Грицай Ігор Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грицай Ігор Євгенович
RTEmagicC Grizaj.jpg.jpg
д.т.н., проф., завідувач кафедри
Дата народження 3 червня 1952 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Галузь наукових інтересів Моделювання та підвищення ефективності технологічних процесів виготовлення зубчастих коліс і передач, розроблення прогресивних різальних інструментів для їх реалізації
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра технології машинобудування, Інститут інженерної механіки та транспорту

Грицай Ігор Євгенович - доктор технічних наук,завідувач кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 3 червня 1952 року

Освіта:

У 1974 р.закінчив інженерно-механічний факультет Львівського політехнічного інституту. з і отримав фах інженера-механіка.

Тема докторської дисертації: Основи підвищення ефективності процесу нарізання циліндричних зубчастих коліс черв'ячними фрезами [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.03.01 / Грицай Ігор Євгенович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2003. - 425 арк. - арк. 330-351

Перелік навчальних курсів, які читаються викладачем

 • «Технологічні основи машинобудування» (для студентів базового напрямку «Інженерна механіка» та курсантів військово-технічного інституту НУ «Львівська політехніка»);
 • «Теорія різання»,
 • «Технологія машинобудування»,
 • «Наукові дослідження в технології машинобудування» ,
 • «Математичне забезпечення та програмування процесів різання» для магістерського рівня підготовки спеціальності «Технологія машинобудування»);
 • «Основи конструювання та дизайну упакувань»(для студентів спеціальності «Машини та технології пакування»);
 • «Системи технологій» (для студентів спеціальності «Економіка та менеджмент»)

Наукові дослідження

Наукові інтереси: Моделювання та підвищення ефективності технологічних процесів виготовлення зубчастих коліс і передач, розроблення прогресивних різальних інструментів для їх реалізації.

Наукові розробки впроваджені на ЗАТ «Львівський інструментальний завод» та на ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»

Публікації

Доповіді на конференціях:

 • «Surface Transport Days» — Warsaw, Poland, 11-12 April, 2005.
 • Prospects of the Aviation Industry in the Expanded European Union. — Rzeszow, Poland, 15.08.2005.
 • 5-я Промышленная конференция с международным участием..- Славськ, 21-25 лютого, 2005.
 • 7-й Міжнародний симпозіум українських інженерів — механіків у Львові. — Львів, 18-20 травня 2005.
 • ХII Международная научно-техническая конференция — Севастополь, 12-17 сентября, 2005.
 • Конференція «Перспективи розвитку польської та української авіапромисловості». — Жешів, 19-20 квітня, 2006 р.
 • IV міжнародна науково-технічна конференція «Новые технологиии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок». 18-24 вересня 2006 р., м.Алушта

Посібники, видані викладачем:

 1. Грицай І.Є., Кукляк М.Л. Різання металів. Ч1. Теорія різання. Навчальний посібник з дисципліни «Різання металів.». Видавництво Львівської політехніки – 2004 р.-138 с.
 2. Мелехов Р.К., Грицай І.Є. Сучасні металорізальні верстати з ЧПК та інструментальні системи. Навчальний посібник з дисципліни «Верстати з ЧПК та весратні комплекси.» Вид-во «Бескид БІТ» – Львів, 2004 р.-248 с.
 3. Технологія машинобудування : посіб.-довід. для викон. кваліфікац. робіт студ. баз. напряму«Інж. механіка» та спец. «Технологія машинобуд.» / І. І. Юрчишин, Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай, М. Л. Кукляк, Я. М. Кусий, В. В. Ступницький, В. А. Яцюк, А. М. Кук, Є. М. Махоркін , В. П. Свізінський ; за ред. І. І. Юрчишина ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки,2009. — 528 с. : іл. — Бібліогр.: с. 523-526 (69 назв)- ISBN 978-966-553-846-2.
 4. Гібридні зачеплення як засіб підвищення ефективності процесів відновлення зубчастих передач / І. Є. Грицай, Е. М. Благут, В. І. Вільшанецький // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. -С. 5-8. — (Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ; № 679). — Бібліогр.: 3 назви.
 5. Обладнання та прогресивні методи формоутворення деталей [Текст] : навч. посіб. [для студ.баз. напрямів «Інж. механіка» і «Машинобудування» / В. В. Ступницький, І. Є. Грицай, А. М. Сліпчук ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 338 с. : іл. — Бібліогр. : с. 330-333 (70 назв). — ISBN 978-617-607-344-4
 6. Інструментальне забезпечення отримання евольвентного профілю зубців циліндричних коліс способомрадіально-колового формоутворення / Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 20І0. — С. 14-2і. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № б79). -Бібліогр.: 2 назви.
 7. Моделювання параметрів поверхневого шару зубчастих коліс / І. Грицай, І. Волошин // Інженерна механіка та транспорт : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. ЕМТ-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 36-37. — (2-йМіжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 2 назви.
 8. Новий спосіб нарізання синусоїдальних зубчастих коліс та порівняння їх з евольвентними / В.Вільшанецький, І. Грицай // Інженерна механіка та транспорт : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. ЕМТ-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С.34-35. -(2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 1 назва.
 9. Підвищення техніко-економічної ефективності процесів виробництва зубчастих коліс поєднанням традиційних та нових способів формоутворення / І. Є. Грицай, Я. М. Литвиняк // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — 2010. — Темат. вып. № 26 :Проблемы механического привода. — С. 30-35. — Бібліогр.: 2 назви.
 10. Системи технологій : навч. посіб. для студ. стаціонар. і дистанц. форм навчання та слухачів Ін-ту післядиплом. освіти баз. напряму 6.0902 «Менеджмент», спец.6.050201 «Менедж. орг.» та 6.050107 «Економіка п-в» / І. Є. Грицай. — Л. :Сполом, 2010. — 258 с.
 11. Технологія нарізання евольвентних циліндричних коліс дисковим інструментом способом радіально-коловогоформоутворення [Електронний ресурс] / Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях : материалы десятой юбилейн. междунар. пром. конф., 18-22 февр. 2010 г., п. Славское, Карпаты. — Элетрон. дан. — Киев, 2010. — С.297¬300. — 1 электрон. опт. диск (CD-R). — Загл. с экрана.
 12. Дисперсійний аналіз експериментальних спостережень при дослідженні технологічних операцій. /Завдання та методичні вказівки для виконання практичного заняття, розрахункової роботи, контрольної роботи № 3 з дисципліни «Наукові дослідження в технології машинобудування» студентами спеціальності «Технологія машинобудування» — 7.090202, 8.090202 всіх форм навчання / Уклад. Я. М. Литвиняк, І.Є.Грицай, Я. М. Кусий, І.І. Юрчишин — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005,−16 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 39 ,

тел. +38 (032) тел.: 258-26-40,

i.gryc@org.lviv.net