Гринів Тетяна Теодозіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гринів Тетяна Теодозіївна
1980-09-09IMG 0192.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 9 вересня 1980 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів система захисту іноземних інвестицій (гарантування та страхування іноземних інвестицій).
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Гринів Тетяна Теодозіївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 9 вересня 1980 року

Вищу освіту здобула в 2002 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою за освітньо-кваліфікаційним рівнем: магістр з фінансів.

Після закінчення навчання працювала протягом року стажистом-дослідником в інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки. У 2004 р. вступила до аспірантури.

У листопаді 2007р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством.

Тема дисертації: Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Гринів Тетяна Теодозіївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2007. - 242 арк. - арк. 207-220

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка».

Тетяна Теодозіївна захоплюється лижним спортом та туризмом.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Педагогічний стаж становить більше 12 років.

Викладає курси:

 • «Економіка та управління підприємством»;
 • «Економічний аналіз»;
 • «Бізнес аналіз»;
 • «Економіка і підприємництво».

Веде практичні заняття з дисциплін

 • «Економіка та управління підприємством»;
 • «Економічний аналіз»;
 • «Бізнес аналіз»;
 • «Економіка і підприємництво».

Керує курсовими роботами, економічними частинами бакалаврських та магістерських робіт студентів неекономічних спеціальностей, а також бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами студентів-обліковців. Є наставником однієї з академічних груп студентів.

Наукова діяльність

Наукові інтереси - іноземне інвестування, аналіз господарської діяльності підприємства, економіка і підприємництво.

Вибрані публікації

Приймала участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях.

Керує науковою роботою студентів.

Автор та співавтор багатьох наукових та навчально-методичних праць, з них один посібник, три монографії і майже 40 статей та тез доповідей.

Науковий доробок Гринів Т.Т. включає також понад 20 методичних рекомендацій.

Останні наукові праці:

 1. Natalya Stanasyuk, Tetyana Gryniv Podejscie koncepcyjne do zarzadzania kosztami przedsiebiorstwa / Miedzynarodowa konferencja naukowa “Wybrane zagadnienia wspolczesnej rachunkowosci w polsce I na ukrainie”. – Lublin, 21-22 maja 2015. – C. 31-32.
 2. Ivanyshyn Ihor, Hryniv Tatiana. Порівняльна характеристика особливостей бухгалтерського обліку в Польщі та Україні (Porownawcza charakterystyka sposobu prowadzenia rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie) / Monografia pod redakcja naukowa dr Agnieszki Kister, dr Adama Bujaka “Tendencje rozwoju wspolczesnej rachunkowosci finansowej I zarzadczej”. – Lublin, 2016. – C. 118-129.
 3. Skybinska Z., Hryniv T. Economic Analysis: History of Development and Major Components / Economics, Entrepreneurship, Management № 2 (6). – Lviv, 2016. – C. 67-75.
 4. Гринів Т., Занюк А. Порівняльний аналіз особливостей бухгалтерського обліку капіталу і зобов’язань в Україні і Польщі // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Економічні науки. - № 4 (80). – 2017. – С. 251-561.
 5. Z. Skybinska, T. Gryniv. Types of economic analysis and its information maintenance // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Vol 5, № 2. – P. 39–50. 0,54 ум.д.ар.
 6. Поздняков Ю.В., Скибінська З.М., Гринів Т.Т. Аналіз функціонального взаємозв’язку похибок альтернативних оцінок вартості брендів // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - № 5 (22). – Дніпро, 2019. - С. 280-289.
 7. Skybinska Zoriana, Gryniv Tetiana. Analysis of material resources usage of the company // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації - Випуск 3-4, 2019 - С. 68-78.
 8. Поздняков Ю.В., Скибінська З.М., Гринів Т.Т. Аналітичне обґрунтування методики розрахунку показників невизначеності результату незалежної оцінки вартості активів // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Том 25. Випуск 1 (80). - С. 229 – 235.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: tetiana.t.hryniv@lpnu.ua