Грибик Ігор Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грибик Ігор Іванович
Grybyk.JPG
к.е.н., доцент
Дата народження 26 серпня 1973 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Галузь наукових інтересів Адаптація організацій до змін середовища, управління змінами
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Грибик Ігор Іванович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 26 серпня 1973 року

1996 – закінчив механіко-технологічний факультет Державного університету «Львівська політехніка».

2000 – закінчив аспірантуру інституту економіки і менеджменту.

2001-2003 – інженер кафедри менеджменту організацій.

2005 – захистив дисертацію, яка була представлена спеціалізованій вченій раді Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Управління процесом адаптації промислових підприємств до ринкових умов господарювання [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Грибик Ігор Іванович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2005. - 205 арк. - арк. 181-191

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»

З 2006 по теперішній час заступник декана базової освіти Інституту економіки і менеджменту.

2003-2005 – асистент кафедри менеджменту організацій.

2006 – старший викладач кафедри менеджменту організацій.

2007 – доцент кафедри менеджменту організацій.

Викладає курси

 • Економіка та управління підприємством;
 • управління змінами;
 • інформаційні системи менеджменту;
 • статистика.

Наукові інтереси

 • Адаптація організацій до змін середовища, управління змінами

Основні публікації

 1. Грибик І.І. Управління опором щодо проведення організаційних змін / І.І. Грибик, Н.В. Смолінська // Тези доповідей VI Міжнародної науково–практичної конференції "Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації" (19–21 травня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016 – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM)., 2016. – C. 70 – 71.
 2. Землячова О.А.*** Поняття та класифікація ризиків у банківській діяльності / О.А. Землячова***, І.І. Грибик, Н.В. Смолінська// Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки», 2016. – №3, Т.2 (236) – С.104–
 3. Матвій І. Є. Управління змінами та проектами: навч. посіб.: навчальний посібник / І. Є. Матвій, І. І. Грибик, Н. В. Смолінська, С. І. Матвій. – Львів: Центр Європи, 2017. – 169 c.
 4. Грибик І. І. Сучасні моделі управління змінами на підприємствах / Смолінська Н. В., Грибик І.І. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4 (250). – C. 127–131.
 5. Новаківський, І. І., Грибик, І. І., & Смолінська, Н. В. (2018). Перспективи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Проблеми економіки та управління, (2), 65-76.
 6. Podlesna, L., Bublyk, M., & Grybyk, I. (2020) Optimization Model of the Buses Number on the Route Based on Queueing Theory in a Smart City.
 7. Слободюк, А. М., & Грибик, І. І. (2020, June). Прикладні засади управління змінами в АТ «Концерн Галнафтогаз». In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 183-185). Видавництво Львівської політехніки.
 8. Романчук І. Б., Трендюк К. О., Грибик І. І. Оцінка якості смартфонів Samsung, iPhone, Xiome // Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives : proceedings of the I International scientific and theoretical conference, March 12, 2021, Vilnius, Republic of Lithuania / "Scientia". – Vol. 1. – 2021. – C. 28–30.
 9. Гавран В.Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник. / В.Я.Гавран, І.І.Грибик, А.В. Дзюбіна; І.І. Новаківський; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І.І. Новаківського. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2020. – 198 с. ISBN 978–617-7864-44-7

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: gribik@ukr.net