Губар Юрій Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Губар Юрій Петрович
3.Gubar.JPG
д.т.н, доцент
Дата народження 12 вересня 1969 року.
Місце народження м.Турка, Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Астрономогеодезія».
Галузь наукових інтересів Оцінка нерухомості, землеустрій, кадастр, геодезія
Кваліфікаційний рівень інженер-геодезист
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра кадастру територій, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання
1. З нагоди 165-річчя створення НУ "Львівська політехніка" нагороджений дипломом університету від 15.10.2009р.
2. Нагороджений нагрудним знаком Національного університету "Львівська політехніка" за значні досягнення в науковій роботі від 22 січня 2020 р.

Губар Юрій Петрович — доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри кадастру територій, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 12 вересня 1969 року.

Освіта та робота

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент Юрій Петрович Губар працює на кафедрі від часу її створення.

У 1992 р. закінчив із відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Астрономогеодезія».

В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель [Текст] : дис... канд. техн. наук:05.24.04 / Губар Юрій Петрович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 2004. — 165 арк.

В 2019 р. захистив докторську дисертацію "Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості"[Текст] : дис. докт. техн. наук:05.24.04 / Губар Юрій Петрович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 2019. — 370 арк.

З березня 2020 року Завідувач кафедри кадастру територій

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Перович Лев Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Оцінка об'єктів у матеріальній формі
 • Управління проектами
 • Основи технічного забезпечення оцінки нерухомості
 • Експертна грошова оцінка нерухомості
 • Основи оцінки нерухомості
 • Містобудівний кадастр
 • Технічна експертиза будівель і споруд

Наукові інтереси

 • Удосконалення методики експертної грошової оцінки нерухомості
 • Удосконалення масової оцінки земель
 • Геодезія, землеустрій, кадастр

Вибрані публікації

Йому належить понад 60 наукових і навчально-методичних праць із проблем кадастру, землеустрою, оцінки нерухомості. Співавтор навчальних посібників, монографій та словника-довідника.

Статті у фахових і періодичних виданнях:

 1. Губар Ю. Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості / Губар Ю. // Геодезія, картографія та аерофотознімання. Міжвід. наук.-техн. зб.–2015. – № 82 – С. 110-135.
 2. Губар Ю. Реалізація моделі Інвуда в методиці кадастрової оцінки об’єктів нерухомості. / Губар Ю.// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – № І (29) – С. 96–101.
 3. Hubar. Yu. The use of unmanned aerial vehicles estimating the market real-estate value / Hubar. Yu. // Geodesy, cartography and aerial photography. - № 84. – 2016. – P. 76-89.
 4. Hubar. Yu. Using terrain laser scanning for determining real estate physical deterioration / Hubar. Yu. // Geodesy, cartography and aerial photography. - № 85. – 2017. – P. 104-117.
 5. Губар Ю. Дослідження функції належності методами нечіткої математики з метою узгодження результатів оцінки ринкової вартості / Губар Ю.// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2017. – № І (33) – С. 95–100.
 6. Hubar. Yu. Methods for the determination of external obsolescence of the commercial real estate-case study/ Hubar Yu., Vynarchyk L. // Geodesy, cartography and aerial photography. - № 88. – 2018. – P. 47-54.
 7. Hubar. Yu. Establishing the environmentally safe width of protective riparian zone along water bodies/ Hubar Yu., Khavar Yu., Sai V., Farion Y. // Geodesy, cartography and aerial photography. - № 88. – 2018. – P. 55-62.
 8. Губар Ю.П. Аналіз впливу похибок положення межових знаків, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів, на вартість нерухомості // ГСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. №I(37), 2019.– с.106-115.

Монографії:

 1. Кадастр нерухомості: Монографія / Л.М. Перович, Л.Л. Перович, Ю.П. Губар / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2003. - 120 с.
 2. Оцінка нерухомості/ Перович Л. М., Губар Ю. П. /Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 296 с.
 3. Губар Ю.П. Геодезичне забезпечення та удосокналення методів та моделей оцінки нерухомості/ Губар Ю.П. /Монографія. Львів:Видавництво "Центр Європи", 2020. 326с.

Статті у збірниках наукових праць, матеріалів і тез науково-практичних конференцій:

 1. Губар Ю. Дослідження методу розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки як функції ціни продажу об’єктів порівняння та ваги ступеня їх подібності /Губар Ю., Хавар Ю., Сай В.// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – № І (35) – С.121–127.
 2. Перович І. Аналіз ціноутворюючих чинників комерційної нерухомості України /Перович І., Губар Ю. // міжнар. наук.-техн. конф. «Оцінка нерухомості з комерційним потенціалом» 19-20 травня 2016 р. Львів. – C. 15-18.
 3. Губар Ю. Информационное обеспечение системы кадастровой оценки территории населенных пунктов Украины / Губар Ю. // Proceedings of international scientific methodical conference “Baltic Surveying’ 17”. – Jelgava, 2017. P. 54-60.
 4. Губар Ю. Оцінка типового рівня цін угод об’єктів нерухомості методами дослідженням степеневих середніх (на прикладі м. Городок, Львівської області) / Губар Ю., Губар А., Ткаченко С. // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Геотераса-2017». - Львів. – C. 197-200.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус,кімната 503

Tел. +38(032) 258-26-31 ; +38 (032) 258-23-09

E-mail: Yurii.P.Hubar@lpnu.ua