Гришко Валентина Аркадієвна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гришко Валентина Аркадієвна
Gruwko.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК № 002797)
Науковий керівник пофесор Козик В.В.
Дата присвоєння н.с. 22 грудня 2011 року
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ № 041568)
Дата присвоєння в.з. 26 лютого 2015 року
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Державний університет «Львівська політехніка», Львівська комерційна академія, спеціальність «Фінанси»


Професійна діяльність

2009 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2007 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Податки та система оподаткування підприємств», «Економіка підприємства 2»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності), 2011 р.

Підвищення кваліфікації

  • 2014 – стажування у фірмі «Галбуд»Основні публікації за останні роки

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 Загорецька О.Я., Скворцов І.Б., Гришко В.А. Планування «нормального» інвестиційного процесу створення підприємства // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Том 22. – №2 (2015). – С. 138 – 144. (Index Copernicus, Google Scholar).  Загорецька О. Я., Скворцов І. Б., Гришко В. А. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – №5. – С.42 – 49. (SciVerse Scopus by Elsevier).

 Vasyl Kozyk, Valentyna Hryshko, Lilia Lesyk. Regularities of investment potential formation of Machine-building enterprises // Scientia Iuventa. Proceedings from international conference of PhD Students (Banská Bystrica, Slovakia, Apríl 21, 2016). – Banská Bystrica, Slovakia, 2016 – P. 257-266. (Google Scholar).  Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І., Гришко В.А. Методичні засади інформаційного забезпечення процесу оцінювання ендогенного та екзогенного економічного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки. – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – №12 (162). – С. 395-402. (SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest) та інші)

Публікації у фахових виданнях

 Гришко В. А., (Симак А.В.) Сутність, методи оцінювання та чинники формування інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни» (Запоріжжя, 8-9 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – Ч.2. – С. 73-75.  Загорецька О. Я., Скворцов І. Б., Гришко В. А. Методика ануїтету як еквівалентний метод повернення кредиту // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (25 – 26 травня 2015 р.). – Луцьк: Вежа-друк, 2015. – С. 117-119.  Загорецька О.Я., Скворцов І.Б., Гришко В.А. Обґрунтування первісної і поточної вартості основних засобів та робочої сили // Матеріали ХV Міжнародного наукового семінару «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи» (Київ – оз. Світязь, 4 - 8 липня 2016 р.). – К.: СІК ГРУП Україна, 2016.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: valentyna.a.hryshko@lpnu.ua