Гузій Іванна Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гузій Іванна Степанівна
IMG 0280.jpeg
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, Кафедра педагогіки та інноваційної освіти

Гузій Іванна Степанівна — доктор філософії, старший викладач кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

2005 р. -2010 р. - Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. «Документознавство та інформаційна діяльність »

З 2016 р. аспірант Національного університету «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра педагогіки та соціального управління. Спеціальність - 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Основні курси:

 • Педагогіка
 • Педагогіка і методика викладання у вищій школі
 • Вступ до спеціальності
 • Педагогіка вищої школи
 • Інформаційно-комунікаційні технології та дидактичні засоби навчання
 • Комп’ютерні технології в навчальному процесі
 • Андрагоніка


Наукове дослідження

«Інтегративний підхід до підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи»

Вибрані публікації

Авторка понад 40 наукових праць. Серед них: Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз

 1. Гузій, І. С. (2017). Роль соціального партнерства у формуванні конкурентоздатного педагога професійного навчання. Вісник Черкаського університету, серія «Педагогічні науки», 6, 50–55.
 2. Гузій, І. С. (2018). Інтегративний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Нова педагогічна думка, 1(93), 40–42.
 3. Гузій, І. С. (2018). Концептуальні засади інтегративного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Педагогічний альманах, 37, 147–152.
 4. Гузій, І. С. (2017). Структурно-змістовні характеристики конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання. Молодий вчений, 1(41), 385–389.
 5. Гузій, І. С. (2018). Напрями використання інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Молодий вчений, 3(55), 76–79.

Публікації у наукових фахових виданнях України

 1. Гузій, І. С. (2016). Конкурентоздатність майбутнього педагога професійного навчання  : теоретичний аспект. Обрії, 2(43), 69–73.
 2. Гузій, І. С. (2017). Особливості формування конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання в умовах соціального партнерства. Обрії, 1(44), 82–85.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Дольнікова, Л. В., Рузяк, Т. І., & Гузій І. С. (2019). Формування конкурентоздатності майбутніх фахівців: культурологічний аспект. Хуманитарни Балкански изследвания, Т. 1, 2(4), 12–15. (авторський внесок: виявлення специфіки формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з перспективи культурологічного підходу).

Публікації у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection

 1. Kryshtanovych, M., Kryshtanovych, S., Stechkevych, O., Ivanytska, O., & Huzii, I. (2020). Prospects for the Development of Inclusive Education using Scientific and Mentoring Methods under the Conditions of Post-Pandemic Society. Postmodern Openings, 11(2), 73-88. https://doi.org/10.18662/po/11.2/160.Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220 Тел.: +38 (032) 258-26-23 E-mail: ivanna05071987@ukr.net