Гудзь Ольга Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гудзь Ольга Ігорівна
Gydz1.jpg
Дата народження 11 січня 1983 р.
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Галузь наукових інтересів життєвий цикл продукції і підприємства, стратегії розвитку підприємства
Науковий ступінь к.е.н. (ДК025302)
Науковий керівник д.е.н., проф. Скворцов І.Б.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка підприємства»,
кваліфікація магістра з економіки і підприємництва, 2005 р.

Професійна діяльність

09.2017-теп.час - Національний університет "Львівська політехніка", доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
09.2014-06.2017 - Національний університет "Львівська політехніка", старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій
09.2005-06.2014 - Національний університет "Львівська політехніка", асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Проектний аналіз», «Планування і контроль на підприємстві»

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Планування діяльності машинобудівного підприємства на засадах формування життєвого циклу продукції» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2014 р.


Участь у госпдоговорах

«Розробка системи управління витратами на ВАТ «Конвеєр» (номер державної реєстрації 0108U007878), 2008 р.


Почесні звання та нагороди

Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», 2014 р., 2015 р.


Підвищення кваліфікації

2009-2010 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка».
2009 – стажування у Львівському обласному кооперативному об’єднанні «Львівоблагропромбуд».
2014-2015 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка».
2014 – стажування у Львівському обласному кооперативному об’єднанні «Львівоблагропромбуд».
2018-2019 - навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка».
2019 - підвищення кваліфікації (стажування) у Львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

1. Економіка підприємства: навч. посібник / В.В. Козик, О.Ю. Ємельянов, О.Я. Загорецька [та ін.]. – Львів: Вид-во «Простір-М», 2017. – 406 с.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

Представлено перелік публікацій за останні 5 років.
1. Гудзь О.І. Управління дебіторською заборгованістю відповідно до етапу життєвого циклу підприємства [Електронний ресурс] / О.І. Гудзь, О.Б. Мусійовська // Економіка та суспільство: – 2017. – Вип. 8. – С.231-235. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-8/15-stati-8/700-gudz-o-i-musijovska-o-b. (База даних: Index Copernicus).
2. Гудзь О.І. Обґрунтування фінансової конкурентоспроможності підприємства як основи формування фінансової стратегії [Електронний ресурс] / О.І. Гудзь, Н.Я. Яневич // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 16. – С.291-296. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (База даних: Index Copernicus).
3. Гудзь О.І. Формування фінансової стратегії підприємства / О.І. Гудзь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 24. – Част. 1. – С.107-110. (База даних: Index Copernicus).
4. Гудзь О.І. Методичний підхід до обґрунтування стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О.І. Гудзь, О.Б. Мусійовська //Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С.334-340. – Режим доступу:http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3918-gudz-o-i-musijovska-o-b-metodichnij-pidkhid-do-obgruntuvannya-strategiji-rozvitku-pidpriemstva. (База даних: Index Copernicus).
5. Гудзь О.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація [Електронний ресурс] / О.І. Гудзь // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 18. – С.346-352. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-18. (База даних: Index Copernicus).
6. Гудзь О.І. Оцінювання рівня розвитку підприємства (на прикладі ПрАТ «Львівський жиркомбінат») [Електронний ресурс] / О.І. Гудзь, О.Б. Мусійовська // Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – C.138-144. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018. (База даних: Index Copernicus).
7. Гудзь О. І. Формування маркетингової стратегії на підставі узгодження життєвих циклів підприємства та продукції. Інфраструктура ринку. 2019. №35. С.180-187. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019. (База даних: Index Copernicus).
8. Гудзь О. І. Аналізування збутової стратегії підприємства-дилера (на прикладі ТзОВ «Ілта Львів»). Молодий вчений. 2019. №9 (73). С.446-454. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/96.pdf. (База даних: Index Copernicus).
9. Гудзь О. І., Мусійовська О.Б. Аналізування маркетингової діяльності підприємства у контексті товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики (на прикладі ПрАТ «Львівський холодокомбінат»). Молодий вчений. 2020. №2 (78). С.315-323. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/68.pdf. (База даних: Index Copernicus, Scholar Google, OAJI, Research Bible).
10. Гудзь О. І., Мусійовська О.Б. Дослідження основних положень брендингу у контексті маркетингової діяльності підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. №40. С.164-170. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/40_2020_ukr/31.pdf. (База даних: Index Copernicus).
11. Гудзь О.І., Панченко А.В. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства за матеріалами системи Prozorro (на прикладі ТОВ «Акваполімер інжиніринг»). Економічний простір: збірник наукових праць. 2020. №154. С.98-103. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/. (База даних: Index Copernicus, Google Scholar).
12. Гудзь О.І., Дорожинська М.О. Суб’єкти брендингу (на прикладі ПрАТ «Львівський холодокомбінат»). Інфраструктура ринку. 2021. №52. С.77-82. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/15.pdf (База даних: Index Copernicus, Google Scholar)./


Публікації у фахових виданнях

1. Гудзь О.І. Теоретико-методичні засади оцінювання потреби в соціальних інвестиціях на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О.І. Гудзь, Н.Я. Яневич // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 2 (07). – С.175-180. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/34.pdf.
2. Гудзь О.І. Інноваційна сприйнятливість та інноваційна здатність у процесі формування інноваційної політики підприємства / О.Б. Мусійовська, О.І. Гудзь // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 18. – С.83-88.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Olha.I.Hudz@lpnu.ua