «Вісник Національному університеті «Львівська політехніка»» та «Українського журналу із машинобудування і матеріалознавства / Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Material Science».


Перелік навчальних курсів

 • «Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів», «Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва», «Наукові дослідження в технології машинобудування» та інші.в

Наукові інтереси:

 • Поверхневе зміцнення машин технологічними методами з використанням висококонцентрованих джерел енергії;
 • Керування властивостями поверхневих шарів деталей машин при зміцненні.
 • Дослідження довговічності деталей машин при зношуванні, втомному навантаженні.

Вибрані публікації

Автор більше 140 наукових публікацій у провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях, зокрема, 11 статей, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, 12 статей, у міжнародних закордонних рецензованих виданнях, 2 авторських свідоцтва, 3 патентів та 2 свідоцтв на авторський твір. Приймав участь у роботі всеукраїнських, міжнародних та закордонних науково-технічних конференціях та симпозіумах. Був організатором, членом організаційного і програмного комітету ряду міжнародних конференцій. Для забезпечення викладання дисциплін підготовлено і видано більше 40 навчально-методичних праць, у тому числі 2 навчальні посібники (один з них виданий англійською мовою).

Серед них:

 1. Бурек Я., Гурей І.В., Стоцько З.А. Верстатне обладнання : Навчальний посібник, Львів, НУ «ЛП». - 2014, 168 с.
 2. Hurey I., Gurey V., Korendiy V. Metalworking machinery (Металообробні верстати) : Tutorial : Lviv, Spolom, 2019. – 166 p.
 3. Hurey I., Gurey V. The Effect of the Hardened Nanocrystalline Surface Layer on Durability of Guideways - Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advanced Manufacturing Processes. - 2020. - P. 63-72.
 4. Hurey I., Gurey V. Influence of Surface Hardened Nanocrystalline Layers on the Resistance of Contact Fatigue Destruction. - Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. - 2020. - P. 483-491.
 5. Hurey I., Gurey V., Hurey T. Wear Resistance of Hardened Nanocrystal-line Structures in the Course of Friction of Steel-Grey Cast Iron Pair in Oil-Abrasive Medium Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE-2019. – 2019. – Р. 572–580.
 6. Hurey I., Hurey T., Gurey V. The effect of nanocrystalline layers on the wear resistance of grey cast iron during friction in an oil-abrasive medium. - Tribologia. - 2018, № 6. - Р. 37-42.
 7. Broshchak I., Lutsiv I., Hurey I., Sharyk V. Qualimetric indexes determination of adaptive type limited mechanisms for material machining. - Advances in manufacturing science and technology. - 2015, Vol. 39, N 1. - P. 71-86.
 8. Hurey I., Gurey V. Wpływ szlifowania ściernicą z diamentu i CBN na trwałość stali 1H12N2MVFBA. - Mechanik. - 2015, N 8-9. - S. 132-134.
 9. Hurey I., Gurey V., Dmyterko P., Babiarz R. The research in to components of friction force tool part during friction hardening of plate steel faces . - Advances in manufacturing science and technology. - 2014, N 3. - P. 56-64.
 10. Hurey I., Broshchak I., Lutsiv I. Application of modular programming to characterize of functional features of the limited mechanisms of coupling. - Advances in manufacturing science and technology. - 2014, N 3. - P. 33-43.
 11. Гурей І.В., Гурей В.І. Теоретичне визначення термонапруженого стану під час фрикційного зміцнення . - Сучасні технології в машинобудуванні. Збірник наукових праць. Вип. 11. – Харків НТУ «ХПІ». - 2016. – С. 42-48.
 12. Гурей І.В., Гурей В.І., Дмитерко П.Р. Вплив нанокристалічного зміцненого шару на зносостійкість сірого чавуну при терті з граничним мащенням. - Сучасні технології в машинобудуванні. - 2014, Вип. 9. - С. 23-32
 13. Гурей І.В., Гурей В.І. Автоматизований розрахунок комплекту мітчиків для нарізання різі. - Вісник НУ «ЛП» Серія “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”. - 2013, Вип. 760. - С. 8-13.
 14. Гурей І.В., Гурей Т.А.Математичне моделювання взаємозв’язку параметрів якості поверхневого шару з режимами фрикційного зміцнення. - Вісник СевНТУ. Збірник наукових праць. Серія Машиноприладобудування та транспорт. - 2012, Вип. 128/2012. - С. 54-59.
 15. Гурей І.В. Вплив водню на характеристики поверхневого шару при фрикційному обробленні. - Вісник ТДТУ. - 2005, № 1. - С. 35-40.
 16. Гурей И.В. Поверхностное упрочнение деталей технологического оснащения. - Мир техники и технологий. - 2005, №2 (39). - С. 14-15.
 17. Гурей І.В., Кирилів В.І., Бесараб А.І. Ерозійна тривкості сталі 40Х після механоімпульсної обробки. - Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2004, № 2. - С. 120-124.
 18. Гурей І.В. Особливості використання перервних кругів при фрикційному зміцненні деталей. - Проблеми техніки. - 2004, № 2. - С. 28-36.
 19. Гурей И.В., Пашечко М.И. Электрохимические характеристики вторичных структур при трении углеродистых сталей после фрикционного упрочнения. - Трение и износ. - 2000, Т. 21, № 2. - С. 192-196.
 20. Патент 134389 Україна, МПК В24В 7/00. Інструмент для формування нанокристалічних зміцнених поверхневих шарів деталей машин / Гурей І.В., Гурей В.І., Гурей Т.А., Кирилів В.І. - Бюл. 9, 2019.
 21. Патент 75804 Україна, МПК В24В 39/00. Інструмент для отримання наноструктурних поверхневих шарів деталей машин / Гурей І.В., Гурей В.І., Кирилів В.І.. - Бюл. 23, 2012.


Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 53 ,

тел. +38 (032) 258-25-01

E-mail - ihor.hurey@gmail.com