Грень Ярослав Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грень Ярослав Володимирович
Дата народження 13 квітня 1974 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Адаптивний кореляційний аналіз нестаціонарних вібрацій обертових механізмів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Погрібний Володимир Олександрович, Інститут Телекомунікації ТСА, Бидгощ, Польща, професор кафедри «Телетрансмісія»;

доктор технічних наук, доцент, Рожанківський Ігор Володимирович, Державний університет «Львівська політехніка»

Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи відокремлений структурний підрозділ "Галременерго" ПАТ ДТЕК ЗахідЕнерго

Грень Ярослав Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування, директор відокремленого структурного підрозділу "Галременерго" ПАТ ДТЕК ЗахідЕнерго.

Загальна інформація

Дата народження: 13 квітня 1974 р.

Тема дисертації: Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.01 / Грень Ярослав Володимирович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 206 л. — л. 142-157

Наукові керівники: доктор технічних наук, професор Погрібний Володимир Олександрович, Інститут Телекомунікації ТСА, Бидгощ, Польща, професор кафедри «Телетрансмісія»; доктор технічних наук, доцент, Рожанківський Ігор Володимирович, Державний університет «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Програмування для систем реального часу

Наукові інтереси

 • Адаптивний кореляційний аналіз нестаціонарних вібрацій обертових механізмів

Вибрані публікації

 1. Програмування систем реального часу : навч. посіб. / Ярослав Володимирович Грень, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 323 с.300 пр.— Бібліогр.: с. 317-318 . — На укр. яз.ISBN 978-617-607-115-0
 2. Моделювання динамічних характеристик пневматичних ліній витратомірів змінного перепаду тиску / Р. М. Федоришин, Я. В. Грень, Ф. Д. Матіко // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 73-78. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 659). -Бібліогр.: 8 назв.
 3. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Грень Я.В. Дослідження перехідних процесів в механічних системах на основі адаптивного вибору ділянок локальної стаціонарності // Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні, № 321, 1998, С.89-93.
 4. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Грень Я.В. Адаптивний корелятор на основі ковзного вікна аналізу // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні, № 33, 1998, С.137-142.
 5. Погрібний В.О., Собульски А., Рожанківський І.В., Грень Я.В., Джицімскі З. Адаптивний кореляційний аналіз локально-стаціонарних випадкових процесів // Космічна наука та технологія, Т.4, № 4, Київ 1998, С.30-35.
 6. Грень Я.В. Адаптивний кореляційний аналіз нестаціонарних вібрацій обертових механізмів // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні, № 34, 1999, С.105-112.
 7. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Грень Я.В. Використання різницевих підходів для діагностики дефектів енергетичного обладнання // Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль уехнологічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні, № 371, 1999, С.128-132.
 8. Заявка на патент України № 2000020656 від 08.02.2000, МПК G06 F15/336. Адаптивний корелятор/ Грень Я.В., Погрібний В.О., Рожанківський І.В.
 9. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Грень Я.В. Різницевий кореляційно-спектральний аналіз нестаціонарних вібрацій // Відбір та обробка інформації, № 13, 1999, С. 43-48.
 10. Рожанківський І., Грень Я. Адаптивний алгоритм дослідження локальної стаціонарності на основі пересувних вікон //Радіоелектроніка та телекомунікації, № 387, 2000, С.103-107.
 11. PogribnyWlodzimierz, Rozhankivsky Igor, Hren Yaroslav. AdaptiveLocal-Stationarity Research Algorithm Based on the Moving Windows //Proceedings of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training,Lviv-Slavsko, Ukraine, February 14-19, 2000, P.104-105.12
 12. Погрібний В.О.,Рожанківський І.В., Грень Я.В. Діагностування лопаток турбін різницевими методами обробки сигналів // Збірник наукових праць п’ятої міжнародної конференції «Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробництв — ЛЕОТЕСТ2000», Славсько, Україна, 20-25 лютого 2000, С.140-144.