Горбач Олександр Назарович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Горбач Олександр Назарович
Дата народження 1973 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1994 р.
Галузь наукових інтересів зовнішня політика, геополітика та політична культура.
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Горбач Олександр Назарович —кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка у 1994 р.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки.

Тема дисертаційного дослідження: «Доктрини зовнішньої політики: історія тасучасний розвиток [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О.Н.Горбач ;Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 181 арк. — арк.172-181».Захищене 21.01.2005 р.

Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Денисенко ВалерійМиколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Політологія
 • Країнознавство

Наукові інтереси

Фахівець у галузі зовнішньої політики, геополітики та політичної культури.

Вибрані публікації

 1. Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток [Текст] : сборник научных трудов / Олександр Горбач. — Львів : Оріон, 2005. — 155 с. — Бібліогр.:с.148-154(145 назв)
 2. Політологія[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. — Львів : ЛДІНТУ, 2011. — 263 с. — Бібліогр. : с.258-263 (94 назви). —ISBN 978-966-199-015-8
 3. Країнознавство[Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н.Горбач. — Львів :Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 273 с. : іл., табл. — На тит. арк. авт. не зазначено. — Бібліогр. : с. 270-273. — ISBN 978-617-607-267-6
 4. Країнознавство [Текст] : довідник / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач ;Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2012.— 294 с.— Алф. покажч. : с. 293-294. — ISBN 978-617-607-322-2
 5. Політологія [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки,2013. — 257 с. — Бібліогр. : с. 251-257 (101 назва). — ISBN978-617-607-429-8
 6. О.Н. Горбач. Україна в контексті динаміки сучасних зовнішньо політичних доктрин //Вестник Сев ГТУ. Вып.. 24: Политология: Сб.науч.тр. — Севастополь,2000. — С.160-167.
 7. О.Н. Горбач. Християнство як фактор входження України у європейський загальнополітичний процес // Вісник ЛНУ, серія «Міжнародні відносини», вип.2—Львів, 2000 — С. 111-115.
 8. О.Н. Горбач. Становлення зовнішньополітичних відносин в епоху Відродження//Вісник ЛНУ, серія «Міжнародні відносини», вип.5 — Львів, 2000 — С. 125-129.
 9. О.Н. Горбач. Проблеми зовнішньої політики в країнах Стародавнього Світу //Вісник ЛНУ, серія «Філософські науки», вип. 3. — Львів,
 10. О.Н. Горбач. Християнська зовнішньополітична доктрина епохи Середньовіччя//Історія релігій в Україні // праці Х—ї міжнародної наукової конференції.—Львів: Логос, 2000. — С. 115-119.
 11. О.Н. Горбач. Політична роль папства в епоху Відродження // Історія релігій в Україні //праці ХІ—ї міжнародної наукової конференції. — Львів: Логос, 2001.—С. 189-193.
 12. О.Н. Горбач. Церква і зовнішня політика Франції ХVІІ — початку ХVІІІ ст.//Історія релігій в Україні // праці ХІІІ—ї міжнародної наукової конференції. —Львів:Логос, 2003. — С. 163-167.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89

References