Гудз Густав Стефанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гудз Густав Степанович
Гудз.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 20.11.1938 р.
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1960 р.
Спеціальність Експлуатація автомобільного транспорту
Галузь наукових інтересів Дослідження надійності фрикційних вузлів автотранспортних засобів
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Гудз Густав Степанович — український науковець, інженер-механік, доктор технічних наук, професор Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 20 листопада 1938 року у м. Львові.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту» (1960 р.).

Захистив кандидатську дисертаційну роботу в ЛПІ (1971 р.), докторську дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Харківського державного технічного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (1998 р.).

З 1960 р. до 1964 р. — інженер підприємств автомобільного транспорту, військової частини.

З 1965 р. до 1968 р. — аспірант кафедри автомобілів ЛПІ,

з 1968 р. — асистент, старший викладач,

з 1976 р. — доцент,

з 1999 р. — професор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки .

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Новітні автомобільні системи та прогнозування розвитку галузі
 • Технологія виробничих процесів на авторемонтних підприємствах

Наукові інтереси

 • Дослідження надійності та темпе­ратур­них режимів фрикційних вузлів АТЗ методами фізичного та математичного моделювання

Вибрані публікації

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій.

Монографії та навчальні посібники

 1. Генбом Б. Б., Гудз Г. С., Демьянюк В. А., Кизман А. М., Кобылянский В.Н. Вопросы динамики торможения и теории рабочих процессов тормозных систем автомобилей: Монография. — Львов: ИО Вища школа, 1974. — 234с.
 2. Гудз Г.С.Температурные режимы фрикционных узлов автотранспортных средств: Монография. — Харьков: РИО ХГАДТУ, 1997. — 139 с.ISBN5-7763-0108-4
 3. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коляса О. Л., Яворський Я. П. Г93 Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань: Монографія. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 128 с.ISВN978-966-397-052-9
 4. Гудз Г. С. Комплексна оцінка теплонавантаженості дискових гальм автобусів на тривалих режимах роботи: монографія / Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, О. Р. Клипко. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2017. – 123 c.
 5. Гудз Г. С. Причинно-наслідковий зв'язок між ремонтом циліндрів та температурним режимом автомобільного двигуна: монографія / Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, О. Й. Коцюмбас. – Львів: Сполом, 2019. – 120 c.
 6. Гудз Г. С. Тепловий розрахунок дискових гальм автомобілів на циклічних режимах роботи: монографія / Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, І. Я. Захара. – Львів: Вид-во "Галич-прес", 2018. – 100 c.

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Дацюк О. Р. Визначення втомної міцності поздовжніх балок автомобільних рам під час циклічних навантажень // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 97–99.
 2. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Визначення термоміцності гільз циліндрів ДВЗ внаслідок їх ремонту // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження А.Б.Гредескул (Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 20-21 жовтня 2016 року). – 2016. – С. 236–238.
 3. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Дацюк О. Р. Вплив деструктивних чинників на стабільність барабанних гальмових механізмів автомобілів // LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (Київ, 18 травня 2017 р.). – 2017. – С. 67.
 4. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Вплив збільшення діаметру циліндрів ДВЗ на експлуатаційні властивості автомобіля // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету : тези доповідей (Київ, 15–17 травня 2019 р.). – 2019. – C. 62.
 5. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Осташук М. М. Вплив зміни розмірів циліндрів двз на розгонні властивості автомобіля // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 65–67.
 6. Гудз Г. С., Віннік В. М., Коцюмбас О. Й. Вплив ремонтних дій з гільзами циліндрів ДВЗ на показники їх термостабілізації та міцності // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 2016 р.). – 2016. – С. 35.
 7. Гудз Г. С., Борис М. М., Захара І. Я. Вплив стуктури монтажу фрикціонів на надійність ГМП автонавантажувача // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 2016 р.). – 2016. – С. 35–36.
 8. Гудз Г. С., Підгородецький Я., Шевченко Н. О. Моделювання потенційних можливостей ефективності роботи транспортного засобу з нелінійною системою підресорювання // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 99–100.
 9. Гудз Г. С., Підгородецький Я. І., Шевченко Н. В. Особливості моделювання вертикальних коливань дорожнього транспортного засобу з нелінійною характеристикою підвіски // LXXIII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, Київ, 17–18 травня 2017 р. : тези доповідей. – 2017. – С. 67.
 10. Гудз Г. С., Коляса А. О. Принципи побудови теплової моделі автомобільного зчеплення // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : тези доповідей Другої всеукраїнської науково-практична конференції (Львів, 17-18 березня 2016 р.). – 2016. – С. 57–58.
 11. Гудз Г. С., Коляса О. Л., Коцюмбас О. Й., Олексюк В. Р. Принципи структурної оцінки ремонтоздатності пневмопідвіски автобуса // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 22–23 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 89–91.
 12. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Коляса А. О. Системологічна оцінка температурного режиму фрикційних вузлів трансмісії автонавантажувача // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 98–99.
 13. Гудз Г. С., Герис М. І., Осташук М. М., Коцюмбас О. Й. Системологічний підхід до вивчення властивостей насталених поверхонь деталей // Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей – виклики часу та перспективи. Аспекти формування освітньої діяльності у вищих учбових закладах на території України : матеріали науково-методичних конференції (Харків, 21–23 березня 2017 р.). – 2017. – С. 26–27.
 14. Гудз Г. С., Коцюмбас О. Й., Коляса А. О. Теплова модель автомобільного зчеплення з двомасовим маховиком // LXXIII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, Київ, 17–18 травня 2017 р. : тези доповідей. – 2017. – С. 67.

Навчально-методичні публікації

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 106 (1-ий поверх), 79013
Тел: +38 (032) 258 21-71
E-mail: bkindr@polynet.lviv.ua,
ggudz@polynet.lviv.ua,
hustav.s.hudz@lpnu.ua