Гринів Наталія Теодозіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гринів Наталія Теодозіївна
Griniv 01.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 10 лютого 1972 року
Місце народження Черкаська обл. (м. Монастирище)
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність «Економіка та управління в галузях паливно-енергетичного комплексу»
Галузь наукових інтересів транспортна та складська логістика, маркетингове консультування
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гринів Наталія Теодозіївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 10 лютого 1972 року в Черкаській обл. (м. Монастирище)

Освіта — вища. У 1994 р. закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка та управління в галузях паливно-енергетичного комплексу»

Тема дисертації: Матеріально- технічне постачання підприємств у системі логістичного менеджменту [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Гринів Наталія Теодозіївна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 239 арк. — арк. 183-199

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.

Стажування 2003 рік — ВАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів); 2017 рік - ТзОВ "Львів-Лабімекс" (м. Львів); 2018 рік - Суспільна академія наук (м. Лодзь, Польща); 2020 рік - Люблінський науково-технологічний парк та Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF) (Польща).

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Транспортна логістика»,
 • «Складська логістика»,
 • «Логістика постачання»,
 • «Маркетинг закупівель»,
 • «Маркетингове консультування»,
 • «Підприємництво та менеджмент»,
 • «Транспортна інфраструктура і процеси»,
 • «Методологія наукових досліджень у маркетингу».

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси:Транспортна та складська логістика, маркетингове консультування

Тематика наукових досліджень: маркетингове консультування в процесах бізнес-планування

Вибрані публікації

 1. Гринів Н.Т., Фарат О.В. Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів. Актуальні проблеми економіки. Київ. №10 (184). 2016. С. 478-488. (Scopus)
 2. Гринів Н.Т., Лісовська Л.С. Забезпечення синергізму інноваційних процесів на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Логістика. Львів, №846. 2016. С. 103-109.
 3. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В., Антоненко О.М. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг та його особливості. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2017. Випуск 1(7). С. 67-73.
 4. Гринів Н.Т., Кіндій М.В., Білоконний І.О. Проблема масштабування та персоналізації РR-заходів підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Логістика. Львів, №863. 2017. С. 77-81.
 5. Hryniv N, Nakonechna T. Strategic Segmentation of Customers in the Market of Primary Real Estate. Науковий журнал Національного університету «Львівська політехніка» «Економіка, підприємництво, менеджмент». Львів, № 1 (7). 2017. С. 73-81.
 6. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В, Данилович Т.Б. Особливості розвитку ринку логістичних послуг в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск 24, частина 2. Ужгород, 2019. С. 139-144.
 7. Гринів Н.Т., Костюк О.С., Шандрівська О.Є. Дослідження розвитку агрологістики на прикладі агропромислового комплексу України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2020. №3.
 8. Гринів Н.Т., Косар Н.С., Селюченко Н.Є. Оцінювання конкурентоспроможності споживчих товарів у системі заходів щодо її підвищення (на прикладі соняшникової олії). Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2020. С. 90-95.
 9. Гринів Н.Т., Подвальна Г.В., Позднякова О.Р. Індекс ефективності логістики як інструмент вимірювання ефективності міжнародних ланцюгів постачання. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України» (м. Одеса 6-7 жовтня 2017 р.). Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. С. 13–16.
 10. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В., Подвальна Г.В. Туризм 3.0: інноваційне диво чи фінансова піраміда. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції». – (Львів 17-18 травня 2018 р.). Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2018. С. 46 – 48.
 11. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В. Електронний простір як середовище для ведення бізнесу. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і цифрові технології». (Одеса 25-26 травня 2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018. С. 120 – 121.
 12. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В., Бернацька А.А. Логістика масових заходів. Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». (Львів 25-27 жовтня 2018 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2018. С. 52-54.
 13. Гринів Н.Т., Гелей Ю-О.І., Скочиляс Н.В. Потенціал і проблеми розвитку водного транспорту в Україні. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики» (м. Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). Мукачево: МДУ, 2019. С. 51-52.
 14. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В. Особливості організації глобальної FabLab мережі та аналіз джерел фінансування бізнес-ідей на етапі прототипування. Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2019 р.)]/ відп. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. Луцьк, 2019. С. 119-122.
 15. Нryniv N., Nakonechna T., Katchmar R., Danylovych T. The strategic importance of customer service of pharmaceutical retailers // Contemporary Issues in Economy. 2019. Vol. 10: Proceedings of the 10th International conference on applied economics: entrepreneurship and management «Contemporary issues in economy», 27–28 June 2019, Toruń, Poland. P. 138–147.
 16. Гринів Н.Т., Наконечна Т.В., Данилович О.Т. Публічні закупівлі як основа найбільш раціонального забезпечення підприємств матеріально-технічними ресурсами. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики» (м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р.). Мукачево: МДУ, 2020. С. 148-150.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Nataliia. T. Hryniv@lpnu.ua