Гуменюк Віталій Віталійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гуменюк Віталій Віталійович
9gumenjuk.jpg
к.е.н., доцент
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка; Рівненський державний технічний університет
Дата закінчення 1999 р.; 2002р.
Спеціальність «Правознавство»; Облік та аудит
Галузь наукових інтересів «Державне регулювання економіки, підприємницькі відносини, легалізація («детінізація») підприємництва»
Кваліфікаційний рівень Спеціаліст - юрист; Спеціаліст -економіст
Науковий ступінь К.е.н.
Науковий керівник Поплавська Жанна Василівна
Дата присвоєння н.с. 2016
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти , Національний університет «Львівська політехніка»

Гуменюк Віталій Віталійович — к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості:

Освіта:

1994 — 1999р. Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, спеціальність Правознавство (присвоєно кваліфікацію спеціаліста - юрист).

2000 — 2002 р. Рівненський державний технічний університет, спеціальність Облік і аудит (присвоєно кваліфікацію спеціаліста - економіст).


Професійна діяльність:

Працював на Львівській товарній біржі, Інвестиційній компанії ЗАТ «Галицькі інвестиції», Управлінні служби безпеки України у Львівській області.

З червня 2005 року і по цей час працює на керівних посадах в ТзОВ «Юридично-інвестиційна компанія «Правосвіт».

З вересня 2005 року і до тепер працює на посаді асистента кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Навчальна робота:

Дисципліни, які викладає:

  • «Макроекономіка»,
  • «Політекономія»,
  • «Конкурентне право та податкове регулювання економіки»,
  • «Захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності»,
  • «Зобов’язальні відносини в підприємницькій діяльності».

Науковоj-дослідна робота:

Наукові інтереси: Державне регулювання економіки, місцеве самоврядування, підприємницькі відносини, легалізація («детінізація») підприємництва.

Захищена дисертація "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРИХОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Науковий керівник: Поплавська Жанна Василівна доктор економічних наук, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Результати дисертації впроваджено в роботі: комітету Верховної ради України з питань промислової політики та підприємництва; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Львівської обласної ради.

Участь у держбюджетній роботі: держбюджетна тема Львівського національного університету ім. І. Франка «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер державної реєстрації 0113U000590).

Основні публікації за останні 5 років

Опубліковано 22 наукових праць, з яких: особисто автору належать 7, у фахових виданнях України – 4, у закордонних виданнях - 3; у журналах внесених в міжнародні науково-метричні бази - 6, одна колективна іноземна монографія.

Останні публікації:

  1. Монографія "Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu" [Monografia naukowa]. - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, Polska, 2015. -275p. Том1 / Гуменюк В.В. «Результативность механизма легализации предпринимательства». – С. 119-132.

Праці у закордонних наукових фахових журналах, які внесено до міжнародних наукометричних баз даних:

1. Popławska Ż., Humenyuk V., Seniv L., Wpływ państwowych regulacji biznesu na wielkość szarej strefy, „Ekonomia i Zarządzanie” 2018, t. 10(46), nr 2, http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.2-5.(Міжнародні науково-метричні бази:EBSCO Publishing, BazEkon, BazHum, BazTech, Baza AGRO, Wirtualna Biblioteka Nauki ICM UW, ICI Journals Master List (Index Copernicus (IC).

2. Ilychok, B., Gumenyuk, V., Poplavska, Z., & Pushak, H. (2017). Exchange rate problems as an indicator of problems in governing the national economy. Annals of Marketing Management & Economics, 3(2). Pobrano z https://js.wne.sggw.pl/index.php/amme/article/view/708 (Міжнародні науково-метричні бази:ARIANTA, BazEkon, CEON Biblioteka Nauki, Index Copernicus Journal Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa)

Праці у наукових фахових журналах України, які внесено до міжнародних наукометричних баз даних:

1. Гуменюк В. В. Систематизація та удосконалення вимірювання тіньової економіки / В. В. Гуменюк, Л. А. Cенів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 24(1). - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%281%29__27(Міжнародна науково-метрична база: Index Copernicus).

2. Гуменюк В. В., Перегуда Р. І. Формування фінансово й організаційно спроможних органів місцевого самоврядування в Україні // Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – C. 156–163. ( Міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії і пошукові системи: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Соціонет (Росія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академия Google (США), Research Bible (Японія)).

3. Гуменюк В. В. Проблеми визначення поняття та ознак підприємництва як об'єкта державного регулювання легалізації (детінізації) економіки / В. В. Гуменюк, О. І. Тревого // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 39(1). - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ bses_2019_39(1)__5.(Міжнародна науково-метрична база: Index Copernicus).

4. Гуменюк В. В. «Определение причин существования нелегального (теневого) предпринимательства» / Віталій Віталійович Гуменюк // Науковий журнал «Бізнес інформ». – 2015. – №7. – С. 160-165. ( Міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії і пошукові системи: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Соціонет (Росія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академия Google (США), Research Bible (Японія)).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська)

E-mail: vit_1976@ukr.net