Грабар Наталія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грабар Наталія Михайлівна
Grabar N.png
к.юр.н., доцент
Дата народження 24 серпня 1988 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів міграційні процеси в Україні
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий керівник кандидат юридичних нaук, доцент Ситар Ігор Михайлович, Львiвський дeржaвний університет внутрішніх спрaв,професор кафедри теорії та історії держави і права
Дата присвоєння н.с. 13 лютого 2008 року
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Грабар Наталія Михайлівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

1999 - 2003 – курсант Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. Спеціальність: правознавство, кваліфікація юрист.

2003 – 2004 – дізнавач групи дізнання Львівського міського управління УМВСУ.

2004-2007 ад’юнкт денної форми навчання Львівського державного університету внутрішніх справ.

2008 – дотепер доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

2017 р – за сумісництвом доцент кафедри адміністративного та інформаційного права ІНПП НУ «Львівська політехніка».

2008р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема: «Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні», спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2013 р. - присвоєно вчене звання доцента.

Професійна діяльність:

 • 2003 – 2004 – дізнавач групи дізнання Львівського міського управління УМВСУ.
 • 2008 –доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

Викладає курси:

 • «Розгляд окремих категорій адміністративних справ судами»;
 • «Адміністративне судочинство»;
 • «Міграційне право».

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Міграційні процеси в Україні;
 • Проблеми біженців;
 • Адміністративне судочинство.

Вибрані публікації:

Монографії, навчальні посібники, підручники:

 1. Грабар Н.М. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні / Монографія. –Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 244 с.
 2. Грабар Н.М. Цивільне право України в схемах: навчальний посібник) / Н.М. Грабар, В.М.Парасюк, М.В. Парасюк.– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.(Гриф МОН України).
 3. Цивільне право України: навчальний посібник / За ред. В.О. Кучера, Г.Б. Яновицької.: Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 468 с. // Грабар Н.М. –Гл. 21, С. 282-294(Гриф МВС України)
 4. Цивільний процес України: навчальний посібник / За ред. В.О. Кучера. – Львів. – ЛьвДУВС, 2013. – 588 с. // Грабар Н.М. – С. 13-36, 122-139, 193-205, 212-234, 459-473, 520-536.
 5. Грабар Н.М. Цивільне право України. Загальна частина: навчально-методичний посібник / Грабар Н.М., Курило Т.В., Парасюк В.М. .та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 72 с.
 6. Цивільне право України: підручник: в 2 т. / за ред. В.О. Кучера, Г.Б. Яновицької. – Львів: новий Світ – 2000, 2014. Т. 1. – 444 с. Т. 2. – 428 с. // Грабар Н.М.– Т. 2. – С. 120-137(Гриф МОН України)
 7. Грабар Н.М. Цивільне право в схемах: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп // Парасюк В.М., Парасюк М.В., Грабар Н.М. – Львів: «Ліга Прес», 2014. – 700 с. (Гриф МОН України)
 8. Цивільний процес України: підручник / кол. авторів; За ред. В.О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 768 с. // Грабар Н.М. – С. 13-42, 151-172, 245-261, 272-301, 597-617, 684-710.
 9. Грабар Н.М. Трудове право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 597 с. (теми 5, 7).

Статті у фахових виданнях:

 1. Грабар Н.М. Проблема біженців та шляхи її вирішення країнами СНД / Н.М.Грабар // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2004. – № 3. – С. 193–202.
 2. Грабар Н.М. Біженство як проблема сьогодення / Н.М.Грабар // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2005. – № 1. – С. 222–230.
 3. Грабар Н.М. Правова регламентація порядку порушення справи про надання статусу біженця / Н.М.Грабар // Право України. – 2005. – № 7. – С. 57–61.
 4. Грабар Н.М. Особливості порядку в’їзду та виїзду з території України біженців та осіб, які проходять процедуру набуття статусу біженця друк / Н.М.Грабар // Науковий вісник Дніпропетровської юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2005. – № 3. – С. 266–270.
 5. Грабар Н.М. Адміністративно-правова регламентація скерування до органу охорони державного кордону України осіб, які нелегально потрапили на територію України / Н.М.Грабар // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2. – С.185–191.
 6. Грабар Н.М. Специфіка процедури видворення за законодавством України / Н.М.Грабар // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 1. – С. 36–40.
 7. Грабар Н.М. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду / Н.М.Грабар // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. – К.: Ін.-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010.- С.345-350.
 8. Грабар Н.М. Цивільно-правове регулювання та принципи діяльності української адвокатури / Н.М.Грабар // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 148–157.
 9. Грабар Н.М. Особливості наказного провадження як спрощеної правововї процедури / Н.М.Грабар // Право України. – 2011.– № 4 С. 169-176.
 10. Грабар Н.М. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду / Н.М.Грабар // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. – К.: Ін.-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010.- С.345-350.
 11. Грабар Н.М. Цивільно-правове регулювання та принципи діяльності української адвокатури / Н.М.Грабар// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 148–157.
 12. Грабар Н.М. Особливості наказного провадження як спрощеної правововї процедури / Н.М.Грабар// Право України. – 2011.– № 4 С. 169–176.
 13. Деякі питання цивільно-правової відповідальності юридичних осіб / Н.М.Грабар // Науково-аналітичний вісник Митна справа. – 2011. – № 6 (78), С.552– 558.
 14. Грабар Н.М. Щодо легалізації евтаназії як законодавчого закріплення права громадян України на гідну смерть / Н.М.Грабар, Н.Кондрат // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 146–156.
 15. Грабар Н.М. Правовий аналіз проблемних питань регулювання і застосування інституту застави в Україні / Н.М. Грабар, М.В. Парасюк // Митна справа. – 2015. – № 3, ч. 2. – С. 104– 112.
 16. Грабар Н.М. Правовий аналіз проблемних питань регулювання і застосування інституту застави в Україні / Н.М. Грабар // Митна справа. – 2015. – № 3, ч. 2. – С. 104 – 112.
 17. Грабар Н.М. Захист цивільних прав та інтересів неповнолітніх та малолітніх осіб / Н.М. Грабар, В.М. Парасюк, О.Ю. Баліцька // Науковий журнал «Право і суспільство». – №2. – 2016. – 2. – С.66–70.
 18. Грабар Н.М. COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF “MARRIAGE” BY CANON LAW AND THE FAMILY CODE OF UKRAINE / Н.М. Грабар, О.Ю. Баліцька, // LEGEA SI VIATA PUBLICA STIINTIFICO-PRACTICA ISSN 1810-309X. Nr. 8/2 (296) 2016. C. 33-36.
 19. Грабар Н.М. THE PROCEDURE IN A CASE FOR THE TRIAL AS A SEPARATE STAGE OF CIVIL JUDICATURE / Н.М. Грабар, О.Ю. Баліцька // National LAW Journal: TEORI AND PRACTISE. – 2017. – № 2. С. – 104–107.
 20. Грабар Н.М. Окремі аспекти діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) / Н.М. Грабар, М.В. Парасюк // Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – 2017. – № 3. – С. 64–69.

Контактна інформація:

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус