Гулай Богдан Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гулай Богдан Іванович
Gulai.jpg
Дата народження 25 березня 1986 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Підвищення ефективності роботи радіального вентилятора у вентиляційній системі
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент ЖУКОВСЬКИЙ Стефан Семенович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Гулай Богдан Іванович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

 • Будівельна теплофізика
 • Проектування систем вентиляції

Тема дисертації

Підвищення ефективності вентиляційних систем вирівнюванням нагнітального потоку радіального вентилятора [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Гулай Богдан Іванович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 195 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 173-187.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент ЖУКОВСЬКИЙ Стефан Семенович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Сфера наукових інтересів

 • Підвищення ефективності роботи радіального вентилятора у вентиляційній системі

Публікації

 1. Теплогазопостачання та вентиляція [Текст] :навч. посіб. / Возняк О. Т., Савченко О. О., Миронюк Х. В. [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 276 с. — ISBN978-617-607-436-6
 2. Підвищення тиску в вентиляційній системі вирівнюванням нагнітального потоку радіального вентилятора / Б. І. Гулай, С. С. Жуковський, О. Т. Возняк // Вісн. НУ «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація». — Львів : Вид — во НУ «Львівська політехніка», 2011. — № 697. — С. 81-86.
 3. Ventilation system consumption airflow increase by leveling radial fan injection flow / S. S. Zhykovskui, B. I. Gulai, O. M. Dovbush // Маter. of XIII International Scientific Conference Košice, Lviv and Rzeszów, September, 7th — 9th 2011.
 4. Патент 50252 Україна, МПК (2009) F24 F 7/06. Гнучка вставка / С. С. Жуковський, Б. І. Гулай; заявник і патентовласник НУ "Львівська політехніка«.- u200913719; заявл. 28.12.2009; опубл. 10.06.2010. Бюл. № 11.
 5. Патент 50529 Україна, МПК (2009) F24 F 7/06. Вентиляційна система / С. С. Жуковський, Б. І. Гулай; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка» .- u200913714; заявл. 28.12.2009; опубл. 25.05.2010. Бюл. № 10.
 6. Патент 63131 Україна, МПК (2009) F24 F 13/08. Напрямна пластина / С. С. Жуковський, Б. І. Гулай; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка» .- u201103516; заявл. 24.03.2011; опубл. 26.09.2011. Бюл. № 18.
 7. Патент 63412 Україна, МПК (2006.01) F24 F 7/06. Вентиляційна система / С. С. Жуковський, Б. І. Гулай; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка» .- u201102640; заявл. 09.03.2011; опубл. 10.10.2011. Бюл. № 19.
 8. Вплив взаєморозміщення гнучкої вставки та дифузора на нагнітальний повітряний потік радіального вентилятора та підвищення ефективності роботи вентиляційної системи / Б. І. Гулай, С. С.Жуковський // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2010. - С. 65-70. - (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 677).-Бібліогр.: 4 назви.
 9. Вплив розташованих після радіального вентилятора елементів на роботу вентиляційної системи / С. С. Жуковський, Б. І.Гулай // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я.Бліхарський. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. - С. 185-188.- (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). - Бібліогр.: 8 назв.
 10. Дослідження нагнітального повітряного потоку радіального вентилятора при застосуванні типової гнучкої вставки і дифузора та горизонтальної гнучкої вставки та повітропроводу / Б. І.Гулай, С. С. Жуковський // Екологічні проблеми природоко­ристування та ефективне енергозбереження : міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ.,27-29 квіт. 2010 р., Київ : зб. тез. доп. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. [таін.]. - К. : КНУБА, 2010. - С. 32-34.
 11. Підвищення ефективності роботи радіального вентилятора у вентиляційній системі / Б. І. Гулай // Наук. вісн. :зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2010. - Вип. 20.4. -С. 93-97. - Бібліогр.: 7 назв.
 12. Підвищення тиску у вентиляційній системі вирівнюванням нагнітального потоку радіального вентилятора / Б. Гулай,С. Жуковський, Я. Шевчук // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна,Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010.- С. 124-125.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-ий навч. корпус, кімн. 405

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27-0