Гречин Тарас Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гречин Тарас Михайлович
Дата народження 26 червня 1971 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання низькочастотних перехідних процесів у силових автотрансформаторах і трансформаторах електропостачальних систем.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Гречин Тарас Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 26 червня 1971 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут, 1993 р.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення проектних процедур формування та вибору електропостачальних систем із використанням мереж Петрі [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Гречин Тарас Михайлович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 160 арк. — арк. 124-133»

Звання доцента отримав у 2006 році.

Основні лекційні курси

  • Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці
  • Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

Наукові інтереси

  • Математичне моделювання електроханічних перехідних процесів насиченого асинхронного двигуна вузла навантаження електропостачальної системи.
  • Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів насиченого синхронного двигуна вузла навантаження електропостачальної системи.
  • Математичне моделювання низькочастотних перехідних процесів у силових автотрансформаторах і трансформаторах електропостачальних систем.

Вибрані публікації

  1. Проектування електропостачальних систем загального призначення : Навч.-метод. посіб. для системи дистанц. навч. / П.Ф. Гоголюк, Т.М. Гречин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 60 с. — Бібліогр.: с. 57-58 (22 назви).
  2. Теорія автоматичного керування : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Петро Федорович Гоголюк, Тарас Михайлович Гречин; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009.— 279 с.— Бібліогр.: с. 277 . — На укр. яз.ISBN 966-553-725-0
  3. Теорія автоматичного керування : навч. посіб. / Петро Федорович Гоголюк, Тарас Михайлович Гречин, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— 2-е вид, переробл. .— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012.— 279 с. Бібліогр.: с. 277 . — ISBN 978-617-607-284-3

Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 209

Tел. +38 (032) 258-25-23 ; +38 (032) 258-27-55

Ел. пошта: greshyn@polynet.lviv.ua