Григор'єв Олександр Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Григор'єв Олександр Юрійович
Grygoriev.jpg


Посада

Старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

 • Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Автоматика і управління в технічних системах», кваліфікація інженера-електрика, 1993 р.
 • Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація спеціаліста з менеджменту, 1998 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2001 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1996 – 2001 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1995-1996 – Національний університет «Львівська політехніка», інженер-програміст кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Технологія зовнішньоекономічних операцій», «Зовнішньоекономічні операції та контракти», «Міжнародні транспортні перевезення», «Митна справа», «Розроблення технологій митного контролю», «Підготовка документально-інформаційного забезпечення митної діяльності»


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ-87/Мотивація «Виявлення шляхів розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України»
 • ДБ/ВУЗ «Організаційно-економічний механізм діяльності державного ВНЗ»


Участь у госпдоговорах

 • №3847 «Удосконалення госпрозрахунку і матеріального стимулювання праці в умовах економічного експерименту на ЛВО «Іскра»
 • №4791 «Удосконалення госпрозрахункових форм і системи матеріального стимулювання на ЛВО «Автонавантажувач»
 • ГД № 421 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА»», 2016 р.


Почесні звання та нагороди

 • Грамота Міністерства освіти і науки України, 2003 р.


Підвищення кваліфікації

2016 – Державний науково-дослідний інститут митної справи

2010 – стажування у Львівській міській громадській організації «Спілка «Форум»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять: [навч. посібн., 2-е видання доп. і перероб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, О.І. Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2019. – 128 с.
 • Босак А. О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2018. – 364 c.
 • Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – Львів: Міські інформаційні системи, 2017. – 365 c.
 • Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: практикум. 3-є вид., переробл. і доповн.: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю. В. Огерчук, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак. – К.: Знання, 2016. – 583 c.
 • Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання: навчальний посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Ю.В. Огерчук. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2016. – 206 c.
 • Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, Р.Б. Рогальський, О.І. Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162 c.
 • Міжнародний фондовий ринок: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.О. Шпак, К.О. Дорошкевич, О.Ю. Григор'єв, Т.В. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 336 c.
 • Митна справа: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Бортнікова, Р.Б. Рогальський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 c.
 • Міжнародна економіка: теоретичні та прикладні аспекти: навчальний посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Л.І. Чернобай, О.С. Скибінський. – Львів: СТ "Міські інформаційні системи", 2015. – 245 c.
 • Митна справа: [навч. посібник-практикум] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Книш, О.О. Маслак; За заг. ред. проф. О.Є. Кузьміна. – К.: Каравела, 2014. – 232с.
 • Зовнішньоекономічні операції і контракти: [навч. посібн.] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, Я.С. Карп’як. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512 с.
 • Міжнародні фінанси: [навч. посібн.] / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь, К.О. Дзюбіна, О.Ю. Григор’єв, В.В. Лакіза; за заг. ред. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 364 с.
 • Міжнародний фондовий ринок: [навч. посібник-практикум] / О.Є. Кузьмін, Н.О. Шпак, О.Ю. Григор’єв, К.О. Дорошкевич, С.В. Князь, Т.В. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200с.
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с.
 • Міжнародна економіка: прикладний аспект: [навч. посібн.] / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, О.С.Скибінський, Л.І. Чернобай. – Львів: «Міські інформаційні системи», 2011. – 184с.
 • Митне обслуговування транспортних перевезень: [навч. посібн.] / Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 476с.
 • Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: [навч. посібн.] / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Р.Д. Бала – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 180с.
 • Міжнародна економіка: прикладний аспект: [навч. посібн.]. – 2-ге вид, перер. і доп./ А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Р.З. Дарміць, О.С. Скибінський, Л.І. Чернобай. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2008. – 180с.


Наукові статті

 • Григор’єв О.Ю. Аналізування конкурентної позиції ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в умовах євроінтеграції України / О.Ю. Григор’єв, В.С. Береговий, О.Х. Микитин // Бізнес Інформ. – 2019. – №3. – С. 176-181.
 • Григор'єв О.Ю. Проблеми введення мораторію на експорт лісу в Україні / О.Ю. Григор’єв, А.В. Тодощук, Н.Б. Іллейш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку». – 2017. – № 858. – C. 161-167.
 • Григор'єв О.Ю. Удосконалення мотивування працівників вітчизняних підприємств на засадах впровадження системи Грейдів / О.Г. Мельник, О.В. Денисюк, О.Ю. Григор'єв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2015. – № 835. – C. 56-62.